عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • خوانشی متفاوت از معنای تبلیغ
  • رفع مشکلات عمومی و بیماریهای دندان
  • هویت‌ جوان‌ از‌ دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ و‌ امام خامنه‌ای

مسیحیت

تثلیث در مباحث کلامی مسلمانان

تثلیث در مباحث کلامی مسلمانان
اسلام در مواجهه‌ی نخست خود با مسیحیت جزیرةالعرب، در واقع با میسحیتی متفاوت با جریان رسمی آن مواجه شد، مسیحیتی که عموماً بر فرهنگ شفاهی استوار بود. ادامه ...

تثلیث از منظر واژه‌شناسی و قرآن

تثلیث از منظر واژه‌شناسی و قرآن
تثلیث از ریشه‌ی ثلث در لغت به معنای سه بخش کردن، سه یکی کردن، سه گوشه کردن و سه کردن است و در اصطلاح خدا را سه دانستن است، با این توضیح که پدر و پسر و روح‌القدس هر یک خدایند و به رغم ادامه ...

تثلیث در مسیحیت

بحث الاهیات مسیحی

تثلیث در مسیحیت
به آموزه‌ی بسیار مشهور مسیحیان، مبتنی بر سه شخص یا سه اُقنوم در خدا، تثلیث گفته می‌شود. واژه‌ی تثلیث معادلی است که در منابع اسلامی برای اصطلاح لاتینی trinitas انتخاب شده است. ترتولیانوس ادامه ...

داوری متون اسلامی درباره‌ی متون موجود

داوری متون اسلامی درباره‌ی متون موجود
مطابق قرآن مجید و روایات اسلامی کتاب‌هایی به نام‌های تورات و انجیل بر دو پیامبر بزرگ الهی نازل شده که از سنخ قرآن بوده و ویژگی‌های کلی آن را داشته‌اند. از سوی دیگر کتاب‌هایی در زمان نزول قرآن مجید در دست اهل ادامه ...

چیستی و ماهیت متون یهودی مسیحی در متون اسلامی

چیستی و ماهیت متون یهودی مسیحی در متون اسلامی
یهودیان و مسیحیان مجموعه‌ای مشتمل بر 39 یا 46 کتاب و نوشته‌ی کوچک و بزرگ را قبول دارند که مسیحیان آن را «عهد قدیم» و یهودیان «تنخ» [تنک] مخفف «تورات»، «نبییم» و «کِتوبیم»، یا کتاب مقدس عبرانی، ادامه ...

نوشته‌های اپوکریفایی و غیر رسمی عهد جدید

نوشته‌های اپوکریفایی و غیر رسمی عهد جدید
مجموعه‌ی عهد جدید مشتمل بر 27 کتاب و نوشته است که عمده‌ی آنها تا آخر قرن دوم میلادی به عنوان متون قانونی و رسمی پذیرفته شده و البته نزاع درباره‌ی برخی از آنها تا قرن چهارم ادامه یافته و در این زمان پرونده‌ی ادامه ...

نامه‌های عام یا کاتولیکی

نامه‌های عام یا کاتولیکی
در مجموعه‌ی عهد جدید چهار نامه وجود دارد و به این دلیل که خطاب به مسیحیان یک شهر یا منطقه‌ی خاص و یا فرد خاصی نوشته نشده‌اند و همه‌ی مسیحیان را مورد خطاب قرار می‌دهند، نامه‌های عام یا کاتولیکی خوانده ادامه ...

نوشته‌های منسوب به یوحنا

نوشته‌های منسوب به یوحنا
در مجموعه‌ی عهد جدید و در عناوین نوشته‌ها دو نام بیشتر به چشم می‌آید: یکی پولس که مقام اول را دارد، و دیگری یوحنا که از مجموعه‌ی 27 نوشته‌ی عهد جدید، پنج نوشته به او نسبت داده شده است. انجیل چهارم، سه نامه و ادامه ...

نامه‌های منسوب به پولس

نامه‌های منسوب به پولس
در سنت مسیحی از مجموع 27 کتاب موجود در مجموعه‌ی عهد جدید 13 نامه [رساله] به پولس منسوب بوده و نیز درباره‌ی انتساب نامه چهاردهم اختلاف بوده است. قبل از پرداختن به بحث درباره‌ی هر یک از این نامه‌ها باید ادامه ...

اناجیل هم‌نوا، نگاهی به محتوا

اناجیل هم‌نوا، نگاهی به محتوا
سه انجیل متی، مرقس و لوقا، که به دلیل مشابهت در محتوا و ساختار، اناجیل هم‌نوا خوانده می‌شوند، زندگی و سخنان عیسی و در واقع تعالیم مسیحی را به گونه‌ای نشان می‌دهند که کاملاً با دو دین دیگر از شاخه‌ی ادیان ابراهیمی، ادامه ...