عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

فیض کاشانی

شعر در ترازوي شرع

دفاعيه ي فيض كاشاني از شعر و مضامين اشعار اهل عرفان

شعر در ترازوي شرع
بحث از جواز يا عدم جواز شعر و شاعري از قرون اوليه اسلام در ميان مسلمين مطرح بود و همچنان تا قرون اخير ادامه داشت. اين بحث به ويژه پس از آنكه در قرن پنجم شعر صوفيانه با مضاميني خراباتي و عاشقانه همراه شد جديت ادامه ...

مقام شاعري فيض كاشاني

مقام شاعري فيض كاشاني
فيض كاشاني علاوه بر تسلط علوم ديني، به ادبيات و شعر نيز آشنايي قابل توجهي داشت. او به ويژه شعر حكمي- عرفاني پيش از خود را به خوبي مي شناخته و گزيده هايي كه وي از سخنان ايشان فراهم آورده، گواهي آشكار بر اين ادامه ...

لباس تهذيب بر قامت احيا

لباس تهذيب بر قامت احيا
از جمله مهم ترين و معروف ترين تأليفات مرحوم فيض كاشاني مي توان به كتاب المحجة البيضاء راه درخشان- اشاره كرد؛ كتابي كه به چهار موضوع پرداخته است: فقه و فقه شناسي؛ تصوف و اخلاق صوفيانه؛ عقايد كلامي و فلسفي؛ ادامه ...

انديشه ي سياسي فيض كاشاني

انديشه ي سياسي فيض كاشاني
ملامحسن فيض كاشاني (996-1077هـ.ق) از انديشمندان بزرگ دوره ي دوم حكومت صفويه در ايران و متأثر از انديشه هاي حكيمان مسلمان چون ملاصدرا است كه بر مبناي نگرش شيعي و حكمي خويش به بيان آرا و ديدگاه هايش در ادامه ...

بررسي ديدگاه فيض كاشاني در تحليل مفهوم، معيار و حكم اخلاقي حسد

بررسي ديدگاه فيض كاشاني در تحليل مفهوم، معيار و حكم اخلاقي حسد
از رذايل اخلاقي كه هماره در دين، نكوهش مي شود، حسد است. آيات و روايات متعدّدي را در اين مورد مي توان رصد نمود. فيض كاشاني از انديشمنداني است كه تحليل مفاهيم اخلاقي را از دغدغه هاي خويش ساخته است. در اين مقاله، ادامه ...

مباني انسان شناختي اخلاق فيض كاشاني

مباني انسان شناختي اخلاق فيض كاشاني
از آنجايي كه انسان شناسي ارتباط بسيار نزديك و محكمي با ارزش شناسي دارد، بر اين اساس لازم است در هر انديشه ي اخلاقي، حقيقت انسان، قواي نفس و ارتباط هر يك از قوا با فضائل اخلاقي به نحو دقيقي مورد تبيين و بررسي قرار ادامه ...

تبيين يكي از موانع سعادت (دنيادوستي) از منظر فيض كاشاني

تبيين يكي از موانع سعادت (دنيادوستي) از منظر فيض كاشاني
مسأله ي سعادت از جهات مختلف قابل تأمل و بررسي است، يكي از اين حيثيات، موانع سعادت است. مرحوم فيض به تبع امام محد غزالي، بحث موانع سعادت را تحت عنوان مهلكات در المحجة البيضاء مورد بررسي قرار مي دهد. يكي از ادامه ...

عرفان شيعي در آثار فيض کاشاني

عرفان شيعي در آثار فيض کاشاني
سيدحيدر آملي به نوعي آغازگر جرياني با عنوان عرفان شيعي به نحو سيستمي و مستدل است؛ جرياني که در آن امامان معصوم (عليه السلام) از مصاديق ايده ي عرفاني انسان کامل معرفي شده و اقوال نوراني آنها از منابع جدي و غني ادامه ...

غوري در مواجهه ي فيض کاشاني با تصوف

غوري در مواجهه ي فيض کاشاني با تصوف
در عصر صفوي تقابل گسترده اي ميان متشرعان و اهل تصوف به وجود آمد. اين تقابل تنها گريبان صوفيه ي اهل خانقاه را نگرفت و بزرگان علما را نيز نشانه رفت. اتهام صوفيگري که مساوي با محروميت از بسياري از مواهب ادامه ...

بايسته ها و دستورالعمل هاي عرفاني از منظر فيض كاشاني

بايسته ها و دستورالعمل هاي عرفاني از منظر فيض كاشاني
فيض كاشاني عارف بلندپايه اي است كه با اعتصام به حبل وثيق ولايت و امامت و با استناد به اخبار و آثار اهل بيت عصمت (عليهم السلام) راه درخشان سلوك و تهذيب نفس و تصفيه باطن را به درستي نشان داد. عرفان او در متن ادامه ...