عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

دین، علم و عقل

اسلام و مدرنیسم

اسلام و مدرنیسم
این مقاله در سه بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول که دارای دو بند است، در مورد اسلام به معنای عام و اسلام به معنای خاص بحث شده که در بند اول، اسلام به معنای عام، «تسلیم» در برابر خدا معرفی شده که شامل کسانی ادامه ...

دین و ادیان

دین و ادیان
در تمامی اعصار، آدمیان بر روی زمینی زیسته‌اند كه برای ایشان مطلق زمین بود هرچند كه آن زمین فقط پاره‌ای از عالم محسوب می‌شد، و در زیر سقف آسمانی به سر برده‌اند كه برای ایشان آسمانی بود كه به معنای دقیق كلمه، همان گنبد ادامه ...

نسبت عقل و وحی

نسبت عقل و وحی
یکی از پرسش‌هایی که آدمیان همواره با آن روبه رو بوده‌اند و امروزه شکلهای تازه‌تر و چالش‌انگیزتری از از آن را از سر می‌گذرانند، آن است که آیا داده‌های عقل بشری با معارف وحیاتی سازگارند. آیا خردورزی و دین باوری با یکدیگر ادامه ...

عقلانیت دینی و انقلابی در برابر عقلانیت ابزاری

عقلانیت دینی و انقلابی در برابر عقلانیت ابزاری
عقل‌گرایی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین آرمان‌های جوامع از دیرباز تاکنون بوده و حتی دیگر فضایل انسانی و پیشرفت‌های ممکن را نیز در سایه‌ی عقلانیت تعریف کرده و با آن مرتبط می‌دانند. اما به دلیل تعاریف متعددی که از عقلانیت ادامه ...

از تقابل علم و دین تا تعامل عقل و نقل!

از تقابل علم و دین تا تعامل عقل و نقل!
حقیقت و گوهر علم و دین، معرفت موجه است. پس علم و دین دوگانگی هویت ندارند، چه رسد به تقابل و تعارض. تمایز سنخ مسائل علم و دین نیز تفکیکی نارواست. با توجه به بسط روزافزون معرفت علمی و دینی، نمی‌توان حوزه‌ی ادامه ...

مطالعه علمي سيستم عصبي و طبيعت بشري (2)

مطالعه علمي سيستم عصبي و طبيعت بشري (2)
بايد توجه كرد كه ماشين حساب از قوانين فيزيك و حساب پيروي مي كند. زيرا اين دستگاه طوري ساخته شده است كه فرايندهاي علّي آن بر پايه تغييرات عددي است. به پيروي از فرد دِرِتسكه (Fred Dretske)، مي توان گفت كه ماشين ادامه ...

ديدگاهي مسيحي

مطالعه علمي سيستم عصبي و طبيعت بشري (1)

مطالعه علمي سيستم عصبي و طبيعت بشري (1)
يكي از كتاب هاي مرجع حوزه ي پژوهشي مسيحي را برداريد و ببينيد درباره ي طبيعت آدمي، جسم، نفس، رستاخيز و جاودانگي چه گفته است. احتمالاً بيشتر در مورد باورهاي عصري كه اين اثر در آن نوشته شده سخن مي گويد تا ادامه ...

نگرش هاي متفاوت به بدن در اخلاق جديد اسلامي

مرزهاي مشترك علم و فقه

مرزهاي مشترك علم و فقه
فقه اسلامي در دوران كلاسيك و پس از آن، تقريباً با مباحث علمي روزگار خود هم ساز بود. فقهايي كه با علوم اوايل مخالفتي نداشتند. در احكام فقهي خود به خوبي نشان دادند كه با رشته هاي علمي روز مثل هيئت، علم تشريح، شيمي، ادامه ...

آفرينش از ديدگاه اسلام و جهان شناسي جديد

آفرينش از ديدگاه اسلام و جهان شناسي جديد
مسئله آفرينش همواره يكي از مهم ترين مسائل موردتوجه انسان بوده است. اما پيش از قرن بيستم ميلادي، عمدتاً متكلمان و فيلسوفان بدان مي پرداختند. جهان شناسي علمي در طي ربع نخست قرن بيستم ميلادي تحول يافت و مسئله آفرينش ادامه ...

الگوهاي اسلامي در ارتباط بين علم و دين

الگوهاي اسلامي در ارتباط بين علم و دين
مطالعات جديد در تاريخ علم نشان مي دهد كه پژوهش هاي علمي اصيل و بارور در قرن شانزدهم ميلادي در دنياي اسلام همچنان ادامه داشت. اما منابع تاريخي تمدن اسلامي پيوسته از نظريه اي غالب سخن مي گويند و آن را بسط ادامه ...