عضویت العربیة English
امام حسین علیه‌السلام: چون حضرت فاطمه وفات کرد، امیرالمومنین او را پنهانی به خاک سپرد و محل قبرش را ناپدید کرد. کافی، ج2، ص356

اسماء الحسنی

آشنايي با نام هاي خداوند: البرّ

آشنايي با نام هاي خداوند: البرّ
به فتح باء به معني "عطوف و مهربان و احسان کننده" است و «شيخ بُرسي» (ره) فرموده است هر کس او را ولدي باشد و اين اسم را بسيار گويد آن فرزند از آفات سالم مي ماند تا به حدّ بلوغ مي رسد و همراه داشتن مکسَّر اين اسم نيز ادامه ...

فوائد اسماء الله

فوائد اسماء الله
طريق دعا و طلب حاجت از حق تعالي اين است که، شخص پس از آن که حمد و ثناء حق را بجاي آورد، انتخاب نمايد از اسماء الحسني آنچه را که مناسب مطلوب و مقصود وي است. ادامه ...

آشنايي با نام هاي خداوند: الشافی

آشنايي با نام هاي خداوند: الشافی
که اسم نود و نهم و آخرين اسم از اسماء الحُسناي الهي و به معني "شفادهنده ي مريضان" است و اطلاق اين اسم بر حق سبحانه تعالي بر وجه حقيقت است چنان که فرمود «وَاِذا مَرِضتُ فَهُوَ يَشفينِ» و نسبت دادن شفا به طبيب و نحو آن ادامه ...

آشنايي با نام هاي خداوند: اللطيف

آشنايي با نام هاي خداوند: اللطيف
به معني نيکي کننده به بندگان و آفريننده ي خلق، "لطيف" نيز آمده است و نيز به معني عالِم به غوامض اشيا و مداومت بر اين اسم براي وسعت رزق مجرّب است و اگر کسي اين اسم را در شَرَف قمر بر نقره نقش کند و در دست نمايد از هر ادامه ...

آشنايي با نام هاي خداوند: العظيم

آشنايي با نام هاي خداوند: العظيم
به معني بزرگواري است که هر چيزي در برابر عظمت او خاضع و ذليل است و او بر همه قاهر و قادر است و مدامت بر اين اسم براي حصول جاه و عظمت و هيبت و شوکت در نزد خلايق مجرّب است و براي اداي دَين و حصول وسعت ادامه ...

آشنايي با نام هاي خداوند: الشّکور

آشنايي با نام هاي خداوند: الشّکور
به معني جزادهنده ي شکر شاکران است و «مشکور» نيز معني مي دهد. «شيخ بُرسي» (ره) فرموده است: هر کس اين اسم را چهل مرتبه بر آبي بخواند و چشم دردناک با آن آب شسته شود، شفا مي يابد و در بعضي از رسايل است که هر ادامه ...

آشنايي با نام هاي خداوند: الديّان

آشنايي با نام هاي خداوند: الديّان
به معني جزادهنده ي بندگان است بر اعمال آنها و مداومت بر اين اسم تا هفتاد روز، روزي پنج هزار مرتبه موجب صفاي باطن و امداد ديدن از ملائکه و رجال الغيب است و همراه داشتن اين مربّع (مربع ذيل) اگر بر پوست آهو نوشته شده ادامه ...

آشنايي با نام هاي خداوند: خيرالناصرين

آشنايي با نام هاي خداوند: خيرالناصرين
به معني "ياري کننده" و بر اساس بعضي اخبار به معني "ناصر مطلق" است و مداومت بر اين اسم براي غلبه بر دشمنان مجرّب است و همچنين است همراه داشتن مکسَّر آن: ادامه ...

آشنايي با نام هاي خداوند: الخالق

آشنايي با نام هاي خداوند: الخالق
به معني آفريننده ي اشياء مي باشد و مداومت بر آن براي استحکام و نوراني شدن قلب مؤثر است و در بعضي کتب است که هر کس اين اسم را بسيار گويد خداوند متعال او را به علوم حِکميّه و معارف الهيه و دقايق معاني مطلّع گرداند و ادامه ...

آشنايي با نام هاي خداوند: الخبير

آشنايي با نام هاي خداوند: الخبير
به معني شخص آگاه و مطلع بر همه ي امور است و «شيخ بُرسي» (ره) فرموده است که هر کس تا هفت روز اين اسم را روزي هشتصد و شصت و يک مرتبه بخواند، روحانيّين او را از امور پنهاني و حوادث ايّام خبر دهند و در بعضي از ادامه ...