عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: همه شیعیان من با شفاعت او (حضرت معصومه) وارد بهشت خواهند شد. بحارالأنوار، ج60، ص216
  • بررسی و تحلیل سند 2030 یونسکو
  •  نابودی رژیم صهیونیستی زیر ۲۵ سال

دين پژوهی

چرا بايد خدا را شناخت؟

چرا بايد خدا را شناخت؟
معرفت به معناي شناختن، شناسايي، علم و دانش و ادراک امور است. قدرت شناخت و معرفت حقايق، يکي از برجسته‌ترين ارزش‌هاي انساني است. روش‌هاي گوناگون زندگي و حالت‌هاي متفاوت رفتار بشر از ادامه ...

خشوع کوه

خشوع کوه
در سوره‌ي حشر فضاي ذهني برجسته‌اي ديده مي‌شود. در اين سوره از اين نکته سخن به ميان آمده که اگر قرآن بر کوه نازل مي‌شد، آن کوه از بيم خدا از هم مي‌پاشيد: ادامه ...

مجيي‌ء امر در قرآن

مجيي‌ء امر در قرآن
يکي از موارد شگفت‌آور حرکت خيالي در قرآن در مورد آمدن فرمان (امر) خداوند است. اين مثال را نخست با موارد بشري توضيح مي‌دهيم. فرض کنيد يک سلطان براي يکي از فرمانروايانش فرماني را مي‌فرستد تا او ادامه ...

معناشناسي احاطه‌ي گناهان در قرآن

معناشناسي احاطه‌ي گناهان در قرآن
گاهي گناهان به امري تبديل مي‌شوند که به آدمي احاطه پيدا مي‌کنند؛ به عبارت ديگر، به امري تبديل مي‌شوند که وجود آدمي را به محاصره‌ي خود درمي‌آورد. ادامه ...

حرکتِ «رحمت الهي» در آيات قرآن

حرکتِ «رحمت الهي» در آيات قرآن
قرآن، تعبيرهاي گوناگوني درباره‌ي رحمت الهي دارد. گاهي اين تعبيرها صورت حرکتي پيدا مي‌کنند. به عنوان نمونه، در ماجراي اصحاب کهف مفهوم‌سازي خاصي را از رحمت الهي به صورت حرکت انتشاري مي‌بينيم. ادامه ...

شعاعيت در اوصاف در قرآن کريم

شعاعيت در اوصاف در قرآن کريم
مورد ديگري از شعاعيت را در کاربرد اوصاف در قرآن مي‌بينيم. نخست مثالي از زبان فارسي مي‌آوريم و سپس به بررسي مثال‌هاي قرآني مي‌پردازيم. اوصاف ويژگي مهمموصوف نام دارند قابل تغييرند. به عبارت ديگر، ادامه ...

شبکه‌ي معنايي واژه «نور» در قرآن

شبکه‌ي معنايي واژه «نور» در قرآن
واژه‌ي نور از واژه‌هاي مهم قرآن است و کاربردهاي مختلف آن شبکه‌ي شعاعي گسترده‌اي را تشکيل مي‌دهد. توضيح اين واژه را از بيان معناي مادي آغاز مي‌کنيم. در زندگي روزمره نور به معناي روشنايي است. نور، با ادامه ...

رقبه و عبد در قرآن با رويکردي معناشناختي

رقبه و عبد در قرآن با رويکردي معناشناختي
گزينش واژه‌ها در سياق‌هاي گوناگون براساس فرايند شناختي خاصي صورت مي‌گيرد. هر واژه‌اي با مقوله‌ي ويژه‌اي ارتباط دارد و به خاطر اهميت يافتن يک مقوله در يک سياق، واژه‌ي دالّ بر آن به کار مي‌رود. به عنوان ادامه ...

مؤمن و کافر در قرآن با رويکردي معناشناختي

مؤمن و کافر در قرآن با رويکردي معناشناختي
قرآن دو وصف مؤمن و کافر را به عنوان دو مقوله‌ي پايه به کار مي‌برد. در نخستين نگاه به انسان‌هاي، اين دو مقوله را در ميان آنها مي‌يابيم: ادامه ...

ترتيب آيات قرآن بر پايه‌ي رويکردِ معناشناختي

ترتيب آيات قرآن بر پايه‌ي رويکردِ معناشناختي
در ميان دانشمندان علوم قرآني درباره‌ي ترتيب آيات اختلاف‌نظر وجود دارد. به اعتقاد آنها، برخي از آنها ترتيب آيات و سور را از جانب اصحاب پيامبر (صلي ‌الله ‌عليه و آله ‌و سلم) مي‌دانند. به نظر آنان، اصحاب بعد از ادامه ...