زبان دین

نگرش فلسفی - اسلامی به مسئله‌ی معناداری زبان دین

نگرش فلسفی - اسلامی به مسئله‌ی معناداری زبان دین
از اوایل قرن بیستم که مسئله‌ی زبان نقشی محوری در فلسفه یافت، موضوع معنا و نحوه‌ی ارجاع آن در حوزه‌های مختلف اندیشه‌ورزی انسان، همچون مابعدالطبیعه، اخلاق، هنر و دین مورد توجه قرار گرفت. نزد ادامه ...

تفاوت مفهومی محمول قضایای دینی با معنای عرفی

تفاوت مفهومی محمول قضایای دینی با معنای عرفی
گاهی موضوع قضیه در کتاب مقدس، انسان است و گاه خدا یا فرشته؛ ولی محمول یکی است. برای نمونه گفته می‌شود: انسان سخن گفت، سپس گفته می‌شود: خدا سخن گفت، سخن گفتن در هر دو نمی‌تواند یک معنا داشته باشد؛ زیرا خدا ادامه ...

شبهاتی درباره‌ی وحی (3)

شبهاتی درباره‌ی وحی (3)
تجربه نوعی حس و احساسی است که انسان با تجربه خود، متعلق آن را لمس و می‌یابد که از آن می‌توان به «آگاهی حسی» تعبیر کرد. مثال بارز آن تجربه وجود خود و شؤون مربوط بدان از قبیل احساس شعف و شادی، تشنگی و گرسنگی است. ادامه ...

شبهاتی درباره‌ی وحی (2)

شبهاتی درباره‌ی وحی (2)
وحی، ماهیت فرا طبیعی است که درک حقیقت آن برای اکثر انسان‌ها مشکل بل‌محال می‌باشد؛ چرا که تصور امری که خود انسان آن را تجربه نکرده و فراتر از دایره عالم ماده است، مانند تصویر امری است که خود انسان آن را ندیده و می‌کوشد ادامه ...

شبهاتی درباره‌ی وحی (1)

شبهاتی درباره‌ی وحی (1)
برخی از انسان‌ها در طول تاریخ پیدا شدند که گمان بردند که در شناخت خدا و دریافت پیام آسمانی به نبوت و بعثت نیازی ندارند و خودشان با اتکا به عقل و بدون توجه به پیامبران، می‌توانند راه سعادت و خداشناسی را شناخته و بپیمایند. ادامه ...

عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه‌ی تشریع و تقنین

عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه‌ی تشریع و تقنین
فهم احکام الاهی از قرآن و سنت به صورت شریعت اسلامی، یکی از حساس‌ترین موضوعات تاریخ اسلام از آغاز تاکنون بوده، و هیچ امری نتوانسته است از اهمیت آن بکاهد. با فاصله افتادن بین زمان شارع و زمان مخاطبان، حجیت ظواهر یا اعتبار ادامه ...

معناداری گزاره‌‌های دینی

معناداری گزاره‌‌های دینی
این گزاره‌ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟ اگر در دانسته‌‌های پیشین خود دست نبریم و واژه‌‌های به کار رفته در این جملات را به معنای رایج خود باقی گذاریم، سه گزاره‌ی نخست را بامعنا و گزاره‌ی چهارم را بی‌معنا می‌خوانیم. گزاره‌‌های ادامه ...

چیستی زبان دینی

چیستی زبان دینی
خدا با بندگانش به کدام زبان سخن می‌گوید و برای بیان مقصود خود از چه شیوه‌ای بهره می‌گیرد؟ ما چگونه می‌توانیم درباره‌ی خدا سخن برانیم؟ گفت و گو با خدا چه سان انجام می‌گیرد؟ اینها از مهم‌ترین پرسشهایی است که در مواجهه با ادامه ...

زبان قرآن

زبان قرآن
تأمل در زبان دين و متون مقدس و شيوه فهم گزاره هاي آن از جمله مباحثي است که مورد اهتمام روزافزون دين پژوهان معاصر قرار گرفته است. وجود پاره اي تعقيدات لفظي و معنوي و تهافت هاي دروني برخي متون ديني و رهيافت ادامه ...

زبان دين (2)

زبان دين (2)
پاره اي از رويكردهاي مختلف پيرامون « زبان دين » در قسمت گذشته بيان گرديد و اينك نظريّه هاي ديگري به شرح ذيل بيان مي شود: ادامه ...

آخرین مقالات
الاهیات پنج گانه مارتین لوتر

الاهیات-پنج-گانه-مارتین-لوترمارتین لوتر یکی از مهم ترین شخصیت ها در مسیحیت و پایه گذار پروتستان است که مسیحیت را در مسیر دیگری هدایت ادامه ...

برگزیدگی به مثابت موهبت الهی(1)

برگزیدگی-به-مثابت-موهبت-الهی(1)برخی معتقدند در سراسر تورات آیه ای نمی توان یافت که دلالت داشته باشد خداوند از میان تمام اقوام جهان قوم ادامه ...

برگزیدگی به مثابت موهبت الهی(2)

برگزیدگی-به-مثابت-موهبت-الهی(2)برخی معتقدند در سراسر تورات آیه ای نمی توان یافت که دلالت داشته باشد خداوند از میان تمام اقوام جهان قوم ادامه ...

برگزیدگی به مثابت موهبت الهی(3)

برگزیدگی-به-مثابت-موهبت-الهی(3)برخی معتقدند در سراسر تورات آیه ای نمی توان یافت که دلالت داشته باشد خداوند از میان تمام اقوام جهان قوم ادامه ...

رابطه خدا با بنی اسرائیل

رابطه-خدا-با-بنی-اسرائیلاز نظر هوشع، خدا داماد است و اسرائیل عروس بی وفای او. خدا به هوشع امر کرد با زنی به نام جومر ازدواج کند. ادامه ...

بعثی‌ها جنگ را چگونه معنا کردند؟

بعثی-ها-جنگ-را-چگونه-معنا-کردندسینمای جنگ در ایران، که به نام «سینمای دفاع مقدس» شناخته می‌شود، کارنامه‌ی روشن و بارها پژوهش‌شده‌ای ادامه ...

آنها در آنجا نبودند

آنها-در-آنجا-نبودندمشخصه‌ی آثار نسل سوم مستندسازان جنگ در ایران این است که مستندساز «در آنجا» (صحنه‌ی نبرد) نیست یا نبوده ادامه ...

مستندهای پژوهش در تاریخ

مستندهای-پژوهش-در-تاریخاین مقاله، فهرستی از مستندهای سینمای جنگ را در ایران تهیه کرده است که عمدتاً مستند پژوهشی خوانده می‌شوند. ادامه ...

نهادهای خبری و سینمایی در جنگ

نهادهای-خبری-و-سینمایی-در-جنگفعالیت سینمایی و مستندسازی در جنگ، آن هم از سوی کسانی که پیش از آن تجربه‌ی نزدیکی از جنگ واقعی نداشتند ادامه ...