بابیت و بهائیت

احسان یارشاطر عنصر بهائی فرهنگی

احسان یارشاطر عنصر بهائی فرهنگی
یکی از چهره‌های معروف بهائی در عرصه فرهنگ در روزگار اقتدار محمدرضا پهلوی، احسان یارشاطر بود. وی متهم به ارتباط پنهانی و آشکار با آژانس‌های جاسوسی غرب و کانون‌های قدرت وابسته به جریان جهانی سلطه بود و هنوز هم در ادامه ...

هوشنگ سیحون عنصر فرهنگ بهائی

 هوشنگ سیحون عنصر فرهنگ بهائی
از عناصر بهائی که در عرصه فرهنگ نفوذ گسترده‌ای داشت، مهندس هوشنگ سیحون، بهائی یهودی تبار، رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و عضو کلوپ روتاری شمال بود. ادامه ...

سپاه یک نیروی دریایی راهبردی شد

وقتی ارتش چین و آمریکا از نیروی دریایی ایران عقب افتادند

سپاه یک نیروی دریایی راهبردی شد
در علم طراحی دریایی به این شکل سازه اختصارا «SWATH» گفته می‌شود که باعث افزایش پایداری شناور درسرعت‌های بالا می‌شود اما نیازمند سطح بالای تکنولوژی و غلبه بر موضوعات بسیار مهم است. ادامه ...

محمد معتضد باهری فعال فرهنگی بهائی

محمد معتضد باهری فعال فرهنگی بهائی
دکتر محمد باهری یکی دیگر از بهائیانی بود که در دوران حکومت پهلوی از فعّالان صحنه سیاست و فرهنگ به شمار می‌آمد. وی در سال 1295ش، در شیراز به دنیا آمد. پدر بهائی وی معتضدالشریعه بود که به علت جعل سند به مفتضح الشریعه ادامه ...

7- عنصر بهائی فعال در عرصه‌ی فرهنگی

7- عنصر بهائی فعال در عرصه‌ی فرهنگی
یکی از بهائیانی که در عرصه آموزش و فرهنگ، نقش مؤثری را ایفا کرد لیلی آهی (ایمن) فرزند مجید آهی بود. وی متولد 1308 ش، همسر بهائی معروف ایرج ایمن، مشاور فنی اداره کل مطالعات و برنامه‌های وزارت جنگ، پایه گذار بخش ادامه ...

فرخ‌رو پارسا عنصر بهائی در آموزش و پرورش

فرخ‌رو پارسا عنصر بهائی در آموزش و پرورش
فرخ‌رو پارسا، دختر فرخ الدین پارسا و فخر آفاق می‌باشد. فرخ‌رو پارسا پس از اخذ لیسانس در رشته علوم طبیعی، به خدمت دبیری در دبیرستان رضاشاه درآمد و در سال 1332ش، وارد دانشکده پزشکی شد. در همان سال با احمد شیرین ادامه ...

فعالیت بهائیان در عرصه فرهنگ ایران پهلوی

فعالیت بهائیان در عرصه فرهنگ ایران پهلوی
محمدرضا پهلوی بعد از روی کار آمدن و دست یافتن به قدرت دیکتاتوری، پس از کودتای انگلیسی- آمریکایی 28 مرداد 1332ش، سیاست دین زدایی و مخالفت با اسلام را در پیش گرفت؛ اما شیوه‌ی وی برخلاف رضا شاه ارعاب و تهدید و ادامه ...

ساواک و بهائیت

ساواک و بهائیت
بعد از کودتای 28 مرداد 1332، محمدرضا پهلوی درصدد تثبیت پایه‌های حکومت دیکتاتوری خود برآمد و از سوی دیگر، دولت استعمارگر انگلیس و امپریالیسم آمریکا هم که منافع عمده‌ای در ایران داشتند، حفظ امنیت و تثبیت دیکتاتوری ادامه ...

سپهبد علی‌محمد خادمی ارتشی بهائی

سپهبد علی‌محمد خادمی ارتشی بهائی
سپهبد علی‌محمد خادمی، فردی بهائی‌زاده است که در وابستگی‌اش به مسلک و تشکیلات بهائیت هیچ تردیدی نیست. پدر خادمی، فردی گیوه دوز به نام لطف‌الله، از بهائیان مهاجر به شیراز و سپس اصفهان بود و خادمی دختر موید کرمانشاهی (از ادامه ...

ارتشبد جعفر شفقت ارتشی بهائیت

ارتشبد جعفر شفقت ارتشی بهائیت
ارتشبد جعفر شفقت، یکی از سران بهائی ارتش بود که مانند عبدالکریم ایادی بهائیان به وجودش افتخار کرده و به نفوذ و قدرتش اتکا داشتند. شفقت فرمانده گارد شاهنشاهی و نیز رئیس ستاد ارتش در عصر پهلوی بود. ادامه ...

آخرین مقالات
از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...

مدرنیسم و پسامدرنیسم در داستان

مدرنیسم-و-پسامدرنیسم-در-داستاناین مقاله به ارزیابی مؤلفه‌های داستان‌های مدرن و پسامدرن می‌پردازد و اشتراک‌ها و افتراق‌های آنها را می‌پژوهد. ادامه ...

چرا داستان‌های ما جهانی نمی‌شوند؟

چرا-داستان-های-ما-جهانی-نمی-شونداین مقاله به عوامل تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگیِ جهانی شدنِ ادبیاتِ داستانیِ یک کشور می‌پردازد و آنگاه، ادامه ...

انحصار گرایی یا برگزیدگی بنی اسرائیل (1)

انحصار-گرایی-یا-برگزیدگی-بنی-اسرائیل-(1)آیا یهودیت دینی همه نگر و جهان شمول است یا اینکه اختصاص به بنی اسرائیل دارد، عنوان عام قوم برگزیده بیانگر ادامه ...

انحصار گرایی یا برگزیدگی بنی اسرائیل (2)

انحصار-گرایی-یا-برگزیدگی-بنی-اسرائیل-(2)آیا یهودیت دینی همه نگر و جهان شمول است یا اینکه اختصاص به بنی اسرائیل دارد، عنوان عام قوم برگزیده بیانگر ادامه ...

انحصار گرایی یا برگزیدگی بنی اسرائیل (3)

انحصار-گرایی-یا-برگزیدگی-بنی-اسرائیل-(3)آیا یهودیت دینی همه نگر و جهان شمول است یا اینکه اختصاص به بنی اسرائیل دارد، عنوان عام قوم برگزیده بیانگر ادامه ...

تولد مرگ

تولد-مرگنوشتن از مرگ لزوماً به منزله‌ی نفی زندگی، تأیید تقدیر و بی‌اعتنایی به تغییر نیست؛ و نیز نه ارائه‌ی راه‌حل ادامه ...