عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان
  • ماجرای غم انگیز فدک

سایر مقالات

دیدگاه قرآن درباره‌ی بیوه زنان

دیدگاه قرآن درباره‌ی بیوه زنان
زنی که همسرش درگذشته است. قرآن در آیات 234-235 بقره از بیوه‌ها در خطاب به مردان مؤمنی که می‌میرند و همسرانشان را برجا می‌گذارند (یَذَرون ازواجاً) سخن می‌گوید. اصطلاح بیوه معادل عربی در قرآن ندارد، ادامه ...

بیماری و سلامت در آیات قرآن

بیماری و سلامت در آیات قرآن
احوال مربوط به خوشی یا ناخوشی جسمانی. گاهی در قرآن از واژه‌ی «مرض» برای انتقال این معنای ظاهری بیماری جسمانی استفاده شده است، حال آنکه در برخی مواضع این لفظ به معنایی استعاری به کار رفته است. ادامه ...

بی‌اعتنایی در آیاتِ قرآن

بی‌اعتنایی در آیاتِ قرآن
بی‌تفاوتی؛ فقدان علاقه یا شوق. یوسف علی در ترجمه‌اش از قرآن تنها یک بار، در آیه‌ی 37 عبس، واژه‌ی بی‌اعتنایی (indifference) را به کار برده است. از هفت واژه‌ی عربی که می‌توان آنها را به معنای بی‌اعتنایی ادامه ...

بهشت در آیات قرآن

بررسی واژگان و ویژگی‌های بهشت و بهشتیان در آیات قرآن

بهشت در آیات قرآن
منزلگاه اخروی ارواح نیکوکار پس از مرگشان؛ و نیز باغ عدن. در قرآن، اوصاف آخرت با فرا رسیدن یک روز، «ساعت معین» (الساعَة)، «روز محاسبه» (یوم الحساب)، «روز داوری» (یوم الدین)، روز آخرت «الیوم ادامه ...

بقایا؛ بقیّه در قرآن

بقایا؛ بقیّه در قرآن
بازمانده‌ی مساکن ویران شده‌ی اقوام گناهکار. نابودی کامل نسل‌های پیشین درسی تاریخی برای گناهکاران معاصر است، چنان‌که مثلاً در آیه‌ی 98 مریم بیان شده است: «و چه بسا نسل (قرن)ها که پیش از آنان هلاک ادامه ...

بشارت‌های قرآنی

بشارت‌های قرآنی
اخبار حوادث خوش. در قرآن «بُشری» و صیغه‌های گوناگون باب تفعیل از ریشه‌ی ب ش ر دلالت بر خبر تولد و، با توسع، دیگر وقایع خوش دارد. بدین‌سان، پیش‌بینی تولد اسحاق و یعقوب برای سارا بشارت بود (هود: ادامه ...

بَسمَله در قرآن

بَسمَله در قرآن
ذکر بسم الله الرحمن الرحیم (به نام خداوند بخشنده مهربان)، که به «تسمیه»، یعنی «نامیدن/ بر زبان آوردن (نام خدا)» نیز مشهور است، صد و چهارده بار در قرآن تکرار شده است: در ابتدای هر سوره به جز سوره‌ی توبه ادامه ...

برهنگی از نگاهِ قرآن

برهنگی از نگاهِ قرآن
نداشتن پوشش. قرآن، در کل سفارش به پوشیدگی می‌کند و از برهنگی صرفاً به نحو سلبی سخن می‌گوید. در آیات 30-31 روم تأکید بر پوشیدگی بدن برای مردان و زنان شده است و قصه‌ی آدم و همسر او در آیات 19-27 ادامه ...

برزخ در قرآن

برزخ در قرآن
واژه‌ی «برزخ» سه بار در قرآن به کار رفته است؛ در آیات 53 فرقان و 20 رحمن «برزخ» دیواره‌ای میان دو دریاست، حائلی که ممکن است کنایه‌ای از اسطوره‌ای کیهانی باشد (نک. حائل). اشاره‌ی سوم، که محل ادامه ...

احترام و بزرگ‌داشت در قرآن

احترام و بزرگ‌داشت در قرآن
ارج نهادن بر مبنای شایستگی؛ اظهار احترام و تشریف برای کسی که در خور آن است. تعبیرهای گوناگونی در زبان عربی این مفهوم قرآنی مهم را بیان یا به ذهن متبادر می‌کند. ریشه‌ی ع ز ز حاکی از احترام ناشی از ادامه ...