عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

اسلام شناسي

دفن جان درگورِ هوی، بزرگترین مانع پذیرش وحی

دفن جان درگورِ هوی، بزرگترین مانع پذیرش وحی
بحث در مضمون مشترک «حوامیم سبعه» است که آغاز هر کدام آن‌ها با «حم» شروع می‌شود. گرچه محتوای همه‌ی سور قرآن کریم علم و حکمت است، ولی خصیصه‌ای این هفت سوره را به هم مرتبط کرد، که در اثر آن خصیصه، آغاز ادامه ...

تثبیت معاد و برخی از مشاهد قیامت

تثبیت معاد و برخی از مشاهد قیامت
بحث در مضمون مشترک هفت سوره‌ای است که آغاز آنها حروف «حم» قرار دارد. و مهمترین محتوای مشترک آنها همانا تبیین اصول کلی دین یعنی؛ توحید و ضرورت وحی، و نبوت و مسأله‌ی معاد می‌باشد. ادامه ...

پاسخ منکران معاد

پاسخ منکران معاد
بحث در مضمون مشترک هفت سوره‌ای است که آغاز آنها حروف «حم» قرار دارد، که این هفت سوره بنام «حوامیم سبعه» معروف‌اند. مهمترین مضمون مشترک این هفت سوره، همانا تبیین اصل وحی و بیان ضرورت وحی، و لزوم ادامه ...

سختی و آسایش دو آزمون الهی

سختی و آسایش دو آزمون الهی
بحث در مضمون مشترک هفت سوره‌ای است که، آغاز آنها با حروف «حم» شروع می‌شود. و مهمترین محتوای مشترک این هفت سوره، همانا تشریح خطوط کلی وحی، و بیان ره‌آورد وحی است که عبارتند از توحید و نبوت و معاد، به ادامه ...

خداشناسی پشتوانه جهان‌شناسی و انسان‌شناسی

خداشناسی پشتوانه جهان‌شناسی و انسان‌شناسی
بحث در مضمون مشترک «حوامیم سبعه» است. مهمترین محتوای مشترک این هفت سوره تبیین وحی و ضرورت وحی و تشریح ره‌آورد وحی است، و برجسته‌ترین ره‌آورد وحی، همانا اصول دین و معارف اولی آن است از قبیل توحید و ادامه ...

برهان، لازمه‌ی ذات توحید و بی‌برهانی، لازمه ذات شرک

برهان، لازمه‌ی ذات توحید و بی‌برهانی، لازمه ذات شرک
در تشریح مضمون مشترک «حوامیم سبعه»، خدای سبحان در سوره‌ی مبارکه‌ی «حم فصلت»، فرمود؛ آنها که به وحی و ره‌آورد وحی، ایمان نمی‌آورند، و راه الحادی و شرک را، انتخاب می‌کنند، چون راه باطلی را طی کرده‌اند، و هدف یاوه‌ای را ادامه ...

عمل، فقط با عامل خود در ارتباط است

عمل، فقط با عامل خود در ارتباط است
بحث در سوره‌های هفتگانه‌ای است که، با حروف مقطعه‌ی «حم» شروع می‌شود. و چون؛ ظاهراً این حروف مقطعه، رمز مضمون سوره است، و در آغاز هفت سوره از سور قرآن کریم ذکر شده، استفاده می‌شود که این هفت سوره دارای مضمون ادامه ...

نسبت فقه و اخلاق در آموزه‌های امام رضا (علیه‌السلام)

نسبت فقه و اخلاق در آموزه‌های امام رضا (علیه‌السلام)
نسبت فقه و اخلاق، نه تنها از دیرباز محل تأمل عالمان دینی بوده و ذهن آنان را مشغول ساخته است، بلکه در شرایط امروز، به دلیل تحولات اجتماعی و فرهنگی گسترده در زندگی بشر و تغییرات رخ داده در سبک زندگی، نیاز حس شده به ادامه ...

فقه‌القرآن شیعه در بستر تاریخ

فقه‌القرآن شیعه در بستر تاریخ
این مقاله در آغاز به كلیاتی درباره موضوع، از جمله ماهیت فقه‌القرآن، جایگاه آن اتجاه به كار رفته در تفسیر آیات الاحكام و پیشینه‌ی دانش به لحاظ موضوع و تدوین می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد كه تفسیر آیات الاحكام به لحاظ منهج، ادامه ...

فرصت‌های از دست رفته

فرصت‌های از دست رفته
امام خمینی گاه بر فرصت‌های از دست رفته‌ی گذشته افسوس می‌خوردند. ایشان در نامه‌ای به آیة‌الله سعیدی، اظهار کردند. سلف صالح ما فرصت عجیبی را در موقع رفتن سلف خبیث از دست دادند. مراد امام از سلف خبیث، دوره‌ی رضاخان ادامه ...