عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان
  • ماجرای غم انگیز فدک

قرآن شناسی

تأثیر دین ناقد در ترجمه‌های نقاد

تأثیر دین ناقد در ترجمه‌های نقاد
در سنت‌های ترجمانی بنیادینی در فضای یک زبان، زبان مشترک بین پیروان دو دین نیست و هدف تنها معرفی یک متن مقدس به پیروان دینِ غیر است که عموماً با دیدگاه انتقادی نیز همراه است. طیفی از نمونه‌ها از این ادامه ...

تأثیر دین متقدم بر دین متأخر در ترجمه‌ی متون دینی

تأثیر دین متقدم بر دین متأخر در ترجمه‌ی متون دینی
یکی از بهترین نمونه‌ها برای سنت‌های ترجمانی بین دو دین درون یک فضای زبانی، رابطه میان ترگوم و پشیطا است؛ ترگوم ترجمه‌ای کهن و مشهور از عهد عتیق به زبان آرامی است که توسط یهودیان صورت گرفته ادامه ...

گذار از دانش مخاطب به ترجمه‌ی کتاب مقدس

گذار از دانش مخاطب به ترجمه‌ی کتاب مقدس
در نگاهی عام به متون، می‌توان گفت متون غالباً از عناصر موجود در متون پیشین استفاده می‌کنند که خوانش آنها را گاه در حد تداعی عناصر تکرار شونده کاهش می‌دهد و چنین شرایطی برای خواننده وضعیت خودکار ادامه ...

چالش متشابهات و چند معنایی

چالش متشابهات و چند معنایی
پدیده چند معنایی به عنوان یکی از پدیده‌های شناخته شده در معناشناسی، موضوعی نیست که اختصاص به متون مقدس داشته باشد و عملاً در مسیر ترجمه هر متنی با هر سنخ و جنس وجود چند معنایی در کاربردهای ادامه ...

آیا قرآن عربی، فقط برای اعراب است؟

آیا قرآن عربی، فقط برای اعراب است؟
یکی از چالش‌هایی که در فهم زبان کتب مقدس وجود دارد، وجود دو وجه هم‌زمان در آن است: همگانی بودن پیام برای عموم انسان‌ها و برخی وجوه که جماعتی خاص و فرهنگی خاص را به عنوان مخاطب معین متن مطرح ادامه ...

تنوع گویشی و ترجمه قهری

تنوع گویشی و ترجمه قهری
اینکه چه حدی از تفاوت موجب می‌شود که جدایی دو طرز سخن گفتن از حد دو گویش به حد دو زبان مستقل برسد، مسئله‌ای پر چالش است که اساساً ضرورتی برای درگیر شدن در آن در این مجال نیست و به سبب نسبی ادامه ...

چند زبانگی و ترجمه قهری

چند زبانگی و ترجمه قهری
پدیده چند زبانگی پدیده‌ای شناخته شده در جوامع مختلف بشری است که به علل و اشکال مختلفی می‌تواند رخ دهد؛ جوامعی که در آنها دو یا چند زبان به موازات هم و با موقعیت برابر حضور دارند مانند سویس که هم زمان ادامه ...

مهم‌ترین وظیفه‌ی مترجم

مهم‌ترین وظیفه‌ی مترجم
مهم‌ترین وظیفه مترجم در فرآیند کار خود، یافتن هم ارزها میان زبان مبدأ و زبان مقصد است؛ در این خصوص بیشتر به هنگام سخن از هم ارزها، واژه‌های هم ارز میان دو زبان به ذهن خطور می‌کند که همواره برابر ادامه ...

واژه‌ها و تعابیر مشترک عربی - اسلامی

واژه‌ها و تعابیر مشترک عربی - اسلامی
جهان اسلام با توجه به گستره وسیع جغرافیایی، در عین اینکه از تنوعی بسیار در زبان‌ها برخوردار است، ویژگی‌های فرهنگی مشترکی بر محور دین دارد که زمینه اشتراک در بسیاری مفاهیم و به تبع واژه‌های مربوط را ادامه ...

زبان عربی و هویت عربی - اسلامی

زبان عربی و هویت عربی - اسلامی
این باور که نصوص دینی اسلام به زبان عربی بودند، همواره ضرورت آموختن زبان عربی را برای مسلمانان ایجاب کرده و این زبان را در سطحی از فرهنگ و هویت دینی آنان جای داده است. اما اختلاف در همین سطح هویتی است که ادامه ...