از نگاه اندیشمندان

از پيامبر اسلام، بدون تعصّب

از پيامبر اسلام، بدون تعصّب
پيامبر اسلام (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ و آله) که از اين به بعد تنها با عنوان پيامبر از او ياد مي کنيم، بيش از هر واقعيت ديگري در جهان اسلام مورد برداشت نادرست غريبان واقع شده است. بيش از يک هزار سال در منابع مختلف اروپايي از او به ادامه ...

دفاع دیگران از پیامبر اعظم اسلام (ص)

دفاع دیگران از پیامبر اعظم اسلام (ص)
واکنش های گوناگون در برابر تابش خورشید فقط می تواند ظرفیت ها و قابلیت های ما را تعیین و رونمایی کند. انکارها نمی تواند از عظمت خورشید چیزی بکاهد. همان گونه که اعتراف خفاش به وجود خورشید خارج از رصد عدسی ادامه ...

محمد (ص) از نگاه دنیای غرب

محمد (ص) از نگاه دنیای غرب
این مقاله می‌کوشد نگهی به تاریخ غرب بیندازد و نگاه متفکران غرب را در باب پیامبر عزیز اسلام واکاوی کند در طول تاریخ غرب به واسطه ناآشنا بودن غرب با اسلام و پیامبر ادامه ...

زيارت در سيره و سخن پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله

زيارت در سيره و سخن پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
نقش الگو در زندگي انسان بر كسي پوشيده نيست، و هيچ چيز به اندازه عظمت «روح هاي بزرگ» انسان را تحت تأثير قرار نمي دهد! آشنايي با شخصيت و زندگي اسوه هاي مكتبي، چراغ راه انسان ها بوده و هست و هميشه رفتار، بيش از گفتار اثر بخش بوده است. ادامه ...

درخشانترين دوره هاي حکومت در طول تاريخ

درخشانترين دوره هاي حکومت در طول تاريخ
يکي از وظايف ما اين است که در دل و زبان، از زحمات و مجاهدات بي نظير و خستگي ناپذير پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اين زبده ي عالم و آدم، سپاسگزار باشيم. ادامه ...

سه صحنه، از زندگي پيامبر اکرم (ص)

سه صحنه، از زندگي پيامبر اکرم (ص)
خداي متعال به ما مسلمانان دستور داده است که از پيامبر تبعيت کنيم. اين تبعيت، در همه چيز زندگي است. آن بزرگوار، نه فقط در گفتار خود، بلکه در رفتار خود، در هيأت زندگي خود، در چگونگي معاشرت خود با مردم و با خانواده، در برخوردش با دوستان ، در معامله اش با دشمنان و بيگانگان، در رفتارش با ضعفا و با اقويا، در همه چيز اسوه و ادامه ...

حق برادري مسلمانان نسبت به يکديگر

حق برادري مسلمانان نسبت به يکديگر
رسول اکرم(ص) ، به هيچ عنوان نمي خواهد که در فضاي زندگي جامعه ي اسلامي و در ميان مسلمانها، اندکي کينه و حقد و دشمني باشد. او، در ايجاد محبت و صميميت بين مردم سعي داشت. حتي آن وقتي که دايره ي اسلام وسيعتر شد و رسول اکرم مکه را هم گرفتند، مردم آن شهر را عفو کردند. مردم مکه همان کساني بودند که پيامبر ادامه ...

ماجراي « افک »، حادثه ي عظيم تاريخ اسلام

ماجراي « افک »، حادثه ي عظيم تاريخ اسلام
خاطره و حادثه يي که خيلي مهم است و من بارها آن را در ذهن خود مرور کردم و به آيات اين حادثه در قرآن مراجعه کردم، حادثه ي «افک» است. در سوره ي مبارکه ي نور، چند آيه مربوط به همين حادثه مي شود. حادثه ي «افک» به طور خلاصه اين است که يکي از همسران پيامبر، در يکي از جنگها از قافله عقب افتاده بود. پيامبر، آن ادامه ...

ممزوج کردن فضاي زندگي با ارزشهاي اسلامي

ممزوج کردن فضاي زندگي با ارزشهاي اسلامي
نکته يي که امروز در بحث زندگي رسول اکرم(ص) مورد نظر من مي باشد، عبارت از اين مطلب است که پيامبر اسلام براي آن که ارزشها و اخلاق اسلامي کاملاً در جامعه جا بيفتد و با روح و عقايد و زندگي مردم مخلوط و ممزوج بشود، فضاي زندگي را با ارزشهاي اسلامي آغشته مي کرد. يک وقت کسي دستور مي دهد يا توصيه مي کند که ادامه ...

بعثت ، حرکت عظيم براي نجات انسانها

بعثت ، حرکت عظيم براي نجات انسانها
واقعه ي عظيم بعثت، با وجود گذشت قرنهاي متوالي و اظهار نظر متفکران و انديشمندان عالم، همچنان شايسته و درخور تدقيق و تامل از جوانب مختلف است. بعثت نبي اکرم(ص) يک حرکت عظيم در تاريخ بشر و در راه نجات انسانها و تهذيب نفوس و ارواح و اخلاق بشر و مقابله با مشکلات و مصايبي بود که بشر در همه ي دوران با آن روبه رو ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...