عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

دين پژوهی

نگرش قرآنی امام هادی (ع) در زیارت جامعه تکبیره به امام مهدی (ع)

نگرش قرآنی امام هادی (ع) در زیارت جامعه تکبیره به امام مهدی (ع)
در این مقاله درصدد تبیین نگرش قرآنی امام هادی (علیه السلام) و نقش ایشان در حفظ اسلام ناب محمدی (صلی‌ الله‌ علیه ‌و آله) و تثبیت مقام امامت امام زمان (علیه السلام) و نجات آن از گرداب سخت و هولناکی که با آن روبرو شده بود ادامه ...

قرآن هم کلام الهی است، و هم تکلم الهی

قرآن هم کلام الهی است، و هم تکلم الهی
خداوند سبحان رسول ‌الله (صلی الله علیه و آله و سلم) را به چند وظیفه مسئول کرد و حضرتش را با آن سمت‌ها به مردم معرفی نمود، که برخی از آن‌ها ذیلاً یاد‌آوری می‌شود. ادامه ...

مابه الشتراک حوامیم سبعه و مابه الامتیاز آنها

مابه الشتراک حوامیم سبعه و مابه الامتیاز آنها
بحث در پیرامون سوره‌های هفتگانه‌ای است که آغاز همه‌ی آنها حروف «حم» قرار دارد، و به نام «حوامیم سبعه» معروفند و مضمون مشترک این هفت سوره، که همانا تبیین خطوط کلی وحی است. ادامه ...

دفن جان درگورِ هوی، بزرگترین مانع پذیرش وحی

دفن جان درگورِ هوی، بزرگترین مانع پذیرش وحی
بحث در مضمون مشترک «حوامیم سبعه» است که آغاز هر کدام آن‌ها با «حم» شروع می‌شود. گرچه محتوای همه‌ی سور قرآن کریم علم و حکمت است، ولی خصیصه‌ای این هفت سوره را به هم مرتبط کرد، که در اثر آن خصیصه، آغاز ادامه ...

تثبیت معاد و برخی از مشاهد قیامت

تثبیت معاد و برخی از مشاهد قیامت
بحث در مضمون مشترک هفت سوره‌ای است که آغاز آنها حروف «حم» قرار دارد. و مهمترین محتوای مشترک آنها همانا تبیین اصول کلی دین یعنی؛ توحید و ضرورت وحی، و نبوت و مسأله‌ی معاد می‌باشد. ادامه ...

پاسخ منکران معاد

پاسخ منکران معاد
بحث در مضمون مشترک هفت سوره‌ای است که آغاز آنها حروف «حم» قرار دارد، که این هفت سوره بنام «حوامیم سبعه» معروف‌اند. مهمترین مضمون مشترک این هفت سوره، همانا تبیین اصل وحی و بیان ضرورت وحی، و لزوم ادامه ...

سختی و آسایش دو آزمون الهی

سختی و آسایش دو آزمون الهی
بحث در مضمون مشترک هفت سوره‌ای است که، آغاز آنها با حروف «حم» شروع می‌شود. و مهمترین محتوای مشترک این هفت سوره، همانا تشریح خطوط کلی وحی، و بیان ره‌آورد وحی است که عبارتند از توحید و نبوت و معاد، به ادامه ...

کیفیت نزول دفعی و تدریجی قرآن

کیفیت نزول دفعی و تدریجی قرآن
بحث در هفت سوره‌ای است که آغاز آنها کلمه‌ی «حم» قرار دارد، و بنام «حوامیم سبعه» معروفند، و چون این هفت سوره مضمون مشترکی دارند، گرچه برای هر کدام محتوای خاصی هم هست، از این جهت آغاز هر یک از این هفت ادامه ...

خداشناسی پشتوانه جهان‌شناسی و انسان‌شناسی

خداشناسی پشتوانه جهان‌شناسی و انسان‌شناسی
بحث در مضمون مشترک «حوامیم سبعه» است. مهمترین محتوای مشترک این هفت سوره تبیین وحی و ضرورت وحی و تشریح ره‌آورد وحی است، و برجسته‌ترین ره‌آورد وحی، همانا اصول دین و معارف اولی آن است از قبیل توحید و ادامه ...

کفایت خدای سبحان در همه نیازهای بندگان

کفایت خدای سبحان در همه نیازهای بندگان
بحث در مضمون مشترک سوره‌های هفت‌گانه‌ای است که آغاز آنها کلمه‌ی «حم» قرار دارد، مهمترین مضمون مشترک این هفت سوره؛ همانا تبیین اصل وحی، و ضرورت وحی، و تشریح ره‌آورد وحی می‌باشد. و مهمترین ره‌آورد وحی، ادامه ...