عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

نهادهای سیاسی

ویژگی‌های نظام سیاسی فرانسه

ویژگی‌های نظام سیاسی فرانسه
فرانسوی‌ها دوست دارند به بیانِ خودشان «نه مانند دیگران باشند». زندگی سیاسی در فرانسه حقیقتاً باز هم به بیان خودشان «استثنائی فرانسوی» است. فرانسوی‌ها از سال 1789 با انقلابی سیاسی و اجتماعی، راه خود را از دیگر ادامه ...

قدرت دین و مطبوعات

قدرت دین و مطبوعات
در این روزگار، هم منابع و هم ابزارهای قدرت دین در عالم مسیحیت بشدت کاهش یافته است. آن قدرت برخاسته از ذات الهی- برخاسته از شخصیت- هنوز هم وجود دارد و هزاران هزار همه روزه در برابرش سر تعظیم فرود می‌آورند. ادامه ...

تمرکز و اشاعه‌ی قدرت

تمرکز و اشاعه‌ی قدرت
در قرون وسطی محلّی برای فکر و گفت و گو درباره‌ی قدرت وجود نداشت. قدرت به صورتی انبوه در دست پرنس، بارون و کشیش بود و عموم شهروندان هم اطاعت از آن را طبیعی و خود به خود و تام و تمام می‌دانستند. سوای ادامه ...

سازمان و دولت

سازمان و دولت
در سده‌ی نوزدهم و تا چند دهه‌ی نخست سده‌ی بیستم، دولت جدید را اکثراً ابزار قدرت سرمایه‌داری صنعتی می‌دانستند. در این مورد هم مارکس که متعلق به مکتب انقلابی اروپا بود کلاً اتفاق نظر داشت و هم تورستاین وبلن و لینکلن ادامه ...

قدرت نظامی

قدرت نظامی
از مظاهر موفق قدرت یکی این که فرد نه از سر رضا و رغبت بلکه به سائقه‌ی حسن و فضیلت این عمل تن به خواست دیگران می‌دهد. البته اوج این مثال وقتی است که شخص نداند تحت ضبط و مراقبت است. حدّ اعلای این وضع را ادامه ...

قدرت و مقاومت

قدرت و مقاومت
هر اعمال قدرتی زاینده‌ی عملی کلاً مشابه و مخالف است. در مورد سرمایه‌داری پیشرفته هم همین‌طور است. حرکتی که سرمایه‌داری پیشرفته بر ضد خود به وجود آورد در میانه‌ی سده‌ی پیش شروع شد. اگرچه آثاری هم قبل از این تاریخ ادامه ...

عصر سازمان

عصر سازمان
شرطی کردن اجتماعی سرمایه‌داری پیشرفته، وسیع و ژرف بود. عکس‌العملی هم که بر ضدّ خود به وجود آورد همین طور بود. و تأثیر هر دو نیز تا به امروز ادامه داشته است. هنوز هم در نظر بسیاری از مردم، بازار محلّل قدرت صنعتی ادامه ...

قدرت سرمایه‌داری پیشرفته

قدرت سرمایه‌داری پیشرفته
انقلاب صنعتی و جابه جایی مهم منابع قدرت از سرمایه‌ی جاری تاجران به سرمایه‌ی صنایع سنگین اربابان صنایع، در سازمان نیز پیشرفت بارزی به دنبال داشت. نیروی کاری بسیار متشکّل که وجود دستمزد آنها را به هم پیوند می‌داد، ادامه ...

ظهور سرمایه‌داری

ظهور سرمایه‌داری
در اروپای غربی، طیّ دویست و پنجاه سال فاصله از شروع سده‌ی شانزده تا آغاز انقلاب صنعتی در نیمه دوم سده‌ی هجدهم، دولت ملّی خصوصاً در انگلستان و فرانسه بسرعت تحکیم می‌شد. دولت ملّی نسب از همان اعمال قدرت معهود ادامه ...

نیروهای محرّک قدرت

نیروهای محرّک قدرت
تاریخ معمولاً عبارت است از شرح اعمال قدرت امپراتوران، شهریاران، کلیساها، دیکتاتورها و دموکراسیها، سرداران و سپاهیان، سرمایه‌داران و شرکتهای بزرگ. به همین سیاق تاریخ را می‌شود درباره‌ی منابع قدرت و ابزارهای اِعمال ادامه ...