عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: اگر می‌‏توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به‌هم هدیه دهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید. دعائم‌الاسلام، ج۲ ص۳۲۶
  • آیا معنای نام خود را می‌دانید؟
  • فریب آواکس های آمریکایی
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان

قرآن شناسی

امنیت ملی در منابع دینی (قرآن و روایات)

امنیت ملی در منابع دینی (قرآن و روایات)
مقاله‌ی حاضر، مطالعه‌ای اکتشافی در دست‌یابی به مفهوم، ابعاد و انواع امنیت و راه‌های تأمین آن در نظام اسلامی است و تلاش می‌نماید که دیدگاههای اسلامی در موضوع حاضر را براساس شواهد قرآنی و روایی، تدوین ادامه ...

نقاط اشتراک و افتراق قرآن و کتاب مقدّس

نقاط اشتراک و افتراق قرآن و کتاب مقدّس
ظاهراً میان مسلمانان و مسیحیان از این جهت که هر یک منشأ صدور کتاب آسمانی خود را خداوند می‌دانند، اختلافی وجود ندارد. بر این اساس، پیروان هر دو دین، کتاب خود را آسمانی می‌دانند و برای آن قداست خاصی ادامه ...

جایگاه قرآن از نگاه مسلمانان

جایگاه قرآن از نگاه مسلمانان
قرآن از جایگاه بس رفیع و بلند مرتبه (ساحت علم و حکمت الاهی) برای هدایت جهانیان و به کمال رساندن انسان‌ها و در جایگاه نظام نامه و مرام نامه واپسین دین آسمانی یعنی اسلام و در عین حال در مقام معجزه ماندگار و ادامه ...

اسکندر در قرآن

اسکندر در قرآن
فاتح مقدونی که از سال 356 تا 323 پیش از میلاد می‌زیست. عالمان سنتی و جدید شخصیتی را که قرآن (کهف: 83، 86، 94) «ذوالقرنین» (صاحب دو شاخ) معرفی کرده است، اسکندر کبیر دانسته‌اند. ادامه ...

اسطوره‌ها و قصه‌ها در قرآن

اسطوره‌ها و قصه‌ها در قرآن
اسطوره‌ها عبارت‌اند از روایت‌هایی که با آشکار ساختن الگوهای ازلی جهان تجربه شده سعی در تبیین و توصیف آن دارند؛ این روایت‌ها اغلب در چهارچوبی کیهانی یا فراطبیعی طراحی شده‌اند تا حقایقی ضروری را آشکار ادامه ...

اَسرار/غیب/خفی در قرآن

اَسرار/غیب/خفی در قرآن
امور مخفی. مفهوم قرآنی اسرار را در دریافتی عام می‌توان شامل «حروف مقطعه» (نک. فخر رازی، تفسیر، 3/2) و معانی مخفی یا درونی (باطن) آیات قرآن دانست که با معانی لفظی و بیرونی (ظاهر) آنها متفاوت است. ادامه ...

اسرائیل در قرآن

اسرائیل در قرآن
جدّ قوم اسرائیل که در قرآن به کرات با نام «بنی‌اسرائیل » (فرزندان اسرائیل) جلوه‌گر شده است. اسرائیل فقط در دو جا (آل عمران: 93؛ مریم: 58) به تنهایی به کار رفته است. مفسران اسرائیل را همان یعقوب ، پسر اسحاق ، می‌دانند. ادامه ...

اسحاق در قرآن

اسحاق در قرآن
یکی از پسران ابراهیم . نام اسحاق، که در شمار پیامبران آمده (مریم: 49؛ صافات: 112)، هفده بار در شانزده آیه‌ی قرآن ذکر شده است. در نیمی از این موارد، اسحاق در عبارتی گنجانده می‌شود که به نظر می‌رسد نوعی ادامه ...

استهزاء در قرآن

استهزاء در قرآن
گفتار یا کردار اهانت‌بار یا تحقیرآمیز. مفهوم استهزاء در قالب مشتقات دو ماده‌ی هـ ز أ و س خ ر به کرات در قرآن آمده است. اسم‌ها و فعل‌های مشتق از اولی چهل و سه بار و مشتق از دومی پانزده بار در قرآن، ظاهر ادامه ...

استکبار در قرآن

استکبار در قرآن
اتکای به نفس افراطی، نخوت. در قرآن، استکبار اغلب به منزله‌ی یک گناه تقبیح شده است، چرا که بسان نوعی شرک است، آیا استکبار پنداشت یا اشتیاق به تشبّه جستن به کبریایی خداوند نیست؟ به نظر می‌رسد استکبار ادامه ...