عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

سازمان‌های غیردولتی

نمونه ای از تجربه NGOها

نمونه ای از تجربه NGOها
مفیدترین راه برای هستی شناسی و درک واقعی نقش و عملکرد سازمان های غیردولتی اشاره به تجربه عملی سازمان یابی یک NGO توسعه ای بین المللی و نیز آشنایی با تجارب یک NGO ملی در راستای محقق کردن هدف های توسعه ادامه ...

سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی

سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی
سازمان های غیردولتی اصولاً به عنوان مجرایی مؤثر برای حمایت فکری، فنی و مالی به گروه ها و افراد در جامعه مدنی شناخته شده اند. اهمیت فزاینده سازمان های غیردولتی در فرایند توسعه مسئولیت و نقشی مهم تر از کارگزاری های ادامه ...

سازمان های غیردولتی و اعطا کنندگان کمک

سازمان های غیردولتی و اعطا کنندگان کمک
اصطلاح اعطا کنندگان کمک (دونر) عموماً در مورد سازمان های غیردولتی بین المللی کشورهای شمال به کار برده می شود که به سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه از لحاظ مالی و فنی کمک می کنند. این سازمان ها ادامه ...

روابط میان دولت ها و سازمان های غیردولتی

روابط میان دولت ها و سازمان های غیردولتی
نظام اداری دولتی در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به وسیله تحصیل مقام و پول از راه های استفاده از انواع رانت های دولتی، تطمیع، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر و تمرکز نالازم در جهت بالا به پایین مشخص می شود. ساختار ادامه ...

نقش سازمان های غیردولتی در سیاست های تجدید ساختار اقتصادی

نقش سازمان های غیردولتی در سیاست های تجدید ساختار اقتصادی
پیروزی لیبرالیسم جدید در چند دهه اخیر راه تغییرات زیادی را در جهان هموار کرد. از بین این تغییرات کاهش نقش دولت در فرایند توسعه واگذار اجتماعی، بر مبنای دلالت های اقتصاد بازار مهم ترین تغییر به شمار می آید. از جمله این ادامه ...

نقش سازمان های غیردولتی در کاهش فقر

نقش سازمان های غیردولتی در کاهش فقر
از نیمه قرن بیستم تاکنون کوشش های زیادی در زمینه توسعه در کشورهای در حال توسعه به عمل آمده است اما ارزیابی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اغلب موارد کاربست این الگوهای توسعه به تحقق اهداف و برآورده شدن ادامه ...

نقش سازمان های غیردولتی در گسترش دموکراسی مشارکتی

نقش سازمان های غیردولتی در گسترش دموکراسی مشارکتی
«لیبرالیسم» به مثابه سازمان یابی اجتماعی دوران نوین تاریخ انسان و «دموکراسی» به مثابه نظام سیاسی این دوران هر دو زاییده قرن هجدهم و محصول شکل گیری نظام اجتماعی جدید در حوزه تمدنی مغرب زمین از قرن هجدهم به ادامه ...

نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار روستاها

نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار روستاها
توسعه پایدار روستاها مفهوم نوی در ادبیات توسعه روستایی است که از حیث دلالت ضمن پوشش دادن به همه مضامین و ابعاد نظری و عملی رویکردهای قدیمی تر توسعه روستایی مفاهیم جدیدی از قبیل توانمندسازی روستاییان و حفظ ادامه ...

نقش سازمان های غیردولتی در برنامه های فقرزدایی

نقش سازمان های غیردولتی در برنامه های فقرزدایی
برنامه جهانی مقابله با فقر از دهه 1980 با برنامه های ملی کاهش فقر از طریق تأمین حداقل نیازهای اساسی آغاز شد. گزارش نتایج موفقیت آمیز برنامه حداقل نیازهای اساسی در پاکستان و بنگلادش یکی از مهم ترین دلایل جلب توجه ادامه ...

نقش سازمان های غیردولتی در کمک به توسعه کشاورزی

نقش سازمان های غیردولتی در کمک به توسعه کشاورزی
کشاورزی اصلی ترین منبع کسب درآمد در نقاط روستایی است و هر گونه کوشش برای افزایش سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی روستاییان از مجرای این بخش و بر مبنای افزایش توان تولیدی دست اندرکاران آن محقق می شود. اینکه به ادامه ...