عضویت العربیة English
امام حسین علیه السلام: به یقین، شیعیان ما آنانند که دلهایشان از هر نوع فریبکاری، کینه و دشمنی پاک و سالم باشد. بحارالانوار، ج 68، ص 156
  • کمبود ویتامین ب 12: عوامل و درمان
  • آمریکا و انقلاب مخملی
  • چگونه بهره‌مندی جنسی زوجین افزایش می‌یابد؟
  • آیا علت مشکلات اقتصاد ما، عدم تعامل با دنیا است؟
  • چگونه فرزندان سالم و زیبایی داشته باشیم؟

زن در قرآن

بررسي شبهات در مورد كرامت زنان در قران از منظر مفسران معاصر(2)

بررسي شبهات در مورد كرامت زنان در قران از منظر مفسران معاصر(2)
«لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» (بقره، 228) مفسران معاصر، غالباً اين آيه را همانند آيه قبل (نساء، 34) معنا (مدرسي، 1 /375؛ زحيلي، التفسير المنير، 2 /319) و برخي ضمن ذكرآيه قبل، صراحتاً عنوان كرده آند كه با ارجاع اين آيه به آيه مذكور معنا روشن تر مي شود. (صادقي، الفرقان، 4 /31؛ طنطاوي، 1 /512؛ ابن عاشور، 2 /381) اين نشان مي دهد كه واژه «درجه» در آيه به جايگاه مرد در ادامه ...

بررسي شبهات در مورد كرامت زنان در قران از منظر مفسران معاصر(1)

بررسي شبهات در مورد كرامت زنان در قران از منظر مفسران معاصر(1)
از چند دهه پيش، موضوعي با عنوان «شخصيت و كرامت انسان» مطرح شد كه كم كم توجه به آن، مراجعه به قرآن را با همين رويكرد در پي داشت. بر اين اساس و با توجه به رونق مباحث حقوق زن، آياتي نظير: 228 و 282 سوره بقره، 3 و 34 و 119 سوره نساء، آيه 18 سوره زخرف و موضوعاتي همچون: شهادت زن، ارث زن، ضرب زن، قواميت مرد بر زن، تعدد زوجات و... محل مناقشه واقع شد. ادامه ...

بررسي تاريخي جايگاه زن در جاهليت و قرآن با توجه به آيه ضرب(4)

بررسي تاريخي جايگاه زن در جاهليت و قرآن با توجه به آيه ضرب(4)
رفتار پيامبر(ص) همواره با زنان همراه با محبت و احترام بوده است. هنگامي كه فاطمه(س) كوچك بود، رسول خدا(ص) نمي خوابيد تا اينكه صورت فاطمه را مي بوسيد و سرش را بر سينه فاطمه مي گذارد و براي او دعا مي كند. در روايت ديگري آمده است: گونه هاي فاطمه را مي بوسيد. (ابن شهر آشوب، 3 /382) اين ابراز عشق و محبت به دختر در بين عربي كه خاطرات زنده به گور كردن دختران را داشت، ادامه ...

بررسي تاريخي جايگاه زن در جاهليت و قرآن با توجه به آيه ضرب(3)

بررسي تاريخي جايگاه زن در جاهليت و قرآن با توجه به آيه ضرب(3)
قرآن در برابر فرهنگ جاهلي دو نوع برخورد داشت. يكي اينكه به تأييد و تقويت عقايد و عملكردهاي مثبت آن ها پرداخت و ديگر اينكه با عقايد و عملكردهاي باطل مبارزه كرد و تلاش كرد به تدريج اين عقايد را تصحيح كند. راهكارهاي قرآن را براي احقاق حقوق زنان در دو قسمت تصحيح نگرش هاي سابق و وضع قوانين جديد بررسي مي كنيم: ادامه ...

بررسي تاريخي جايگاه زن در جاهليت و قرآن با توجه به آيه ضرب(2)

بررسي تاريخي جايگاه زن در جاهليت و قرآن با توجه به آيه ضرب(2)
نكاح در بسياري از مارد در بين قبايل حجاز، بدون تمايل دختر و در دست پدر و بزرگان قبيله بود. حق تقدم در ازدواج با پسر عمو بود كه به خواستگاري دختر عمويش برود. از پسر عمو پرسيده مي شد كه اگر به دختر عمو راغب بود، تزويج مي شدند و اگر راغب نبود به ازدواج ديگري در مي آمد. ازدواج با غريبه ها بايد با توافق رئيس قبيله و براي ايجاد تأليف بين دو قبيله انجام شود. هيچ مهر و صداقي به دختر تعلق نمي گرفت و حتي شتري كه داماد مي فرستاد تا عروس بر آن سوار شود، بايد توسط دختر به پدرش هديه مي شد. (جواد علي، 5 /638) ادامه ...

بررسي تاريخي جايگاه زن در جاهليت و قرآن با توجه به آيه ضرب(1)

بررسي تاريخي جايگاه زن در جاهليت و قرآن با توجه به آيه ضرب(1)
تفسير تاريخي قرآن، بر پايه شناخت بستر نزول آيات قرآن و فرهنگ مردم عصر نزول به فهم بهتر مقاصد و اهداف آيات ياري مي رساند. بررسي شرايط اجتماعي و خانوادگي زنان در عصر جاهلي، نوع نگرش اين فرهنگ نسبت به زنان را بيان كرده و شرايطي كه قرآن، زدن در سومين مرحله مقابله با نشوز زن عنوان نموده است، آشكار م نمايد. آيه 34 سوره نساء يكي از آيات حائز اهميت در تعيين حقوق زن و مرد در خانواده است كه در سومين ادامه ...

شیوه‌های مبارزه پیامبر (ص) با فرهنگ زن‌ستیزی عصر جاهلی از دیدگاه قرآن (3)

شیوه‌های مبارزه پیامبر (ص) با فرهنگ زن‌ستیزی عصر جاهلی از دیدگاه قرآن (3)
«ظهار در دوران جاهلي به منزله طلاق در اسلام بود و آن گاه كه صيغه «ظهار» از سوي شوهر نسبت به زن جاري مي شد، ميان آن دو، رشته زن و شوهري گسيخته مي شد و از آن پس، اين زن بر شوهر خود- براي هميشه- حرام بود ادامه ...

شیوه‌های مبارزه پیامبر (ص) با فرهنگ زن‌ستیزی عصر جاهلی از دیدگاه قرآن (2)

شیوه‌های مبارزه پیامبر (ص) با فرهنگ زن‌ستیزی عصر جاهلی از دیدگاه قرآن (2)
رسول اكرم(ص) با تبيين آيات قرآن اقدام به اصلاح روابط خانوادگي نمود و يك نظام انساني براي زن و مرد در خانواده ايجاد نمود. سرشت و طبيعت مخلوقات در اين جهان همسرگيري و ازدواج است. همسر گيري همراه با وجود يافتن ادامه ...

شیوه‌های مبارزه پیامبر (ص) با فرهنگ زن‌ستیزی عصر جاهلی از دیدگاه قرآن (1)

شیوه‌های مبارزه پیامبر (ص) با فرهنگ زن‌ستیزی عصر جاهلی از دیدگاه قرآن (1)
يكي از مهم ترين مفاسد اجتماعي دوران بعثت، نگاه جامعه به زن و رفتار با او بوده است. اين تحقيق با عنوان «شيوه هاي مبارزه پيامبر(ص) با فرهنگ زن ستيزي عصر جاهلي» در صدد است تا با جستجو در قرآن كريم و بررسي تفاسير ادامه ...

بررسي تحليل و تطبيقي مفهوم زن و زادن در سياق سوره هاي قرآن (4)

بررسي تحليل و تطبيقي مفهوم زن و زادن در سياق سوره هاي قرآن (4)
در تنها سوره اي كه نام يك زن را بر خود دارد و نيز در سوره مجاور آن، سخن از رويش و زايش، زندگي و زايندگي و فزايندگي، بارز و مشهود است. جغرافياي بارز هر دو سوره، كنار «مديترانه» و سرزمين «تين و زيتون» يا همان زمين امن و آباد سوره مؤمنون است. در هر دو سوره، سخن از آب و دريا، بلكه دو دريا مي رود (مريم، 24 و كهف، 60). ادامه ...