عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

اخلاق

مدلی برای ساختار اصلی اخلاق پزشکی اسلامی

مدلی برای ساختار اصلی اخلاق پزشکی اسلامی
امکان و معنای اخلاق پزشکی اسلامی: برای کسانی که مبانی اخلاق‌شان «امر الهی» است، سخن گفتن از اخلاق دینی امری ساده است؛ چرا که تمامی ملاک‌های اخلاقی به فرمان الهی بازمی‌گردد (ریچلر، 1387، ص ادامه ...

تحقير

تحقير
تحقير، در لغت به معناي پست و حقير شمردن و يا اهانت و خوار و ذليل دانستن است، و به همين معني در آيات قرآن و روايات و متون فقه وارد شده است. يکي از اصول کلي و مسلم اسلام همانا ارزش و اعتباري است که اسلام براي ادامه ...

تجسس

تجسس
تجسّس، خبر پرسیدن، خبر خواستن، و جستجو کردن از بدیهای پنهانی را گویند، تحسس نیز به همین معنی است با این تفاوت که تجسس بیشتر در بدی باشد، در حدیث است: «تَحَسَّسوُا وَلاتَجَسَّسوُا» یعنی: بگیرید آنچه را آشکار است و ادامه ...

اخلاق و جوانان از منظر امام خمینی (ره)

اخلاق و جوانان از منظر امام خمینی (ره)
این مقاله در چهار موضوع فشرده و بسیار مختصر ارائه گردیده است. بخش اول با عنوان جوان و جوانی، سعی در شناختن شخصیت جوانان دارد و اهمیت دوران جوانی را از دیدگاه قرآن مورد بحث قرار داده است و در آخر این بخش به شرح و ادامه ...

اخلاق كارگزاران و آسیب شناسی نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

اخلاق كارگزاران و آسیب شناسی نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
موضوع اخلاق كارگزاران و آسیب شناسی نظام اسلامی یكی از عناوین مطرح شده در بیانات امام راحل رحمةالله علیه است. ایشان در فرصت‌ها و مجال‌های مختلف به این عنوان توجه كرده‌اند و آن را با ظرافت، دقت و تأكید خاصی مطرح ادامه ...

اخلاق كارگزاران در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

اخلاق كارگزاران در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
در این مقاله، اخلاق كارگزاران نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمةالله علیه مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا مفاهیم اخلاق، كارگزاران، نظام و نظام اسلامی تعریف و توضیح داده شده است و پس از آن، به مبانی اخلاق كارگزاران در ادامه ...

تهذیب و تزكیه نفس در اندیشه‌های اخلاقی امام خمینی (ره)

تهذیب و تزكیه نفس در اندیشه‌های اخلاقی امام خمینی (ره)
تزكیه و تهذیب نفس در اسلام، سرآمد و بنیان همه‌ی مفاهیم اخلاقی دیگر است؛ زیرا رشد، تكامل، سعادت و خوش بختی انسان‌ها در دنیا و آخرت را در پی دارد. ادامه ...

ویژگی‌های اخلاقی امام خمینی (ره)

ویژگی‌های اخلاقی امام خمینی (ره)
امام خمینی رحمة الله علیه حقیقتی است جاودانه كه بر تارك دنیای معاصر می‌درخشد و مظهر انسان كاملی است كه در اسلام پرورش یافته است. ادامه ...

بررسی رابطه‌ی اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزّالی و امام خمینی (ره)

بررسی رابطه‌ی اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزّالی و امام خمینی (ره)
اخلاق و سیاست، از دیرباز، ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول كرده است. امام محمد غزالی و امام خمینی رحمةالله علیه از معدود اندیشمندانی هستند كه تأملاتی ژرف در زمینه‌ی اخلاق و سیاست داشته‌اند. از این روی، پژوهش حاضر ادامه ...

مفهوم و مصادیق خیانت از دیدگاه امام رضا (ع)

مفهوم و مصادیق خیانت از دیدگاه امام رضا (ع)
در فرهنگ اسلامی، خیانت و نیز «نفاق» که در آغاز هم معنای خیانت بوده و در روایت‌ها از آن با عنوان «رأس خیانت» تعبیر شده به شدت مذت و تقبیح شده است. نگرش مزبور نشانگر تشویق فرهنگ اسلامی به صفا و صمیمیت رفتاری ادامه ...