عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هر خانواده‌ای که با هم دیگر با رفق و مدارا برخورد کنند، خداوند نیز به رزق و روزی آنان وسعت می‌بخشد.

سایر مقالات

عمل از عامل هرگز جدا نیست

عمل از عامل هرگز جدا نیست
سوره‌هایی که با حروف مقطع «حم» آغاز شده مجموعاً به عنوان حوامیم سبعه نامیده می‌شوند. چون این حرفهای مقطع ناظر به مضمون سوره‌ها است و این هفت سوره در عین خصوصیتهایی که برای هر کدام آن‌هاست مضمون مشترکی ادامه ...

مفهوم حیات و مرگ در قرآن

مفهوم حیات و مرگ در قرآن
مهمترین مضمون مشترک سوره‌های هفتگانه‌ای که آغاز آنها «حم» قرار دارد، و به عنوان حوامیم سبعه معروفند، تشریح خطوط کلی محتوای وحی است که عصاره آن عبارت از ضرورت توحید و ضرورت معاد، و ضرورت رسالت ادامه ...

اصحاب یمین و اصحاب شمال

اصحاب یمین و اصحاب شمال
در تبیین مضمون مشترک سوره‌هایی که با «حم» آغاز می‌شود به این نتیجه رسیدیم که سوره‌های مکی قرآن عموماً و این هفت سوره خصوصاً خطوط کلی وحی را تشریح می‌کند و معنای توحید و اسماء حسنای حق، ضرورت آن، معنای ادامه ...

چگونگی کیفیت استغفار و وظیفه حاملان عرش

چگونگی کیفیت استغفار و وظیفه حاملان عرش
سوره‌های مکی عموماً و سوره‌های هفت‌گانه‌ای که با «حم» شروع می‌شوند خصوصاً، اصول دین و معارف کلی الهی را تبیین می‌کنند، یعنی معنای توحید و ضرورت توحید. معنای وحی و نبوت و ضرورت رسالت، معنای معاد و ادامه ...

شهادت قرآن به رسالت پیامبر (ص)

شهادت قرآن به رسالت پیامبر (ص)
در سوره‌های حوامیم هفت‌گانه مضمونی مشترک وجود دارد و آن تبیین وحی و ضرورت نبوت است و در آن سور، رسول الله (صلی الله علیه و آله) برای حقانیت وحی و نبوتش استدلال می‌کند، این احتجاج از سه راه صورت می‌گیرد، یک ادامه ...

راههای اثبات نبوت بوسیله‌ی نبی اکرم (ص)

راههای اثبات نبوت بوسیله‌ی نبی اکرم (ص)
یکی از مضامین مشترک هفت سوره حوامیم سبعه، تبیین وحی و ضرورت رسالت انبیاست. در بعضی از این سور احتجاج‌های رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ضرورت وحی بخوبی مطرح می‌شود. برای تمامیت حجت گاهی به ادامه ...

شهادت قولی و فعلی خداوند به رسالت پیامبر (ص)

شهادت قولی و فعلی خداوند به رسالت پیامبر (ص)
در سوره‌های «حم» رسول الله (صلی الله علیه و آله) ادعای رسالت را با شهادت الله تثبیت می‌کند، یعنی می‌گوید، من رسول خدایم، و منکران وحی و نبوت، دعوای او را انکار می‌کنند. رسول الله (صلی الله علیه و آله) استشهاد می‌کند که ادامه ...

اصول ثلاثه در سور هفتگانه

اصول ثلاثه در سور هفتگانه
گرچه سراسر قرآن کریم هماهنگ و منسجم است، ولی سوره‌های خاصی درباره محتوای مخصوص و معارف معینی نازل شده است. یعنی آن محتوای مخصوص در آن سوره‌های خاص، بهتر و بیشتر از سوره‌های دیگر تبیین شده، لذا برای ادامه ...

مردم و ره‌آورد انبیاء در قرآن

مردم و ره‌آورد انبیاء در قرآن
از آن جهت که قرآن کریم کلام خداست و خداوند نورالسموات و الارض است، این قرآن نور سماوات و ارض را به ما فهماند و خودش هم نور خواهد بود، چه اینکه خدا از قرآن به عنوان نور نام برده است، و اگر این قرآن که نور است در ادامه ...

تشریح خطوط کلی رسالت در قرآن

تشریح خطوط کلی رسالت در قرآن
گرچه سراسر قرآن کریم نور است و در نور جز وحدت و انسجام چیزی مشهود نیست، زیرا خاصیت نور این است که تیرگی ندارد و تاریک نخواهد بود و منشأ اختلاف که تیرگی و تاریکی است در نور راه ندارد و قهراً هیچگونه اختلافی ادامه ...