عضویت العربیة English
امام هادی علیه السلام فرمودند: شیعیان فقط چهار عید دارند: فطر ، قربان ، غدیر و جمعه. بحار الأنوار، ج 98، ص 351
  • تأملی پیرامون وضعیت تولید علم در ایران
  • تأثیر پورنوگرافی اینترنتی بر اطفال چیست؟
  • جلوگیری از عوامل حواس پرتی در مطالعه
  • هشتگ رقیبی جدی برای گوگل

جن و شیطان در قرآن

ویژگی‌های خلقت جن از منظر قرآن و روایات

ویژگی‌های خلقت جن از منظر قرآن و روایات
مابعدالطبیعه، موجودات مجرد و مثالی و ویژگی‌های آنها از جمله مسایلی هستند که در بسیاری از موارد، در تعارض با قوای تعقلی انسان قرار می‌گیرند. لذا برخی با ردّ و انکار اشراقیات فقط به عقل بشری و دست آوردهای علمی آن ادامه ...

جنّ در قرآن (3)

جنّ در قرآن (3)
بگو به من وحي شده است که تني چند از جنّيان گوش فرا داشتند و گفتند: به راستي ما قرآني شگفت آور شنيديم و اينکه او، پروردگار والاي ما، همسر و فرزندي اختيار نکرده است و [ شگفت ] آنکه کم خرد ما درباره ي خدا سخناني ياوه مي سرايد. » ادامه ...

جنّ در قرآن (2)

جنّ در قرآن (2)
و در حقيقت بسياري از جنّيان و آدميان را براي دوزخ آفريده ايم [ زيرا ] دل هايي دارند که با آن [ حقايق را ] دريافت نمي کنند و چشماني دارند که با آنها نمي بينند و گوش هايي دارند که با آنها نمي شنوند؛ آنان همانند چهارپايان بلکه ادامه ...

جنّ در قرآن (1)

جنّ در قرآن (1)
جنّ در لغت به معناي پوشيده بودن چيزي از حواس است و آن نوعي از موجودات آفريده شده از آتش، صاحب اراده و شعورند که از حواس ما پنهاند ادامه ...

بحثي موجز پيرامون جن

بحثي موجز پيرامون جن
جن، موجودات نامرئي که در قرآن مجيد به وجود آنها تصريح شده است. به فارسي، پري ناميده مي شود. جمع آن جِنان است و نوع آن جِنَّة. اينکه در عرف فارسي « اجنّه » جمع جن شمرده مي شود، از نظر لغوي درست نيست زيرا اجنّه ادامه ...

شيوه ها و راهکارهاي مبارزه با شيطان (2)

شيوه ها و راهکارهاي مبارزه با شيطان (2)
ما را به اين سرا آوردند؛ اما نه آمدنمان بيهوده بود و نه ماندمان و نه گذرمان. در اين جا همه چيز را براي ما روشن کردند. در اين منزل ما را چشم بسته نياوردند؛ مانند کسي که چشمانش را ببندد و از مسيرهاي گوناگون عبور دهند، ادامه ...

شيوه ها و راهکارهاي مبارزه با شيطان (1)

شيوه ها و راهکارهاي مبارزه با شيطان (1)
همانا عقل خود را زنده گرداند و نفس خويش را ميراند ... آن گاه نوري سخت رخشان براي او بدرخشيد و راه را براي او روشن کرد و او را در راه راست راند. ادامه ...

سياست هاي اصول در مبارزه با شيطان

سياست هاي اصول در مبارزه با شيطان
در يک مبارزه ي اصولي، بايد سياست ها و خط مشي ها به خوبي روشن شوند؛ سياست هايي که بر مبناي هدف ها و توانمندي ها شکل مي گيرند و بر اساس همين سياست هاي اصولي، راهکارهاي مبارزه شناخته مي شوند. هدف کلي در ادامه ...

داشته هاي ما در مبارزه با شيطان (2)

داشته هاي ما در مبارزه با شيطان (2)
نماز پايگاهي است که مجموعه اي از تجهيزات را يک جا در خود فراهم آورده است؛ در نماز، دعا و تواضع و خوف از خدا و اعتصام به حق و ... تجلّي يافته است. رسول مکرم اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايد: ادامه ...

داشته هاي ما در مبارزه با شيطان (1)

داشته هاي ما در مبارزه با شيطان (1)
خداوند بندگانش را بيهوده نيافريد تا آنان را رها کند؛ بلکه هدفدار آفريد و با فرستادن راهنمايان پي در پي، هدايتشان کرد. يکي از اهداف رسالت اين بود که «شيطان ها نتوانند بندگان خدا را از معرفت پروردگارشان محروم کنند ادامه ...