عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مثبت اندیشی و مثبت گرایی
  • تأملی پیرامون وضعیت تولید علم در ایران
  • تأثیر پورنوگرافی اینترنتی بر اطفال چیست؟

پلورالیسم

کثرت‌گرایی دینی (2)

کثرت‌گرایی دینی (2)
پلورالیسم دینی که در سخنان برخی از پیشینیان نیز قابل ریشه یابی است، در دهه‌های اخیر و در پیوند با « لیبرالیسم سیاسی » به قالبی مدرن در آمده و بر ادّله‌ای درون دینی و برون دینی مبتنی شده است. در میان اندیشمندان جهان ادامه ...

کثرت‌گرایی دینی (1)

کثرت‌گرایی دینی (1)
تردیدی نیست که امروزه در جهان، ادیان (3) گوناگونی یافت می‌شوند که گاه تفاوتشان با یکدیگر چنان است که به دشواری می‌توان همه‌ی آنها را زیر یک نام (مانند دین) گرد آورد. کثرت ادیان به معنای یاد شده انکارناشدنی است؛ اما ادامه ...

پلوراليسم ديني در قرآن و سنّت

پلوراليسم ديني در قرآن و سنّت
چنان كه در مقالات قبل بيان شد: ايده حقانيّت و نجات بخشي تمام اديان و عقايد، فاقد هرگونه دليل و مبناي موجّه مي باشد؛ علاوه بر ضعف استدلال هايي كه به نفع اين ايده ارائه شده، دلايلي نيز بر بطلان آن وجود دارد؛ اين دلايل، كه به ادامه ...

مباني پلوراليسم ديني (2)

مباني پلوراليسم ديني (2)
در قسمت قبل، دو مبنا از مباني و دلايل رويكرد پلوراليستي، مورد برّرسي و ارزيابي قرار گرفت؛ در اين قسمت نيز به سه استدلال ديگر كه به نفع پلوراليسم اقامه شده و از درجه اهميّت كمتري برخوردارند اشاره مي كنيم: ادامه ...

مباني پلوراليسم ديني (1)

مباني پلوراليسم ديني (1)
يكي از مباني معرفت شناختي « پلوراليسم ديني »، تفكيك بين واقعيّت في نفسه ( چنان كه هست ) از واقعيّت پديداري ( آن چنان كه در ذهن پديدار مي شود ) است و از آن جا كه واقعيّت في نفسه دين، واحد است و تنها فنومن ها و پديدارها ادامه ...

تبيين پلوراليسم ديني (2)

تبيين پلوراليسم ديني (2)
در قسمت قبل، رويكردهاي مختلف در مورد تعدّد اديان و مفهوم پلوراليسم مورد برّرسي قرار گرفت؛ پيش از پرداختن به مباني نظري اين بحث و ارزيابي آن، در اين قسمت، دو مسئله مقدماتي ديگر را مورد برّرسي قرار مي دهيم: يكي، ادامه ...

تبيين پلوراليسم ديني (1)

تبيين پلوراليسم ديني (1)
پلوراليسم ديني يكي از مهم ترين و مؤثّرترين مباحث فلسفه دين و كلام جديد است كه موضع گيري در مورد آن نسبت به همه مسائل اعتقادي تأثيرگذار خواهد بود؛ از اين رو برّرسي و ارزيابي اين مسئله، امري مهم و مبنايي باشد. ما ادامه ...

کثرت گرايي ديني

کثرت گرايي ديني
توريست هايي که به کشورهاي جنوب شرقي آسيا به ويژه هندوستان سفر مي کنند، اديان و مذاهب و آيين هاي متنوعي را مشاهده مي کنند، مسلماناني در کنار بوداييان، مسيحياني در همسايگي برهمائيان، يهودياني در جوار هندوها ادامه ...

پلورالیسم دینی (2)

پلورالیسم دینی (2)
شیعیان معتقدند، تنها اقلیّت دوازده امامی هدایت یافته اند و باقی همه گمراه و کافرند. یهودیان هم می گویند تنها اقلیّت یهود هدایت یافته اند و باقی همه گمراه و کافرید. پذیرش این حرف ها با هدایت گری خداوند و هادی بودن وی ناسازگار ادامه ...

پلورالیسم دینی (1)

پلورالیسم دینی (1)
ما در دنیای امروز، با انواع ادیان آسمانی و زمینی، از جمله یهود، مسیح، اسلام، زرتشت، هندوییسم، بودیسم و. ..، رو به رو هستیم و ناچاریم درباره ی این کثرت ها، دیدگاه و تفسیری داشته باشیم و نیز، درباره ی حقانیّت و هدایت یا ادامه ...