عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • توصیه های رهبر انقلاب درباره تحصیل بانوان
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

قوم‌گرایی

آسیب‌شناسی تأثیر قومیت‌گرایی بر امنیت ملی

آسیب‌شناسی تأثیر قومیت‌گرایی بر امنیت ملی
هدف اصلی این نوشتار، بررسی عوامل بالقوه چالشهای قوم‌گرایی بر امنیت ملی است. منظور از قوم‌گرایی در اینجا سیاسی شدن علائق زبانی، مذهبی و سایر مظاهر کهن و تبدیل شدن آن به عناصر اصلی بسیج سیاسی در ادامه ...

امنیت ملی و اقلیتهای قومی و دینی در جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی و اقلیتهای قومی و دینی در جمهوری اسلامی ایران
تعدد گروههای قومی در جوامع معاصر کنونی، به علت تفاوتهای ماهیتی با نظام حاکم منشأ بالقوه‌ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. ایران هم به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و ماهیت نظام سیاسی در ادامه ...

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (3)

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (3)
اصولا پیرامون ماهیت وجودی ناسیونالیسم،احساسات ملی یا میهن پرستی و ملت و بویژه جدید یا قدیمی بودن این پدیده ها اتفاق نظر وجود ندارد.گروهی که در نوشته های مربوطه کهن گرایان نامیده می شوند به قدیمی بودن این پدیده ها ادامه ...

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (2)

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (2)
واژه "قومی" در فرهنگ بین المللی زبان انگلیسی وبستر دو معنی دارد: 1- غیرمسیحیان و غیر کلیمیان، مثل کفار و بت پرستان که مخالف یهودیت و مسیحیت اند. 2- منسوب به ویژگی های جسمی و ذهنی نژادها ادامه ...

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (1)

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (1)
سابقه‌ی تاریخی واژه قوم به یونان باستان برمی‌گردد. در آن دوره، واژه ethnos به قبایل کوچنده‌ای اطلاق می‌شد که که هنوز در شهرها مستقر نشده بودند. بنابراین اولا واجد حقوق سیاسی نبودند و خارج از حیطه سیاست قرار می‌گرفتند. ادامه ...

روابط نژادی و قومی

روابط نژادی و قومی
«تعصب شامل نگرشهای قالبی است که مردم به صورتی بی چون و چرا در قبال برخی دیگر از مردم دارند.» این نگرشها کل یک گروه از مردم را دربر می‌گیرد نه یک فرد خاص را. تعصب ممکن است به صورتی مثبت ابراز شود، ادامه ...

قومیت

Ethnicity

قومیت
قومیت یکی از ویژگی‌های اجتماعی اصلی آدمیان است. برای درک قومیت باید نشان دهیم که چگونه می‌توان آن را از نژاد، طبقه، منزلت، و رسته تمیز داد، و همچنین باید نحوه‌ی تعامل قومیت را برای شکل‌گیری گروه‌ها و نظام‌های ادامه ...

سیاست های تغییر جمعیت اقوام

سیاست های تغییر جمعیت اقوام
قرن بیستم شاهد جا به جایی‌های جمعیتی بسیار زیادی بوده است. البته این یك مفهوم عام است كه می تواند همه انواع جریان توده ای پناه جویان و طردشدگان یا كسانی را كه از یك ترور، یك رژیم، یك دولت یا یك ارتش گریخته اند، ادامه ...

دستكاری در قومیت ها و مفهوم قومیت

دستكاری در قومیت ها و مفهوم قومیت
در مورد اقوام، ما از یك سو با اطلاعات تحریف شده رو به رو هستیم كه دولت ها به وجود می آورند تا ملت های به رسمیت شناخته شده را به مقام بالایی برسانند و به این ترتیب سبب شوند كه نوعی همبستگی میان دولت ها بتواند از ادامه ...

بازخواهی ها و سلطه جویی های دولت ها

بازخواهی ها و سلطه جویی های دولت ها
توسعه طلبی یكی از گرایش های ذاتی دولت است و دولت ملی علاقه وافری دارد برای توجیه انگیزه حیاتی رشد، كه درون خود دارد و عمدتاً گرایشی سلطه جویانه است، از این استدلال استفاده كند كه نیاز به كامل كردن سرزمین خود و به ادامه ...