عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • تأثیر پورنوگرافی اینترنتی بر اطفال چیست؟
  • جایگاه امامت در احادیث اسلامی
  • فرهنگ مصرف کالای داخلی
  • خوانشی متفاوت از معنای تبلیغ
  • سیره پیامبر اعظم در برخورد با منکرات اجتماعی

شیخ بهایی

شیخ بهایی و فلسفه

حکمت إیمانیان در مقابل حکمت یونانیان

شیخ بهایی و فلسفه
از همان زمانی که فلسفه ی یونانی، عمدتاً از راه ترجمه، به جهان إسلام راه یافت و تنه ی أصلی فلسفه ی مسلمانان را تشکیل داد، گفتگوها درباره ی روائی و ناروائی و تحسین و تقبیح آن آغاز شد. ادامه ...

شیخ بهایی و تصوف

شیخ بهایی و تصوف
میرزا محمد طاهر نصرآبادی، تذکره نگار معروف عصر صفوی، درباره ی شیخ بهائی گفته است: «در تزکیه ی نَفس و تصفیه ی باطن عَدیل نداشت». (1) ادامه ...

مسلک شیخ بهایی (ره)

مسلک شیخ بهایی (ره)
پس از شیخ بهائی درباره ی او و مشرب و مرامش، سخنان ضد و نقیض بسیار گفته شده و - مانند دیگر مردان بزرگ - هاله ای از مُدَّعیات غریب و گزافه گوئی های خِرَدناپذیر شخصیّت او را در میان گرفته است. برخی، از سَرِ بی ادامه ...

بازماندگان شیخ بهایی (ره)

بازماندگان شیخ بهایی (ره)
پیش از این دیدیم که شیخ علی مِنشار، عالِم فاضل جَبل عاملی که شیخ الإسلام اصفهان بود، زمینه ساز پایگاه یافتن پدر شیخ بهائی در دستگاه صفویان شد. ادامه ...

خوی علمی شیخ بهایی (ره)

مُعاصَرَت ها و مَعاشَرَت ها

خوی علمی شیخ بهایی (ره)
کلیک کاشانی (ف‍ـ: 1061 ه‍. ق.) در بیتی معروف و حکیمانه اندرز می داد که «طَبعی به هم رسان که بسازی به عالَمی ... یا همتی که از سر عالَم توان گذشت». ادامه ...

تاریخ وفات شیخ بهایی (ره)

سفر بی بازگشت

تاریخ وفات شیخ بهایی (ره)
سنت إلهی در باب این سَره مَرد نادره کار نیز جاری شد و به تعبیر «مرسوم» و - در این مقام - «دُرُست» برخی پیشینیان، جهانی از او یتیم مانْد. ادامه ...

شیخ بهایی، شیخ الاسلامی زهد پیشه

آزاد مرد شیرین کار

شیخ بهایی، شیخ الاسلامی زهد پیشه
آن آزادی و بی تَعَلُّقی که در عالَم عرفان و «رندی» و «قَلَندری» و خاک نشینی موج می زد، هم با طبع بلند و دل دریاوش بهاءالدین محمد ملائمت داشت، و هم نقطه ی مقابل تعلُّقات عفونت بار دنیاپَرستانه و پَستی بود که در دربار ادامه ...

شیخ بهایی در مسند شیخ الاسلامی

شیخ و شاه؛ ریاست و سیاحت

شیخ بهایی در مسند شیخ الاسلامی
احتمالاً نخستین منصب رسمی و حکومتی شیخ بهائی، شیخ الإسلامی هرات بود که از سوی شاه طهماسب صفوی بدو تفویض گردید. (1) دانستیم که پدر شیخ بهائی، شیخ حُسَین بن عبدالصَّمَد نیز سالها شیخ الإسلام هرات بوده است. بعدها ادامه ...

شیخ بهایی در زیّ طلبگی

تخته پوستِ طلبگی

شیخ بهایی در زیّ طلبگی
بهاءالدین محمد در خانواده ای فرهنگی و دینی و علمی پا به عرصه ی وجود نهاد و زیر سایه ی پدری دانشور به سر بُرد که از بزرگترین عالمان شیعی زمان خود بود. ادامه ...

شیخ بهایی، از بَعلَبَک تا اصفهان

شیخ بهایی، از بَعلَبَک تا اصفهان
اگر بخواهیم نام و تبار شیخ بهائی را به شیوه ی تذکره نویسان و سرگذشت نگاران قدیم بیاوریم، بناگُزیر باید گفت: ادامه ...