عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

سنایی غزنوی

نگاهي به برجسته سازي هاي زباني در قصايد سنايي

نگاهي به برجسته سازي هاي زباني در قصايد سنايي
برجسته سازي (Forgrounding) کاربرد شگردهاي غيرمنتظره اي است که موجب تشخّص زبان ادبي مي شود و فرماليست ها آن را عامل کل گرفتن اثر ادبي مي دانند. برجسته سازي، انحراف از هنجارهاي زبان معيار است. آن ادامه ...

زلف در غزليات سنايي

زلف در غزليات سنايي
گاه نشان به زلف و گاه به حد بود گاه به خال و گاه به قد و گاه به ديده و گاه به ابرو و گاه به غمزه و گاه به خنده و گاه به معشوق و گاه به عتاب ( رياضي، 1381: 275 ) ادامه ...

رمزپردازي پرندگان در حديقه و ديوان سنايي

رمزپردازي پرندگان در حديقه و ديوان سنايي
زماني يک کلمه، شيء، يا يک تصوير، معنايي رمزي يا سمبليک مي يابد که ما را به معنايي وراي معناي ظاهري و مستقيم خود برساند. اگر اين معناي ماورايي در يک سطح و به صورت افقي حرکت کند، تمثيل را مي سازد و اگر در جهت ادامه ...

جلوه هاي «تکرار» در سخن سنايي

جلوه هاي «تکرار» در سخن سنايي
مجدودبن آدم سنايي، شاعري است که در عرصه ادب ايران و جهان به قله رفيع شهرت و مقام دست يافته است. مرد بزرگ حکمت و زهد و عرفان که مولوي او را چشم خويش خوانده است. تأييد مولوي حکايت از آن دارد که سنايي در ادامه ...

کارکردهاي زباني سنايي در غزليّات

کارکردهاي زباني سنايي در غزليّات
حکيم ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنوي از بزرگ ترين شاعران زبان فارسي و از ستارگان پرفروغ آسمان ادب ايران زمين به شمار مي رود. اين حکيم فرزانه شعر را با مديحه سرايي آغاز نمود، امّا طولي نکشيد که به دنياي رازآميز ادامه ...

کاربرد دانش هاي گوناگون و اصطلاحات علمي در ديوان سنايي

کاربرد دانش هاي گوناگون و اصطلاحات علمي در ديوان سنايي
در قرآن کريم از علم و تعليم و درس و کتاب مکرّر ياد شده و به تحصيل علم تشويق شده است و پيوسته مردم به فکر و تدبّر در احوال کائنات و به تأمّل در اسرار آيات دعوت شده اند؛ علاوه بر اين، بعضي از احاديث رسول ادامه ...

مقايسه انتقادي غزلي از سنائي و حافظ

مقايسه انتقادي غزلي از سنائي و حافظ
در حوزه ي نقد ادبي، « مطالعات منتقدان تقريباً به اين نتيجه رسيده است که هيچ اثري منحصراً از قلم و فکر امضاءکننده ي آن تراوش نمي کند » ( زرّين کوب، 1373: ص 98 ) شعر رودکي را - با وجود اندکي آثار برجا نمانده ازو - ادامه ...

سنايي و صائب

سنايي و صائب
ابوالمجد مجدودبن آدم سنائي شاعر و عارف بزرگ اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم ( ف: 529 هـ ) است. « در تاريخ ادبيات فارسي، وقتي مي گوييم: « شعر قبل از سنائي و شعر بعد از سنائي » خواننده ي اهل و آشنا، تمايزي ادامه ...

سنايي و اوحدي

سنايي و اوحدي
تحوّل عظيمي که سنايي با سرودن حديقه و ساير آثارش در شعر فارسي به وجود آورد، رهاندن شعر از علقه ها و الفتهاي پست زميني، نشاندن آن بر مائده هاي آسماني، پيوند با مفاهيم روحاني و تعبيرات آن جهاني بود. همين تحوّل ادامه ...

وام گيري حافظ از سنايي

وام گيري حافظ از سنايي
هر زمان شعر حافظ و سنايي را از لحاظ محتوايي مقايسه و تحليل مي کنيم انديشه و جهان بيني نهفته در آنها را به يکديگر بسيار نزديک مي بينيم، اگر چه در صورت و بيان اين شباهت ها زياد به نظر نمي رسد. يکي از دلايل اين نزديکي ادامه ...