عضویت العربیة English
امام مهدی علیه‌السلام: من خاتم اوصیا هستم و خداوند به‌واسطه من، بلا را از خانواده و شیعیانم بر طرف مى‌کند. بحارالأنوار، ج 52، ص30

جامعه در قرآن

موانع تحقق جامعه ي آرماني قرآن کريم

موانع تحقق جامعه ي آرماني قرآن کريم
بدون شک همگان موظفند براي برداشتن اين موانع و چالش ها تلاش نمايند و زمينه ي ظهور حضرت مهدي (عليه السّلام) را فراهم سازند، و معناي درست انتظار نيز همين است. ادامه ...

جهاني سازي و جامعه ي آرماني از نگاه قرآن

جهاني سازي و جامعه ي آرماني از نگاه قرآن
برابر آيات کريمه ي قرآن، کتاب هاي آسماني و پيامبران الهي (عليهم السّلام)، از جهاني شدن و جهاني سازي نهايي الهي، سخن گفته و تحقق آن را وعده داده اند. ادامه ...

روابط بين المللي در جامعه ي آرماني قرآن کريم

روابط بين المللي در جامعه ي آرماني قرآن کريم
چون در جامعه ي آرماني نهايي، همه ي مردمان به دين گراييده و يک جامعه ي فراگير ديني با حاکميت حضرت مهدي (عليه السّلام) را شکل داده اند، همه ي جوامع متحد شده، روابط بين اللملي، معناي خود را از دست خواهد داد، ولي در ادامه ...

نهاد و نظام ارتباطات اجتماعي- سياسي در جامعه ي آرماني قرآن

نهاد و نظام ارتباطات اجتماعي- سياسي در جامعه ي آرماني قرآن
جامعه ي آرماني، در زمينه ي ارتباطات عمومي و فردي، جامعه اي قانون مدار و ضابطه مند است و دولت به ملّت و مردم به دولت، مردم به يکديگر و يک جامعه به جوامع ديگر، مسئوليت هاي خود را ايفا مي کنند و هيچ يک حقوق ادامه ...

نهاد و نظام اقتصادي در جامعه ي آرماني قرآن

نهاد و نظام اقتصادي در جامعه ي آرماني قرآن
در نهاد و نظام اقتصادي جامعه ي آرماني، رشد و توسعه ي اقتصادي و سلامت و عدالت اقتصادي هم زمان، مورد توجه قرار گرفته است؛ نگاهي کوتاه به آيات قرآن نشان مي دهد در هيچ شريعتي همانند شريعت اسلام به شيوه ها و ادامه ...

نهاد حکومتي در جامعه ي آرماني قرآن کريم

نهاد حکومتي در جامعه ي آرماني قرآن کريم
بدون ترديد هر جامعه، نيازمند حکومت است؛ براي تبيين نهاد حکومت در جامعه ي آرماني بايد به دو مطلب رهبري و مديريت و نظام سياسي آن توجه کرد: ادامه ...

نهاد و نظام آموزش و پرورش در جامعه ي آرماني قرآن

نهاد و نظام آموزش و پرورش در جامعه ي آرماني قرآن
در جامعه ي آرماني، جايگاه علم و دانش، تعليم و تربيت، به خوبي شناخته شده است، بر اساس فرموده ي اميرالمؤمنين (عليه السّلام)، ريشه ي هر شقاوت و بدبختي، جهالت است: « الجَهلُ مَعدنَ الشرِ وأصلُ کلِّ شرّ. » لذا هرگز دانا و ادامه ...

ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (3)

 ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (3)
در جامعه ي آرماني، رفاه و برخورداري نيز مورد توجه و درخواست است؛ ولي شهروندانش هرگز رفاه و آباداني و آسايش را بدون آراستگي به ايمان و دين ورزي، بر نمي گزينند و در مقامِ تعارض، رفاه و برخورداري را بر بندگيِ ادامه ...

ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (1)

 	ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (1)
جامعه ي آرماني قرآن در ابعاد و شئون گوناگون اجتماعي، ويژگي هاي خاصّ خود را دارد. برخي انديشمندان مسلمان، کنار نهادن خود مختاري در برابر حاکميت خداوند متعال، اعتقاد به حاکميت خداي متعال، احترام به اراده ي عمومي، ادامه ...

ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (2)

ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (2)
اتحاد در پرتو آموزه هاي وحياني را بايد يکي از ويژگي هاي بارز و عام جامعه ي آرماني تلقي کرد، زيرا يکي از آموزه هاي مؤکّد قرآن در خصوص نظام اجتماعي آرماني، اتحاد و پرهيز از اختلاف و تفرقه انگيزي است: ادامه ...