عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • فرهنگ صلح و همزیستی
  • شهادت از زبان اباصلت
  • صلح خواهی معاویه از امام مجتبی (ع)

ادبیات سیاسی

شعر روزنامه‌اي

شعر روزنامه‌اي
يکي از عواملي که در ساده‌گويي و استفاده‌ي عملي از شکل‏هاي شعر سنتي، تأثير فراوان داشته، سرودن شعر براي درج در روزنامه و مجله بوده است. ادامه ...

بحران حس تاریخی

بحران حس تاریخی
ادبیات نیمه دوم قرن بیستم، دارای ویژگی های خاصی است كه آن را در سراسر تاریخی بشر ممتاز می سازد. ادبیات این دوره با مسائل حاد و خاص و گاهی نوین دست و پنجه نرم می كند. مسائلی كه سبب شده انسان و انسانیت در خطر ادامه ...

گفتمان قدرت ستیز

گفتمان قدرت ستیز
«قدرت» و بحرانهایی كه از اعمال نادرست آن متولد می شود و به طور كلی‌«توتالیتریسم» بخشی از گفتمان ادبیات سیاسی دهه 50 را به خود اختصاص می دهد. قسمتی از این گفتمان می تواند تحت تأثیر ادبیات جهانی باشد. آن ادبیاتی كه ادامه ...

جشن هنر، نماد پدیده ی دوفرهنگی

جشن هنر، نماد پدیده ی دوفرهنگی
در دهه ی 50، دوگانگی در صحنه فرهنگی دو نماد عمده داشت. جشن هنر شیراز مظهر فرهنگ جدید و جشنواره توس نمادی از فرهنگ سنتی محسوب می شد. «نخستین جشنواره حماسی توس در 23 تیرماه 1354 گشایش یافت. این ادامه ...

مطبوعات و انقلاب

مطبوعات و انقلاب
گفتمان معترضی كه در دهه 50، در قالب نظم و نثر و از طریق كتابها و یا نمایشنامه ها و به طور كلی رسانه های تصویری خود را نشان می داد، تنها به محافل روشنفكری و دانشگاهی محدود می شد و قادر نبود كه به درون توده مردم ادامه ...

اصلاحات ارضی و بحران فرهنگی

اصلاحات ارضی و بحران فرهنگی
در میان عوامل بحران زای فرهنگی، اصلاحات ارضی مقام منحصر به فرد دارد. اصلاحات ارضی برای جهان سوم و بویژه برای ایران در حكم یك زمین لرزه سیاسی بود! این پدیده در كشورهای مسلمان واكنشهای اعتراض آمیز و ادامه ...

زبان گفتمان مذهبی

زبان گفتمان مذهبی
می توان گفت آنچه «حمید عنایت» در مورد برتری زبان عالمان دین بر زبان روشنفكران دوران مشروطه گفته است، در دوران انقلاب اسلامی و در دهه 50 مصداق می یابد. به نوشته وی:«آثار اینان- روشنفكران غربی مآب مثل ادامه ...

غیریت در گفتمان مذهبی دهه ی پنجاه

غیریت در گفتمان مذهبی دهه ی پنجاه
بخشی از ادبیات مذهبی ایران در این دهه بر غیریت و تضاد تأكید می نمود. آغازگر گفتمان مذهبی معترض سیدجمال الدین اسدآبادی (1314-1251ه. ق) است و یكی از اقدامات مهم او اینكه: «در فاصله سالهای 1291-1269 میان علما ادامه ...

سینمای غیریت ساز دهه ی پنجاه

سینمای غیریت ساز دهه ی پنجاه
در آغاز این گفتار لازم است، یادآور شوم كه من در این زمینه نه مدعی هستم و نه متخصص؛ زیرا نه سینماگرم و نه سینماپرست و حتی نه سینمارو! آنچه در این بخش آن هم به طور بسیار كوتاه می آورم، بدین منظور است كه ببینیم ادامه ...

گفتمان غیریت ساز در ایران

گفتمان غیریت ساز در ایران
بخشی از گفتمان ادبیات سیاسی ایران و به ویژه ادبیاتی كه متأثر از رآلیسم سوسیالیستی است، مروج غیریت است و در این زمینه «آل احمد» از دیگران گوی سبقت ربوده است. در میان آثار نسبتاً فراوان- و البته كم مایه - آل احمد، غرب ادامه ...