عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • جایگاه امامت در احادیث اسلامی
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان

بهرام بیضایی

خدايگان و بنده در مرگ يزدگرد

بررسي ديالکتيک خدايگان و بنده ي هگل در مرگ يزدگرد اثر بهرام بيضايي و ساردانا پولس اثر لرد بايرن (1)

خدايگان و بنده در مرگ يزدگرد
هگل در کتاب پديدارشناسي ذهن، مراحل پيشرفت ذهن را بررسي مي کند و در بخش مربوط به خودآگاهي، ديالکتيک خدايگان و بنده را به عنوان يک مرحله از مراحلي که ذهن بايد براي تکامل از آن بگذرد، مطرح مي کند. اين ديالکتيک ادامه ...

زن در شب هزار و يکم

بازخواني نقش زن در اپيزودهاي سه گانه ي نمايش نامه ي شب هزار و يکم بهرام بيضايي

زن در شب هزار و يکم
بهرام بيضايي از نويسندگان نام آشناي ايراني است که در برخي از نمايش نامه هاي او، زنان داراي نقشي محوري اند نمايش نامه ي شب هزار و يکم، بيضايي دربرگيرنده ي سه اپيزود است که در آن ها، همراه با دست بردن در گفته هاي ادامه ...

تحليل سه اثر از بهرام بيضايي

تحليل سه اثر از بهرام بيضايي
آيا ايران زمين در روزگار گذشته صاحب تئاتر بوده است؟! اگر چنين بوده، چه شده است که در روزگار حال چون غرب و ... تئاتر در زندگي مردم جايگاهي ندارد؟! اين سئوال محرکي شد تا جست و جويم را در تاريخ کهن ايران شروع ادامه ...