انقلاب

انقلاب صنعتی

انقلاب صنعتی
انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدهم در انگلستان آغاز شد و در اوایل قرن نوزدهم به سایر نقاط اروپا و ایالات متحده گسترش یافت. در این دوره و عصر نحوه کار و زندگی مردم تغییرات زیادی نمود. دستگاه‌های جدید ادامه ...

بررسي ناآرامي و اعتصابات رومي در انقلاب‌هاي بزرگ جهان

بررسي ناآرامي و اعتصابات رومي در انقلاب‌هاي بزرگ جهان
از زمان آغاز نشست مجلس طبقات سه گانه (اتاژنرو) در چهارم مي‌1789ف با توجه به اينكه براي اولين بار تعداد نمايندگان طبقه سوم در اين مجلس - كه تشكيل آن در تاريخ گذشته فرانسه سابقه داشت و به دليل بحران ادامه ...

قدرت نامحسوس در سه انقلاب بزرگ جهان

سنجش نامحسوس و غيرمادي در سه انقلاب بزرگ دنيا

قدرت نامحسوس در سه انقلاب بزرگ جهان
از اين نظر مي‌توان توان طرفين را در اين موارد يافت: قدرت آرمان، نفوذ و جاذبه و راهبردهاي رهبري و قدرت تبليغي و رسانه‌اي. هر يك از انقلاب‌هاي مورد نظر از نظرگاه اين شاخص‌ها بررسي مي‌شود: ادامه ...

گسترش آرمان (هاي) جديد در سه انقلاب بزرگ جهان

گسترش آرمان (هاي) جديد در سه انقلاب بزرگ جهان
همه ي انقلاب ها پيش از وقوع، دوره اي از تلاطم و برخورد افكار و گسترش ارمان (هاي) جديد جايگزين ارمان رسمي حكومت را داشته اند. اين گسترش ابتدا در گروهي از نخبگان رخ داده و سپس با توجه به نوع رابطه ادامه ...

نقش "رهبري" در سه انقلاب بزرگ جهان

شاخص‌هاي نقش آفريني رهبري و ساختارهاي آن

نقش "رهبري" در سه انقلاب بزرگ جهان
انقلاب‌ها هميشه با نوعي از رهبري داراي نقش در مسير جريان‌ها همراه بوده‌اند. وضع انقلاب‌هاي مورد بررسي در رابطه با شاخص‌هاي رهبري بدين صورت بوده است: ادامه ...

نظريه‌هاي گوناگون درباره‌ي انقلاب و چيستي آن (2)

نظريه‌هاي گوناگون درباره‌ي انقلاب و چيستي آن (2)
نظريه‌ي كاركردگرا - ساختاري (Functional - Structural Theory) يكي از مشهورترين نظريه‌هاي جامعه شناختي انقلاب است. در ديدگاه‌ها و نوشته‌هاي جامعه شناختي نقش عوامل جامعه شناختي مانند نظام ادامه ...

نظريه‌هاي گوناگون درباره‌ي انقلاب و چيستي آن (1)

نظريه‌هاي گوناگون درباره‌ي انقلاب و چيستي آن (1)
در اين نوشته، ابتدا به دو مورد از اين دسته بندي‌ها اشاره و سپس به طور خلاصه تعدادي از ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي مشهور در باب انقلاب كه از گذشته تا كنون توسط نويسندگان مختلف بيان و توسعه داده شده اند؛ همراه با نقد ادامه ...

تفاوت مفهوم انقلاب با مفاهيم مشابه

تفاوت مفهوم انقلاب با مفاهيم مشابه
تفاوت مفهوم انقلاب با مفاهيمي مانند اصلاح و رفرم، نهضت، كودتا، شورش، جنگ داخلي و «انقلاب رنگي» را بايد در ويژگي‌هاي هفتگانه انقلاب كه پيش از اين ارائه شد جستجو كرد. هر پديده‌ي اجتماعي كه اين هفت ادامه ...

انواع انقلاب

انواع انقلاب
پديده‌ي انقلاب با توجه به سابقه‌ي ديرينه‌ي وقوع تاكنون در شكل‌هاي متفاوتي ظاهر شده است. انواع دسته بندي پديده‌ي انقلاب عبارتند از: ادامه ...

مفهوم انقلاب و چگونگي مطالعه‌ي آن در گذشته و حال

مفهوم انقلاب و چگونگي مطالعه‌ي آن در گذشته و حال
واژه‌ي انقلاب در معني كلمه لاتين «Revolution»، ابتدا از اصطلاحات اخترشناسي و به معني حركت دوراني سياره‌ها و بازگشت آنها به حالت اول بوده و بعدها وارد واژگان علوم اجتماعي شده است. بر اين اساس، ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...