عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

خدا شناسی ( توحید )

خداشناسی در روایت‌های امام رضا (علیه السلام)

خداشناسی در روایت‌های امام رضا (علیه السلام)
از اساسی ترین و ریشه‌ای‌ترین اعتقادهای یک مسلمان، توحید است که پیامبران الهی و اوصیاء آنها برای تقویت آن در میان مردمان تلاش می‌کردند و هدف آنها رساندن انسانها به توحید نظری و عملی بوده است. نوشتار حاضر با استفاده ادامه ...

علم النفس فلسفی؟ مدیریت و برنامه‌ریزی آموشی حضرت رضا (ع) در تبیین مسائل توحیدی

علم النفس فلسفی؟ مدیریت و برنامه‌ریزی آموشی حضرت رضا (ع) در تبیین مسائل توحیدی
یکی از شاخص‌های قرآنی در روایات تفسیری حضرت رضا (علیه السلام)، مسئله توحید است. پرداختن به چنین موضوعی با توجه به مسائل اعتقادی دوران حضرت رضا (علیه السلام) و انحراف بعضی فرق و مکاتب، بیان گر ادامه ...

اصل رضوی در تبیین «أمر بین الأمرین»

اصل رضوی در تبیین «أمر بین الأمرین»
قاعده «امر بین الأمرین» برای نخستین بار از جانب امام ششم شیعیان در حلّ رابطه اعمال اختیاری انسان و تقدیر خداوند صادر و ‌میان اصحاب امامان معروف گردید؛ اما تبیین این قاعده همواره در‌میان اصحاب امامان مورد توجه و ادامه ...

مهم‌ترین آسیب‌های اعتقادی اثرگذار بر پیشبرد گفتمان توحید در عصر امام رضا (ع)

مهم‌ترین آسیب‌های اعتقادی اثرگذار بر پیشبرد گفتمان توحید در عصر امام رضا (ع)
فرایند درک و تفسیر احادیث معصومین با زمینه‌های فکری، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی که معصوم را احاطه کرده و سخن ایشان در آن جغرافیای خاص ایراد شده است، در ارتباط تنگاتنگ بوده و آشنایی با زمان، مکان، افراد و سایر ادامه ...

برهان‌های اثبات وجود خدا در مناظره‌های امام رضا (ع) در مرو

برهان‌های اثبات وجود خدا در مناظره‌های امام رضا (ع) در مرو
اعتقاد به وجود خداوند، عمومی‌ترین سؤال ذهن بشر و اساسی‌ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلاسفه نیز برهان‌های مختلفی در این زمینه مطرح کرده‌اند. ادامه ...

آفرینش هدف دارد گرچه آفریدگار بی‌نیاز از هدف است

آفرینش هدف دارد گرچه آفریدگار بی‌نیاز از هدف است
بحثی که از نظر قرآن کریم در پیرامون معاد مطرح شد اهمیت اعتقاد به قیامت، در تهذیب جان را به خوبی روشن کرد. یعنی تهآیب روح، که هدف والای رسالت پیامبران است، وقتی میسر است که انسان به قیامت معتقد باشد. اگر به آینده قطعی و ادامه ...

خداوند تبارک و تعالی قائد هر جنبنده

خداوند تبارک و تعالی قائد هر جنبنده
توحید از نظر قرآن کریم راه‌های فراوانی د اشت و دارد که بعضی از آن راه‌ها در جلسات قبل مطرح شد و آنچه در جلسه گذشته طرح شد این بود که یکی از بهترین راه‌ها برای پذیرش توحید برهان نظم است. ادامه ...

خداوند علت فاعلی کل هستی

خداوند علت فاعلی کل هستی
گرچه قرآن کریم موضوعات فراوانی را مدار بحث و استدلال قرار داده و به بهترین بیان از راه وحی آن موضوعات را تثبیت کرد ولی بهترین و جامع‌ترین موضوعی که قرآن درباره‌ی آن بحث‌های گسترده کرد موضوع توحید است. اعتقاد به مبدأ ادامه ...

راه‌های گوناگون خداشناسی از دید قرآن

راه‌های گوناگون خداشناسی از دید قرآن
قرآن از آن جهت که نور و هدایت همگانی و عمومی است، دعوت‌هایی که دارد برای همگان و عموم قابل پذیرش و درک است. آنچه که جزو محتوای قرآن کریم است آن‌ها را، هم به صورت برهان عقلی و قطعی و هم به صورت یک مثل ادامه ...

حیات و مرگ یکی از ادلّه توحید

حیات و مرگ یکی از ادلّه توحید
یکی از ادله‌ی توحید و اینکه تمام جهان آفرینش تحت ربوبیت خداست جریان مرگ و زندگی است. که مرگ و زندگی حق و ثابت و زیر نظر رب العالمین است نه قابل زوال است و نه خود ساخته است و نه به غیر خدا متکی است، نه ادامه ...