عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

حدیث شناسی

اندر معنایِ تاریخی حدیث و چیستیِ آن

اندر معنایِ تاریخی حدیث و چیستیِ آن
حدیث از نظر لغوی، به امر جدید و تازه اطلاق می‌شود. شیخ بهایی در تعریف اصطلاح حدیث می‌نویسد: ادامه ...

طبقه بندی موضوعیِ احادیث

طبقه بندی موضوعیِ احادیث
اگر به حدیث به عنوان یک روش نگاه کنیم، می‌توان میان تعریف حدیث شیعه و سنی نیز نوعی همسانی ایجاد کرد. طبقه بندی حدیث به حدیث شیعه و اهل سنت، نیز بر مبنای تعریفی مفهومی- نه روشی- از حدیث شکل گرفته ادامه ...

توسعه‌ی مفهوم تواتر در تاریخ نگاری

توسعه‌ی مفهوم تواتر در تاریخ نگاری
خبر متواتر در مقابل خبر واحد، یکی از اصطلاحات خاص فرآیند نقل حدیث و به عبارت دیگر تاریخ نگاری اسلامی است که در رویکرد تاریخ نگری خاورشناسان، کمتر مورد توجه بوده است. در واقع اصطلاحی «تواتر ادامه ...

شهادت عاشقان پرشور: جهاد در حکم ازدواجی مقدس

شهادت عاشقان پرشور: جهاد در حکم ازدواجی مقدس
اصطلاح جهاد در مباحث علمی دو یا چند دهه‌ی اخیر موضوع بحث‌ها و مطالعات بسیاری قرار گرفته است. جهاد مقوله‌ای پیچیده است که جنبه‌های مختلف معنوی، دینی، فقهی و عقیدتی را در بر دارد. ادامه ...

ویژگی‌های مشترک نقد حدیث نزد محققان مسلمان و غربی: اقسام واضعان حدیث از نگاه ابن‌جوزی

ویژگی‌های مشترک نقد حدیث نزد محققان مسلمان و غربی: اقسام واضعان حدیث از نگاه ابن‌جوزی
هر خاورشناسی می‌داند که حدیث‌پژوهی مستقل اسلامی تفاوت‌هایی اساسی با حدیث‌پژوهی خاورشناسان دارد. این تفاوت‌ها را می‌توان به عبارتی ساده تقلیل داد: عمده توجّه محقّقان اسلامی معطوف به اِسناد است در حالی که موضوع ادامه ...

مُصنَّف عبدالرزّاق صنعانی منبعی برای احادیث معتبر قرن نخست هجری

مُصنَّف عبدالرزّاق صنعانی منبعی برای احادیث معتبر قرن نخست هجری
این پرسش که احادیث- به ویژه احادیث نبوی- کی و کجا ظهور یافته‌اند، تقریباً به قدمت خود حدیث است. عالمان مسلمان در بررسی روایات عموماً، امّا نه منحصراً، به بررسی إسناد روایات و راویان احادیث پرداخته‌اند. ادامه ...

ناخن‌های خود را کوتاه کنید: بررسی روایتی کهن

ناخن‌های خود را کوتاه کنید: بررسی روایتی کهن
منابع اسلامی عموماً حکم به لزوم کوتاه کردن ناخن‌ها را از جمله‌ی تکالیفی شمرده‌اند که انبیای پیش از حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به آن عمل، و به امتهای خود توصیه کرده‌اند. این عمل را از همین‌رو، یکی از ادامه ...

طبقه بندی شیعه- اهل سنت در روایات اسلامی

طبقه بندی شیعه- اهل سنت در روایات اسلامی
طبقه بندی بر اساس الگوی شیعه- اهل سنت، از تقسیمات رایج در تاریخ حدیث است که مبنای برخی از تحقیقات حدیثی مخصوصاً در دوره‌ی معاصر قرار گرفته است. در بین نوشته‌هایی که بر اساس این منطق تقسیم بندی شکل ادامه ...

وصیت سعدبن أبی وقاص: رشد یک روایت

وصیت سعدبن أبی وقاص: رشد یک روایت
آنچه در پی می‌آید تحلیل صوری روایتی است منتسب به پسران و دختر سعبد بن أبی وقاص که بنابر آن، پیامبر سعد را از وصیّت بیش از یک سوم دارایی‌اش نهی کرد. این حدیث [بعدها] به یکی از متون مبنایی در احکام فقهی ارث ادامه ...

گرایش‌های مانوی در روایت «اَکلة الخَضِر»

گرایش‌های مانوی در روایت «اَکلة الخَضِر»
روایتی که قصد بررسی آن را در اینجا داریم، در برهه‌ای خاص از زمان نسبتاً رایج بوده است؛ این روایت در مهم‌ترین جوامع حدیثی 12 بار به کار رفته است. به عبارت دیگر، به طور هم‌زمان گونه‌های بسیار متفاوتی از آن ادامه ...