عضویت العربیة English
امام حسین علیه‌السلام: چون حضرت فاطمه وفات کرد، امیرالمومنین او را پنهانی به خاک سپرد و محل قبرش را ناپدید کرد. کافی، ج2، ص356

هرمنوتیک

هرمنوتیک، حقیقت و معنا

هرمنوتیک، حقیقت و معنا
تیشان، یا یکی از پیروان مکتب او، تابلویی کشیده که نماد حقیقت و کذب است. حقیقت دوشیزه‌ای عریان و بی‌پیرایه است و کذب پوشیده از همه‌ی تجملات رایج روز. تابلو دلالت بر این دارد که اگر کذب به کمک اضافات و تزئینات ادامه ...

همذهنی انتقادی و رئالیسم انتقادی به عنوان راهی برای تلفیق پوزیتیویسم و هرمنوتیک:

بحثی در روش‌شناسی علوم انسانی مدرن

بحثی در روش‌شناسی علوم انسانی مدرن
از زمانی که انسان به خویشتن فردی و اجتماعی خود پی برده است، درباره‌ی خود و رابطه‌ی خود با ماسوای خود، تصورات گوناگونی داشته و در پی این تصورات، به هنگام مطالعه‌ی خود، روش‌های گوناگونی را به کار بسته است. به ادامه ...

هرمنوتيک کلاسيک (2)

هرمنوتيک کلاسيک (2)
شلايرماخر رسالت هرمنوتيک را شناختِ مقصود و نيتِ مؤلف مي دانست و آن را معيار تفسير صحيح متن تلقي مي کرد. هر چند که گاه از دشواري و گاه از عدم امکان شناخت نيت مؤلف سخن مي گفت اما در برآيند کلي، به امکان ادامه ...

هرمنوتيک کلاسيک (1)

هرمنوتيک کلاسيک (1)
بحث در هرمنوتيک کلاسيک جز از طريق بررسي آراي تک تک ناموران اين عرص ميسر نيست. از اين رو به توضيح نقطه نظريات هر يک از هرمنوتيست هاي کلاسيک مي پردازيم. اما پيش از ورود به اين بحث لازم است مراد خود را ادامه ...

سيري در تاريخچه هرمنوتيک

سيري در تاريخچه هرمنوتيک
در اين نوشته مروري بر سير تاريخي هرمنوتيک از دوران باستان تا امروز داشته و نيم نگاهي به آينده اين علم خواهيم انداخت و در اين گذار و گذر به طرح و شرح زوايايي که کمتر مورد توجه صاحبان قلم بوده، همت گماريم. ادامه ...

اهميت هرمنوتيک

اهميت هرمنوتيک
اهميت هرمنوتيک در دنياي امروز بيش از هر چيز مرهون توجه به دو مقوله زبان و فهم است. همين امر باعث شده که افرادي مانند رورتي پايان معرفت شناسي را اعلام و از هرمنوتيک به عنوان بديل آن سخن گويند؛ ادامه ...

تعريف و اهداف هرمنوتيک

تعريف و اهداف هرمنوتيک
تاکنون تعاريف گوناگوني از اين علم عرضه شده که ريشه در فراز و نشيب هاي تاريخي آن دارد. صاحب نظران باتوجه به اهداف و انگيزه هايي که از پي جويي مباحث اين علم داشته اند، تعاريف متفاوت و گاه متضادي از آن ارائه کرده ادامه ...

چيستي هرمنوتيک

چيستي هرمنوتيک
کلمه هرمنوتيک Hermeneutics واژه اي يوناني و مشتق از فعل Hermenuein به معناي « تفسير کردن » است. از همين رو ارسطو فصلي از کتاب منطق خود را که پيرامون تفسير ساختارهاي دستوري و بررسي وجود عقلي حمل ادامه ...

نمونه هايي از کاربرد روش تفسير باطني ( اشاري )

نمونه هايي از کاربرد روش تفسير باطني ( اشاري )
اسم از ريشه « سمّو » ( رفعت ) و « سمه » ( علامت ) گرفته شده است. کسي که اين نام را مي برد شايسته است که به نشانه هاي انواع مجاهدات مفتخر گردد و از همت والاي خود به درجات بالاي کشف و شهود نايل شود. پس هر که به ادامه ...

نگاهی به کتاب «حلقه ی انتقادی: هرمنوتیک تاریخ، ادبیات و فلسفه»

افق مشترک علوم انسانی

افق مشترک علوم انسانی
هرمنوتیک امروزه به دانشی فراگیر در عرصه ی علوم انسانی بدل شده و دائماً در حیطه ی مسائل مربوط به آن، تحقیقات و آثار تازه ای منتشر می شود. در ایران، این مباحث به صورت ابتدایی در دهه های چهل و پنجاه مطرح شد، اما بحث ادامه ...