عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

ابوالفتوح رازی

روض الجنان و سنّت تفسیرهای قصصی

روض الجنان و سنّت تفسیرهای قصصی
نخستین بار داستانهای قرآن به زبان فارسی در ترجمه ی تفسیر طبری که در نیمه ی سده ی چهارم هجری از سوی گروهی از عالمان و فقیهان ماوراءالنهر به نگارش درآمد، در دسترس مسلمانان قرار گرفت. پس از آن این سنّت در تاج التراجم فی ادامه ...

نسخه شناسی ابوالفتوح رازی

نسخه شناسی ابوالفتوح رازی
تفسیر ابوالفتوح رازی از دوران قاجار تاکنون چندین بار به چاپ رسیده و در میان متون کهن از جمله آثاری است که با استقبال روبرو شده است. ادامه ...

رویکرد مذهبی و کلامی در تفسیر ابوالفتوح رازی

رویکرد مذهبی و کلامی در تفسیر ابوالفتوح رازی
اختلاف مذاهب از سده ی چهارم تا سده ی هفتم هجری از مسائل مهمّ فرهنگی ری بود، به گونه ای که گاه این اختلافات، آتش خشنونت و درگیری را نیز میان آنان بر می افروخت. ریشه ی این اختلافها را باید بدر بحثهای کلامی و عقیدتی جست ادامه ...

جایگاه تصوّف در تفسیر ابوالفتوح رازی

جایگاه تصوّف در تفسیر ابوالفتوح رازی
رویکرد ابوالفتوح رازی به صوفیه و سخنان آنان با بسیاری از عالمان پیش از وی و همروزگارش تفاوتی آشکار دارد و او بر خلاف شمار زیادی از عالمان شیعه، به معارف صوفیانه و برخی از مشاهیر تصوّف تا حدودی روی خوش نشان می ادامه ...

رویکرد فقهی تفسیر ابوالفتوح رازی

رویکرد فقهی تفسیر ابوالفتوح رازی
ابوالفتوح رازی در تفسیر خود توجّه خاصّی به مسائل فقهی و شرعی نشان می دهد و بخش بزرگی از مطالب تفسیری روض الجنان را به بیان احکام فقهی مورد نیاز مخاطبان اختصاص داده است. وی گاه در ضمن تحلیل و تفسیر آیات با استناد به ادامه ...

سبک و نثر ابوالفتوح در نگارش تفسیر

سبک و نثر ابوالفتوح در نگارش تفسیر
کتب علمی در این ادوار [قرن ششم] و ادوار بعد به زبان قدیم و به سبک کهنه نوشته می شده است، از آن جمله در این قرن نیز آنچه از کتب علمی باقی مانده است به زبان قدیم و به طرز کهنه است، گذشته از کتب صوفیه مانند اسرار التوحید و ادامه ...

تفسیرابوالفتوح و تفاسیر دیگر

تفسیرابوالفتوح و تفاسیر دیگر
از مسائلی که می تواند آگاهیهای ما را از تفسیر روض الجنان و مؤلّف دانشمند آن افزایش آن دهد، بررسی میزان تأثیرپذیری تفسیر ابوالفتوح از تفاسیر دیگر و یا تأثیرگذاری آن بر این تفاسیر است. بر همین پایه در اینجا کوتاه و گذرا به بررسی ادامه ...

اشنایی با تفسیر ابوالفتوح رازی

روض الجنان

اشنایی با تفسیر ابوالفتوح رازی
ابن شهرآشوب در معالم العلماء نام این تفسیر را به صورت روح الجنان و روح الجنان ضبط کرده است، امّا همو در مناقب و نیز منتجب الدین در الفهرست آن رَوض الجِنان و رَوح الجَنان نامیده اند.(1) این پراکندگی در نامگذاری از آن روست که ادامه ...

آثار غیرمشهور ابوالفتوح رازی (2)

آثار غیرمشهور ابوالفتوح رازی (2)
رساله ی حُسنیّه از آثار منسوب به ابوالفتوح رازی است، که بر پایه ی گزارشهایی که در تذکره ها و منابع مختلف آمده وی آن را به زبان تازی نگاشته و از سوی ملاابراهیم بن ولی الله گرگین استرآبادی ( زنده در 958) به پارسی برگردانده شده است. ادامه ...

آثار غیرمشهور ابوالفتوح رازی (1)

آثار غیرمشهور ابوالفتوح رازی (1)
با وجودی که ابوالفتوح رازی در دانش های روزگار خویش استاد بود و تفسیر قرآن او از آگاهی و تخصّص در زمینه هایی چون حدیث، رجال، کلام، تاریخ، فقه، اصول فقه و... حکایت دارد، امّا او در شمار دانشمندانی است که اثار زیادی از ادامه ...