عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • فرهنگ صلح و همزیستی
  • شهادت از زبان اباصلت
  • صلح خواهی معاویه از امام مجتبی (ع)

مسیحیت

تثلیث در مباحث کلامی مسلمانان

تثلیث در مباحث کلامی مسلمانان
اسلام در مواجهه‌ی نخست خود با مسیحیت جزیرةالعرب، در واقع با میسحیتی متفاوت با جریان رسمی آن مواجه شد، مسیحیتی که عموماً بر فرهنگ شفاهی استوار بود. ادامه ...

تثلیث از منظر واژه‌شناسی و قرآن

تثلیث از منظر واژه‌شناسی و قرآن
تثلیث از ریشه‌ی ثلث در لغت به معنای سه بخش کردن، سه یکی کردن، سه گوشه کردن و سه کردن است و در اصطلاح خدا را سه دانستن است، با این توضیح که پدر و پسر و روح‌القدس هر یک خدایند و به رغم ادامه ...

تثلیث در مسیحیت

بحث الاهیات مسیحی

تثلیث در مسیحیت
به آموزه‌ی بسیار مشهور مسیحیان، مبتنی بر سه شخص یا سه اُقنوم در خدا، تثلیث گفته می‌شود. واژه‌ی تثلیث معادلی است که در منابع اسلامی برای اصطلاح لاتینی trinitas انتخاب شده است. ترتولیانوس ادامه ...

تعیین عرض سیارات در نظریه‌ی بطلمیوس: مدل هندسی بدیع جمشید کاشانی برای حرکات سیارات پائینی

تعیین عرض سیارات در نظریه‌ی بطلمیوس: مدل هندسی بدیع جمشید کاشانی برای حرکات سیارات پائینی
مدل کهن یونانی حرکت سیارات یکی از دستاوردهای برجسته در تاریخ علم است. موفقیت آن به عنوان مدل ریاضی برای پدیده‌ای پیچیده که وضع چند سیاره را در قرون آینده دقیقاً تعیین می‌کند، حتی دانشمندان امروزی را به تأمل ادامه ...

داوری متون اسلامی درباره‌ی متون موجود

داوری متون اسلامی درباره‌ی متون موجود
مطابق قرآن مجید و روایات اسلامی کتاب‌هایی به نام‌های تورات و انجیل بر دو پیامبر بزرگ الهی نازل شده که از سنخ قرآن بوده و ویژگی‌های کلی آن را داشته‌اند. از سوی دیگر کتاب‌هایی در زمان نزول قرآن مجید در دست اهل ادامه ...

چیستی و ماهیت متون یهودی مسیحی در متون اسلامی

چیستی و ماهیت متون یهودی مسیحی در متون اسلامی
یهودیان و مسیحیان مجموعه‌ای مشتمل بر 39 یا 46 کتاب و نوشته‌ی کوچک و بزرگ را قبول دارند که مسیحیان آن را «عهد قدیم» و یهودیان «تنخ» [تنک] مخفف «تورات»، «نبییم» و «کِتوبیم»، یا کتاب مقدس عبرانی، ادامه ...

نوشته‌های اپوکریفایی و غیر رسمی عهد جدید

نوشته‌های اپوکریفایی و غیر رسمی عهد جدید
مجموعه‌ی عهد جدید مشتمل بر 27 کتاب و نوشته است که عمده‌ی آنها تا آخر قرن دوم میلادی به عنوان متون قانونی و رسمی پذیرفته شده و البته نزاع درباره‌ی برخی از آنها تا قرن چهارم ادامه یافته و در این زمان پرونده‌ی ادامه ...

نامه‌های عام یا کاتولیکی

نامه‌های عام یا کاتولیکی
در مجموعه‌ی عهد جدید چهار نامه وجود دارد و به این دلیل که خطاب به مسیحیان یک شهر یا منطقه‌ی خاص و یا فرد خاصی نوشته نشده‌اند و همه‌ی مسیحیان را مورد خطاب قرار می‌دهند، نامه‌های عام یا کاتولیکی خوانده ادامه ...

نوشته‌های منسوب به یوحنا

نوشته‌های منسوب به یوحنا
در مجموعه‌ی عهد جدید و در عناوین نوشته‌ها دو نام بیشتر به چشم می‌آید: یکی پولس که مقام اول را دارد، و دیگری یوحنا که از مجموعه‌ی 27 نوشته‌ی عهد جدید، پنج نوشته به او نسبت داده شده است. انجیل چهارم، سه نامه و ادامه ...

نامه‌های منسوب به پولس

نامه‌های منسوب به پولس
در سنت مسیحی از مجموع 27 کتاب موجود در مجموعه‌ی عهد جدید 13 نامه [رساله] به پولس منسوب بوده و نیز درباره‌ی انتساب نامه چهاردهم اختلاف بوده است. قبل از پرداختن به بحث درباره‌ی هر یک از این نامه‌ها باید ادامه ...