عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • توصیه های رهبر انقلاب درباره تحصیل بانوان
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

تاریخ در قرآن

نگاهي کوتاه به نظريه ي وراثت زمين در قرآن و تورات

نگاهي کوتاه به نظريه ي وراثت زمين در قرآن و تورات
نظريه ي وراثت زمين در قرآن، از يک طرف با ستمکاراني که اصول و موازين را نابود مي کنند پيوند دارد و از جانب ديگر با اعاده ي آن اصول به دست قدرت الهي مرتبط است. به تعبير ديگر اين نظريه از حيث عامل و علت با ستم ادامه ...

مبارزه ي موسي با ساحران از رديچه ي وحي قرآني

مبارزه ي موسي با ساحران از رديچه ي وحي قرآني
پيش از سخن گفتن از رويدادهايي که براي ساحران حکومت فرعون در مواجهه و رويارويي با موسي (عليه السلام) پيش آمده و در قرآن بدان ها تصريح شده، بايد بيفزاييم که حکومت ستمگر فرعوني در مصر به روزگار حضرت موسي ادامه ...

و اينگونه موسي کليم الله شد

ماجراي تکلم الهي با موسي (عليه السلام) و اهميت آن در حمايت از موسي (عليه السلام) براي رويارويي با فرعون

و اينگونه موسي کليم الله شد
موسي (عليه السلام) همراه همسرش در راه بازگشت خود به مصر از مدين، در شب سخت سرد و تاريک، به ناگاه آتشي از دور ديد. پس به همسرش گفت: در جاي خود درنگ کنيد تا اخگري از آن آتش براي گرم شدن برايتان بياورم يا ادامه ...

ستم مَديَن و تحدي آنان با رسالت آسماني شعيب (ع)

ستم مَديَن و تحدي آنان با رسالت آسماني شعيب (ع)
ستم و ظلم در مدين ويژگي و صبغه ي اجتماعي داشت، اما از زوايه ي ديگر يعني عدم رعايت ميزان و ترازو. جامعه اي که افرادش متأثر از مادي گرايي باشند و يکسره، بي توجه به روح و جان، به دنيا بپردازند؛ عمدتاً به اين معضل ادامه ...

ستمي که بر قوم لوط چيره شد.

ستمي که بر قوم لوط چيره شد.
پيش از سخن گفتن از قوم لوط، اول بايد متذکر شويم که چالش و جدال در جامعه ي قوم نوح از بردگي ضعيف توسط قدرتمند و استثمار فقير توسط ثروتمند شروع شد و جدال و نزاع جامعه ي قوم هود، عاد به جهت نژاد پرستي و فقدان ادامه ...

قرآن و ستم در قوم ثمود

قرآن و ستم در قوم ثمود
با پرداختن به قوم صالح (عليه السلام)، ثمود، زواياي جديدي را از ستم مرتبط با استکبار مي يابيم. چنان که از اين قصه برمي آيد، ستم ثمود در حکمراني گروهي از خوارکنندگان همه ي ارزش ها و تحقيرکنندگان همه ي اصول و مباني ادامه ...

قرآن و مستکبران قوم هود

قرآن و مستکبران قوم هود
خواننده از سوره هاي قرآني که بخش هايي از آن ها به اين موضوع اختصاص يافته، درمي يابد که طغيان قبيله ي عاد در دو قلمرو متبلور مي شود: نخست قلمرو نژادپرستي، افرادي قبيله ي خود را از قبايل کوچک پيرامون خويش برتر مي ادامه ...

نگاهي قرآني به مقوله ي ستم در روزگار نوح (ع)

نگاهي قرآني به مقوله ي ستم در روزگار نوح (ع)
ضمن تمرکز بر اين زاويه شايسته است ابتدا متذکر شويم کسي که به سوره هايي از قرآن که ذکر نوح (عليه السلام) در آن آمده مراجعه مي کند، درمي يابد که ظلمي که بر قوم او رفته ناشي از استکبار است. استکبار يعني قرار دادن نفس ادامه ...