عضویت العربیة English
امام حسین علیه‌السلام: چون حضرت فاطمه وفات کرد، امیرالمومنین او را پنهانی به خاک سپرد و محل قبرش را ناپدید کرد. کافی، ج2، ص356

مطالعات تطبیق مفاهیم قرآن و علوم

علم و دانشمند واقعی در قرآن

علم و دانشمند واقعی در قرآن
بعضی از سوره‌ها محتوای مشترک و مضمون جامعی را دربردارند. لذا آغاز و انجام آن سور مشابه و نزدیک هم است. تقریباً با یک بیان شروع و با یک بیان پایان می‌پذیرد. منتهی در هر سوره بخشی از آن محتوا و گوشه‌ای از آن ادامه ...

طرد ثنویت‌گرایی (دوآلیسم) در نظام تربیتی اسلام

طرد ثنویت‌گرایی (دوآلیسم) در نظام تربیتی اسلام
موضع هر نظام تربیتی در برابر مسئله‌ی ثنویت به دو دلیل اهمیت دارد: نخست، ثنویت‌گرایی از شکل اولیه‌ی خود که صرفاً یک رویکرد فلسفی در حوزه‌ی معرفت‌شناسی و سپس وجودشناسی بود، توسعه یافته و به زوایای گوناگون علوم ادامه ...

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (3)

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (3)
در روان شناسی، مردن یک فرآیند بسیار پر معنا در زندگی است (اسر گراجنگ و همکاران، 13). آگاهی از مرگ به انسان کمک می کند تا ارزش ها و اهدافش را در زندگی مشخص کند و ادامه ...

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (2)

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (2)
تحقیقات به ارتباط مثبت بین کاهش درد و رنج مرگ با میزان مذهبی بودن فرد، اشاره دارند. جوامعی که اعمال مذهبی بیشتری انجام می دهند، اضطراب به مرگ کمتری دارند ادامه ...

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (1)

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (1)
مرگ به عنوان بزرگ ترین حادثه ی زندگی، مفهومی پیچیده دارد و می تواند با درد و رنج زیادی همراه باشد. قرآن مجید و روان شناسی بر عظمت مرگ و اهمّیّت تمایل انسان به ادامه ...

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(3)

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(3)
اگر کسی کلمه قرمز را که نام یک رنگ است، بر زبان آورد و پنجاه نفر هم آن را بشنوند، می توان گفت که پنجاه نوع قرمز به ذهن آن ها خطور می کند و ادامه ...

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(2)

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(2)
با توجه به آیاتی از قرآن کریم که در آن ها از رنگ سفید سخن به میان آمده است، می توانیم دریابیم که این رنگ تأثیرات گوناگونی بر انسان دارد: ادامه ...

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(1)

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(1)
همه انسان ها با محیط پیرامون خود در ارتباط اند، این ارتباط، گاهی با اندیشیدن، گاهی با لمس کردن، چشیدن، شنیدن، بوییدن و گاهی هم با دیدن است. ادامه ...

تسخير متقابل انسانها از ديدگاه قرآن و روان شناسي بررسي بنيادين و تحليلي موضوع تسخير انسانها

تسخير متقابل انسانها از ديدگاه قرآن و روان شناسي بررسي بنيادين و تحليلي موضوع تسخير انسانها
مطالعات نشان مي دهد که توجه معطوف به خود(در خود فرو رفتگي)مي تواند به طور مساوي توسط تجارب مثبت و منفي ايجاد شود. جهت توجيه اين فرايند ، رويکردهايي که مربوط به روان شناسي اجتماعي و گشتالت بودند، در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. همچنين رويکردي جديد که مرتبط با اصل تعادل در ذهن مي باشد، توضيح ادامه ...

روانشناسي رنگ ها و قرآن کريم

روانشناسي رنگ ها و قرآن کريم
طبق تحقيقات جامعه شناسي ،رنگ ها ،نه تنها افراد را تحت تاثير خود قرار مي دهند بلکه منجربه پيشرفت ويا رکود يک جامعه نيز مي شوند. با عدم جايگزيني صحيح رنگ در مکان خاص خود و به کارگيري نادرست آن در محيط هاي انساني ،صدمات روحي شديدي برانسان وارد خواهد آمد .«اصلاح املاي کودک با خط قرمز توسط معلم »يا «چراغ قرمز هشدار دهنده،براي رانندگان»يا «سفيد بودن پاکت شير »،«رنگ آبي يا سبز روشن ديوارهاي کلاس درس يا کتابخانه براي مطالعه بهتر»و«استفاده ادامه ...