عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هر خانواده‌ای که با هم دیگر با رفق و مدارا برخورد کنند، خداوند نیز به رزق و روزی آنان وسعت می‌بخشد.

شناخت در قرآن

بررسی آیات ناظر به معرفت‌شناسی در قرآن

بررسی آیات ناظر به معرفت‌شناسی در قرآن
به طور کلی کانون توجه قرآن بر توسعه‌ی ایمان استوار است و ایمان مبتنی بر ظن و گمان یا علم غیر قطعی را که حاصل مشهورات و مقبولات عصری باشد و از سنن طایفه‌ای متأثر شود، به شدت مذمت می‌کند و به ایمان تحقیقی ادامه ...

قرآن و معرفت فطري (1)

قرآن و معرفت فطري (1)
بحث درباره ي فطرت، از اين نظر که اين مفهوم يکي از مفاهيم قرآني است، به بحث هاي تفسيري مربوط است. از اين رو، مفسران قرآن کريم، به مناسبت آيه ي معروف فطرت ( روم، آيه 30) و آيات ديگري که ناظر به اين مسئله اند، ادامه ...

قرآن و معرفت فطري (2)

قرآن و معرفت فطري (2)
يکي از معرفت هاي فطري انسان، خود آگاهي است؛ يعني انسان به صفات و حالات خودآگاه است اگر چه ممکن است به خاطر مصالح و اغراض ويژه اي از ابراز آن ها و يا اقرار و اذعان به آن ها خودداري کند. قرآن کريم در اين باره مي فرمايد: ادامه ...

شناخت قرآن (2)

موانع شناخت قرآن

موانع شناخت قرآن
همان گونه که وجود خارجي اشيا به شرايط خاصي نياز دارد که زمينه ساز آن است و نيز موانعي دارد که از وجود آن جلوگيري، و آن را باطل مي کند؛ علم هم داراي شرايطي است که آن را محقق مي سازد و نيز موانعي بازدارنده دارد. زيرا ادامه ...

شناخت قرآن (1)

شرايط شناخت قرآن

شرايط شناخت قرآن
قرآن نور و کلام روشن الاهي است و از آن جا که در نور، تاريکي و در کلام روشن، ابهامي نيست، قرآن از هر گونه ظلمت پاک و از هر نوع ابهامي پيراسته است. پس قرآن در روشن ساختن هر چه به آن رجوع شود، به سان نور روشنگر ادامه ...

تبیین شیوه ها توسعه و بهبود شناخت دینی براساس آموزه های تربیتی قرآن کریم

شناخت دینی در قرآن کریم

شناخت دینی در قرآن کریم
در پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوی، شیوه های توسعه و بهبود شناخت دینی، به همراه مؤلفه ها و زمینه های مصداقی آنها در قرآن کریم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ادامه ...

ابزارهای شناخت

ابزارهای شناخت
شناخت یعنی آگاهی و آگاهی احتیاج به تعریف ندارد ولی ابزار شناخت چیست؟ برای شناخت ابزار متعددی متصور می باشد. یكی از وسائل و ابزارهای شناخت برای انسان "حواس " است. انسان دارای حاسه های متعدد است: حس باصره، حس سامعه، حس ذائقه ،... اگر فرض كنیم انسان فاقد همه حواس باشد فاقد همه شناختها خواهد بود. جمله ای است كه از قدیم الایام معروف است و شاید از ارسطو باشد: «من فقد حسا فقد علما؛ هر كس كه فاقد یك نوع حس باشد، فاقد یك نوع شناخت است». ادامه ...