عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: اگر می‌‏توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به‌هم هدیه دهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید. دعائم‌الاسلام، ج۲ ص۳۲۶
  • آیا معنای نام خود را می‌دانید؟
  • فریب آواکس های آمریکایی
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان

سایر مقالات

اَسرار/غیب/خفی در قرآن

اَسرار/غیب/خفی در قرآن
امور مخفی. مفهوم قرآنی اسرار را در دریافتی عام می‌توان شامل «حروف مقطعه» (نک. فخر رازی، تفسیر، 3/2) و معانی مخفی یا درونی (باطن) آیات قرآن دانست که با معانی لفظی و بیرونی (ظاهر) آنها متفاوت است. ادامه ...

ازدواج و طلاق در قرآن

ازدواج و طلاق در قرآن
نهاد اجتماعی که از طریق آن یک مرد و یک زن در رابطه‌ای حقوقی و اجتماعی و با هدف تشکیل و بقای خانواده به هم می‌پیوندند، و قطع قانونمند چنین پیوندی. ازدواج و طلاق دو موضوع حقوقی‌اند که به طور گسترده در ادامه ...

ارتداد

ارتداد
انکار یا روی‌گردانی از دین خویش. این معنا در قرآن عملاً با دو مفهوم اصلی کفر و ارتداد بروز می‌یابد، که مفهوم ارتداد بیش از کفر با مفهوم انکار یا روی‌گردانی از دین ارتباط دارد. تقریباً از قرن دوم به بعد، «ارتداد» ادامه ...

اختلاف عقیده در قرآن

اختلاف عقیده در قرآن
منازعات متعصبانه‌ای که در قرآن بر فرقه‌گرایی دینی دلالت دارد. مفهوم قرآنی اختلاف عقیده با تعابیر «اختلاف» و «تفرّق» بیان شده است؛ دو واژه‌ای که بار معنایی منفی دارند. مطابق آیات 213 بقره و 19 یونس، بشر ادامه ...

دیدگاه قرآن درباره‌ی بیوه زنان

دیدگاه قرآن درباره‌ی بیوه زنان
زنی که همسرش درگذشته است. قرآن در آیات 234-235 بقره از بیوه‌ها در خطاب به مردان مؤمنی که می‌میرند و همسرانشان را برجا می‌گذارند (یَذَرون ازواجاً) سخن می‌گوید. اصطلاح بیوه معادل عربی در قرآن ندارد، ادامه ...

بیماری و سلامت در آیات قرآن

بیماری و سلامت در آیات قرآن
احوال مربوط به خوشی یا ناخوشی جسمانی. گاهی در قرآن از واژه‌ی «مرض» برای انتقال این معنای ظاهری بیماری جسمانی استفاده شده است، حال آنکه در برخی مواضع این لفظ به معنایی استعاری به کار رفته است. ادامه ...

بی‌اعتنایی در آیاتِ قرآن

بی‌اعتنایی در آیاتِ قرآن
بی‌تفاوتی؛ فقدان علاقه یا شوق. یوسف علی در ترجمه‌اش از قرآن تنها یک بار، در آیه‌ی 37 عبس، واژه‌ی بی‌اعتنایی (indifference) را به کار برده است. از هفت واژه‌ی عربی که می‌توان آنها را به معنای بی‌اعتنایی ادامه ...

بهشت در آیات قرآن

بررسی واژگان و ویژگی‌های بهشت و بهشتیان در آیات قرآن

بهشت در آیات قرآن
منزلگاه اخروی ارواح نیکوکار پس از مرگشان؛ و نیز باغ عدن. در قرآن، اوصاف آخرت با فرا رسیدن یک روز، «ساعت معین» (الساعَة)، «روز محاسبه» (یوم الحساب)، «روز داوری» (یوم الدین)، روز آخرت «الیوم ادامه ...

بقایا؛ بقیّه در قرآن

بقایا؛ بقیّه در قرآن
بازمانده‌ی مساکن ویران شده‌ی اقوام گناهکار. نابودی کامل نسل‌های پیشین درسی تاریخی برای گناهکاران معاصر است، چنان‌که مثلاً در آیه‌ی 98 مریم بیان شده است: «و چه بسا نسل (قرن)ها که پیش از آنان هلاک ادامه ...

بشارت‌های قرآنی

بشارت‌های قرآنی
اخبار حوادث خوش. در قرآن «بُشری» و صیغه‌های گوناگون باب تفعیل از ریشه‌ی ب ش ر دلالت بر خبر تولد و، با توسع، دیگر وقایع خوش دارد. بدین‌سان، پیش‌بینی تولد اسحاق و یعقوب برای سارا بشارت بود (هود: ادامه ...