ايست قلبي و تنفسي
ايست قلبي و تنفسي

منظور از ايست قلبي ، حالتي است که ضربان قلب کاملاً از بين مي رود و منظور از ايست تنفسي ، از کار افتادن تنفس خودبخودي در فرد مي باشد . اين حالات مي تواند به دنبال سکته قلبي ، شوک ، خونريزي هاي بسيار شديد گير کردن اجسام خارجي در حلق ، غرق شدگي ، برق گرفتگي و ... رخ دهد .
ایست قلبی
سبب شناسی و پاتوفیزیولوژی
● ایست جریان خون به علت عملکرد غیر موثر (مثلا آسیستول ، فیبریلاسیون ، بطنی ، تاکی کاردی بطنی بدون نبض یا فعالیت الکتریکی بدون نبض).
● ایست قلبی به از بین رفتن نبض ، فشار خون ، فعالیت تنفسی و عملکرد مغزی منجر می شود .
● بازگردانی سریع عملکرد منظم قلب و خون رسانی محیطی ضروری است .
● آریتمی بطنی شایع ترین علت ایست قلبی در بیماران قلبی است (دفیبریلاسیون زود هنگام کلید بقای این بیماران است) .
● اداره و درمان پیشنهادی ایست قلبی در دستور العمل های حمایت قلبی پیشرفته آورده شده است (رویکردی سازمان یافته و دارای الگوریتم های ثابت شده و مبتنی بر تظاهرات بالینی).
تظاهرات بالینی
● بیمار ممکن است فاقد عکس العمل باشد (در صورتی که ایست قلبی قریب الوقوع باشد ، بیمار کمی عکس العمل دارد).
● باز بودن مجاری هوایی و توانایی حفاظت از راه هوایی را برسی کنید.
● نفس کشیدن بیمار را ارزیابی کنید (تنفس خوبخودی،سخت نفس کشیدن ، نفس با عمق مناسب یا کم عمق) میزان اکسیژنیزاسیون و صداهای تنفس
● گردش خون را ارزیابی کنید [ از نبض ، فشار خون ، نارسایی خون رسانی محیطی و اکسیژناسیون (مثلا بر اساس رنگ پریدگی و یا انتها های سرد)].
تشخیص های افتراقی
● سکته قلبی ● بیماری ساختاری قلب ● هیپوکسی ● اسیدوز ● علل متابولیک ( به عنوان مثال : هیپر کالمی)● کم بودن حجم خون (هیپوولومی) / خونریزی ● داروها ( به عنوان مثال : ضد آریتمی ها ، مسدود کننده ها ی کانال کلسیم / بتا بلوکر ها ، TCA ها)● تامپوناد قلبی ● پنوموتوراکس فشاری ● آمبولی ریوی ● سکته مغزی / خونریزی مغزی ● هیپرترمی ● تروما ● برق گرفتگی

تشخیص
● در صورتی که بیمار نبض و تنفس نداشته باشد ، به سرعت حمایت اولیه زندگی را شروع کنید ( فشار دادن قفسه سینه و تنفس مصنوعی ).
● مانیتورینگ قلب
● ابتدا نبض و ریتم قلبی را بررسی کنید _ در صورتی که بیمار فیبریلاسیون بطنی یا تاکی کاردی بطنی بدون نبض داشت ، به سرعت وی را دفیبریله کنید.
● زمینه یابی های اولیه و ثانویه را انجام دهید.
● راه هوایی / تنفس : به دنبال هرگونه انسدادی بگردید ، در صورت لزوم کمکهای تنفسی را آغاز کنید(به عنوان مثال؛ راه هوایی دهانی، ماسکهای کیسه ای با دریچه)، در صورت لزوم به سرعت بیمار را لوله گذاری کنید (مبتنی بر تظاهرات و هرگونه ناتوانی قلبی قابل پیش بینی در آینده ).
● گردش خون : در صورتی که نبض لمس نشود ماساژ سینه ای را آغاز کنید و دسترسی وریدی را فراهم کنید.
● داروهای قلبی عروقی (از طریق وریدی یا لوله درون نای ) را بر اساس الگوریتم های ACLS تجویز کنید.
● شرایط قابل برگشت بالقوه (مانند هیپرکالمی ، هیپوکلسمی ) باید در نظر گرفته و در مان شوند.
درمان
● علل بالقوه را درمان کنید(به عنوان مثال ، هیپرکالمی به تزریق درون وریدی کلسیم نیاز دارد).
● فیبریلاسیو بطنی/ تاکی کاردی بطنی بدون نبض _3بار دفیبریلاسیون (شوک با j200 ، j300 ، و در نهایت j360(- بعد از هر بار دفیبریلاسیون ریتم و نبض را برسی کنید .
- آریتمی پایدار نیاز به دارو درمانی متناوب با شک دارد (اپی نفرین هر 5-3 دقیقه ، وازوپرسین ، آمیودارون ، لیدوکائین و پروکائین آمید ، تجویز بی کربنات را در احیای طول کشیده در نظر بگیرید).
● تاکی کاردی بطنی پایدار (تاکی کاردی با کمپلکس پهن): در صورتی که تک شکل باشد آمیودارون یا لیدوکائین و در صورتی که تورساد-د-پونتز باشد ، منیزیوم تجویز می کنیم .
● فهالیت الکتریکی بدون نبض : اپی نفرین هر 5-3 دقیقه متناوب با آتروپین ، سریعاً علل بالقوه را شناسایی و درمان کنید .
● آسیستول : ضربان سازی پوستی (بویژه طی چند دقیقه اول) و تجویز متناوب اپی نفرین آتروپین
● برادی کاردی علامت دار : آتروپین ، دوپامین ، اپی نفرین ، ضربان سازی پوستی با یا بدون ضربان سازی از طریق سیستم وریدی
● تاکی کاردی با کمپلکس کم عرض : در موارد با علائم شدید ، شوک الکتریکی ، در غیر این صورت درمان پزشکی را مبتنی بر ریتم و بیماری های همزمان ارائه کنید.
پیگیری و ترخیص
● تاکی کاردی با کمپلکس عریض باید تاکی کاری بطنی در نظر گرفته شود ، مگر آنکه خلافش ثابت شود .
● موثر ترین مداخله در فیبریلاسیون بطنی وتاکی کاردی بطنی بدون نبض ، دفیبریلاسیون زود هنگام است .
● تا آنجا که ممکن است با سرعت به سوی مراقبت و درمان قطعی حرکت کنید (به عنوان مثال PTCA برای MI ، اصلاح الکترولیت ها ).
●پیش آگاهی معمولا بد است .- ایست قلبی در حضور دیگران و انجام CPR بی تاخیر توسط یک عابر ، پبامد ها را کمی بهبود می بخشد. _ علل قابل برگشت پیامد های بهتر دارند _ بسیاری از کسانی که بقا پیدا می کنند برای همیشه دچار پیامد عصبی می شوند.
● عوارض عبارتند از : مرگ(در اکثر موارد) ، آسیب هیپوکسیک مغز ، شوک کبد ، MI و نارسایی حاد کلیه .
اقدامات اوليه :
چنانچه پس از وقوع ايست قلبي – تنفسي در کمتر از ۴ الي ۶ دقيقه به فرد مصدوم رسيدگي شود و عمليات احياء وي شروع گردد ، شانس زنده ماندن وي بالا خواهد رفت . قل از شروع عمليات احياء قلبي – ريوي ، بايد مطمئن شد آيا فرد وقاعآق دچار ايست قلبي – ريوي شده است يا خير ، چرا که انجام عمليات احياء قلبي – ريوي بر روي فردي که دچار ايست قلبي نشده باشد ، مي تواند منجربه ايست قلبي و مرگ وي شود .
جهت اطمينان از ايست تنفسي با مشاهده حرکات تنفسي قفسه سينه مي توان به وجود تنفس در مصدوم پي برد و يا مي توان گوش يا گونه خود را نزديک دهان وي قرار دهد تا صداي تنفس وي را شنيد يا جريان آن را حس کرد . سپس نبض بيمار را بررسي نمود .
بهترين محل نبض در بچه هاي کوچک ، نبض شريان راني است که در ناحيه کشاله ران لمس مي شود وبهترين محل نبض در بچه هاي بزرگتر و بالغين نبض گردني است که در ناحيه گردن و پشت ناي قرار دارد . لمس نبض بايد با دو انگشت نشانه و مياني صورت گيرد در صورتي که هيچ گونه نبضي احساس نشد و يا مصدوم تنفس خودبخودي نداشت
عمليات احياء بايد مطابق دستور ذيل انجام شود :
1. بيمار را به پشت خوابانده ، وي را به آرامي تکان داد تا پاسخش به تحريک مشخص شود.
2. اگر بدون پاسخ بود ، راه هاي تنفسي وي چک شود . چنانچه راه تنفسي بسته است ، با کمک انگشت راه تنفسي وي باز شود و چنانچه راه تنفسي باز بود ولي نفس نمي کشيد ، تنفس مصنوعي شروع شود .
3. گردن وي را به جلو و سر او را به عقب خم نمايند .
4. دو تنفس مصنوعي مناسب دهان به دهان به وي داده شود .
5. نبض هاي وي لمس شود . اگر ضربان نبض ها لمس شد . بايد به تنفس مصنوعي ادامه داد و اگر لمس نشد ، ماساژ قلبي را شروع کرد .
6. جهت انجام ماساژ قلبي بايد دست چپ خود را به حالت ضربدر بر پشت دست ديگر گذاشته ، پاشنه دست راست را بر روي جناغ سينه به اندازه دو بند انگشت بالاتر از محل دو شاخه شدن جناغ قرار داد . آرنج ها نبايد خم شوند و به کمک وزن بدن ، يک فشار محکم به قفسه سينه وارد شود تا جناغ سينه به اندازه تقريب ۴ الي ۵ سانتيمتر داخل برود .
تعداد ماساز قلبي بايد حدود ۸۰ بار در دقيقه باشد و به ازاء هر ۱۵ ماساژ قلبي بايد ۲ تتفس مصنوعي با روش دهان به دهان داده شود . در صورتي که فرد ديگري به امدادگر کمک مي کند ، بايد به ازاء هر ۵ ماساژ قلبي فرد دوم ، يک تنفس مصنوعي به وي بدهد .
7. پس از گذشت يک دقيقه عمليات به مدت ۵-۴ ثانيه جهت لمس نبض گردني متوق نمود . اگر نبض لمس شد ، ماساژ قلبي را قطع نموده و چنانچه تنفس هم برقرار شده ، تنفس مصنوعي را متوقف کرد . در صورت عدم لمس نبض و عدم برقراري تنفس خودبخودي ، بايد ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي را مجدداً شروع کرد و هر۳ دقيقه يک بار ، جهت لمس نبض ها به مدت ۵-۴ ثانيه عمليات را متوقف نمود .
نکات مهم
1. فرد را نبايد روي سطح نرم تشک و تختخواب خواباند ، بلکه سطح سختي مثل کف اتاق بهتر است .
2. در تنفس دهان به دهان ، بايد بيني مصدوم را با دو انگشت خود بست ، تا هوايي که به ريه هايش دميده مي ود . مستقيماً از آن خارج نشود .
3. موقعيت سر و گردن را بايد درست تنظيم کرد .
4. طي عمليات احياء يک نفر را جهت خبرکردن اورژانس يا پزشک مأمور نمود .
5. بايد دهان فرد کمک کننده با دهان مصدوم کاملاً مماس باشد ، تا هوايي از بين انها خارج نشود .
6. عمليات احياء‌را بايد تا زماني که يک فرد با تجربه يا پزشک بر بالين بيمار برسد و يا تا زماني که وي به درمانگاه منتقل شود ، ادامه داد .
چنانچه مصدوم مشکوک به ضايعه نخاعي است بايد سر را مختصري به عقب کشيده ، به آرامي کمي به عقب خم نموده – سپس تنفس مصنوعي و ماساژ قلبي را ادامه داد
احياي قلبي ريوي
تعريف مرگ:مرگ دو مرحله است : 1- مرگ كلينيكي 2- مرگ مغزي
1- مرگ كلينيكي : لحظه اي كه ضربان قلب و تنفس متوقف مي شود دو مرحله دارد: مرحله اول : 6-0دقيقه اول توقف ضربان قلب يا تنفس كه با انجام اقدامات لازم از هلاك مغز جلوگيري شده و به مرگ به تأخير مي افتد. اين اقدامات همان انجام CPR است .
مرحله دوم : 10-6 دقيقه بعد از توقف ضربان قلب است كه هلاك سلولهاي قلب است كه هلاك سلولهاي مغزي آغاز مي گردد.
2- مرگ مغزي : اگر اقدامات لازم براي مصدومي كه دچار توقف ضربان قلب و تنفس شده به موقع انجام نگيرد و مغز بيمار بيشتر از ده دقيقه از اكسيژن و خون محروم بماند، مرگ مغزي اتفاق مي افتد. مرگ مغزي غيرقابل برگشت است.
آموزش احياي قلبي ريوي
احياي قلبي ريوي يك مانور حيات بخش است كه به كمك آن تنفس و گردش خون فرد مصدوم حفظ مي شود تا از نرسيدن موادغذايي و اكسيژن به مغز او و مرگ مغزي در فرد جلوگيري شود.اين مانور حياتي مي تواند بدون احتياج به هيچ وسيله اضافي نيز انجام گيرد و آنجام صحيح و به موقع آن جان انسانهاي زيادي را از مرگ حتمي نجات بخشد .
آيا مي دانيد كه چه بسا فردي كه دچار ايست قلبي تنفسي شده است با انجام صحيح مانورهاي احيا قلبي تنفسي مي تواند از مرگ حتمي نجات پيدا كند.در مواردي مثل ايست قلبي , غرق شدن , خفگي , مصرف زياده از حد مواد مخدر .و مشروبات الكلي , احياي قلبي ريوي مي تواند فرد را به زندگي بر گرداند.
جهت شروع احياي قلبي ريوي ابتدا بايد مطمئن شويد كه فرد مورد نظر شما به احياي قلبي ريوي نياز دارد بدين منظور:او را صدا زده و به آرامي تكان مي دهيد .
به دقت به چهره فرد و حركات قفسه سينه او بنگريد . (( چهره كبود و زرد و لبهاي تيره رنگ و كبود نشانگر نارسايي گردش خون فرد است )).با ديدن اين علايم بي درنگ از كساني كه در محل حادثه حضور دارند بخواهيد تا با تلفن اورژانس 115 تماس بگيرند.اگر مي خواهيد احيا' قلبي ريوي را انجام دهيد هرگز به بهانه تماس با اورژانس مصدوم را رها نكنيد .
قبل از هرگونه اقدامي جهت انجام احياي قلبي تنفسي هر مصدوم اطمينان حاصل كنيد كه اين عمل سلامتي شما يا مصدوم را از نظر سرايت بيماريهايي چون ايدز و هپاتيت تهديد نمي كند .
براي انجام مراحل CPR در بزرگسالان مرحل زير را با دقت پيش مي گيريم :
of resuscitationA باز كردن راه هوايي
of resuscitationB دادن تنفس مصنوعی
of resuscitationB ماساژ قلبی
باز كردن راه هوايي Air way
اولين قدم باز كردن راه هوايي فرد است .در فرد بيهوش تمامي ماهيچه ها شل شده اند.عضلات زبان و گردن هم از اين قاعده مستثني نيستند و احتمال دارد كه زبان به طرف حلق بر گردد و راه هوايي را مسدود كند .
كف دست را روي پيشاني مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب بر گردانيد . همزمان با اين كار دست ديگر را زير چانه او قرار داده و به سمت بالا فشار دهيدبه طوريكه دندانهاي فك بالا و پايين در مقابل هم قرار گيرند . در صورت انجام صحيح اين مراحل شما موفق به باز كردن را ه هوايي مصدوم خواهيد شد .مراقب باشيد كه دهان فرد را بيش از حد باز نشود چون در اين صورت ممكن است زبان به عقب برگردد و راه هواي را مسدود كند .
مرحله بعد
دادن تنفس مصنوعي Breathing
پس از بازكردن راه هوايي بايد از وضعيت تنفس مصدوم أگاه باشيد.ابتدا قفسه سينه فرد را برهنه كنيد.اگر صورت مصدوم كبود و رنگ پريده باشد .نه جريان هوا از بيني و دهان فرد حس شو د و نه صدايي كه نشانگر جريان هوا باشد به گوش برسد.وقفسه سينه حركت نداشته باشد.
تنفس وي قطع شده است و بايد تنفس مصنوعي را آغاز كنيد حتي اگر نتوانستيد تشخيص دهيد كه فرد مذكورتنفس دارد يا نه نفس مصنوعي را آغاز كنيد چون اگر فرد تنفس داشته باشد شما در هنگام تنفس مصنوعي متوجه مي شويد.
تكنيك دادن تنفس مصنوعي سررابه عقب متمايل كنيد به صورتيكه دهان كمي بازتر باشد (نحوه باز كردن راه هوايي در مبحث قبل آمده است.)با انگشتان دستي كه روي پيشاني مصدوم است سوراخهاي بيني فرد را ببنديد .دهان خود را روي دهان مصدوم بگذاريد بطوريكه , لبهاي شما كاملا اطراف دهان اورا بگيرد.با يك بازدم عميق هوارا وارد دهان فرد مصدوم كنيد.همزمان از گوشه چشم خودبه قفسه سينه فردنگاه كنيد وببينيد آيا هنگامي كه درون مجاري هوايي اومي دميد قفسه سينه بالا مي رود يا نه ؟
وقتي قفسه سينه فرد بالا مي آيد تنفس را قطع كنيد ودهان خود را از دهان فرد دا كرده و بيني اورا آزاد بگذاريد و خودتان براي تنفس بعدي نفس بگيريد.هنگام تنفس موثر سينه وشكم مصدوم بالاو پايين مي آيد , احياگر حس مي كند كه بادكنكي را پر ميكند و پس از دميدن حجم معيني , مقابل ورود هواي اضافه تر مقاومت احساس ميكند .به تدريج رنگ پوست فرد از زردي و كبودي به صورتي تغيير مي يابد.
مرحله بعد
ماساژ قلبي Circulation
پس ازدادن يك يا دو تنفس مصنوعي در صورتيكه فرد تنفس خود را بازنيابد بايد نبض فرد را كنترل كرد.
طريقه كنترل كردن نبض : پس از آنكه تنفس مصنوعي تمام شد كف دست را از روي پيشاني فرد بر نداريد و دو انگشت دست ديگر را در وسط گردن بالاي ناي و حنجره روي برآمدگي جلوي گردن ( سيب آدم ) بگذاريد .انگشتان خود را به آرامي به سمت پائين و كنار آن قسمت بلغزانيد و سپس كمي فشار دهيد . به مدت 5-10 ثانيه اين كار را ادامه دهيد تامطمئن شويد كه نبض را حس مي كنيد يا نه؟كنترل كردن نبض احتياج به مهارت و دقت خاصي دارد شما نيز ميتوانيد با تمرين كردن و شركت در كارگاههاي عملي احيا تنفسي اين مهارت را كسب نماييد .
• اگر فرد نبض داشت به تنفس مصنوعي با اندازه دوازده بار در دقيقه ادامه دهيد.
• اگر فرد نبض نداشت بايد بي درنگ ماساژ قلبي را همراه با تنفس مصنوعي آغاز كنيد.زيرا فرد دچار ايست قلبي شده و احتمال دارد صدمات جبران ناپذيري به مغز وي برسد.
براي دادن يك ماساژ قلبي موثر علاوه بر اينكه بايد ماساژ را با تكنيك صحيح انجام داد لازم است كه وي را در وضعيت مناسبي بخوابانيد.
بيمار را به پشت خوابانده , مطمئن شويد كه وي روي يك سطح سخت قرار گرفته است . اما اگر فرد در رختخواب يا هر سطح نرم ديگري است وقت را تلف نكنيد و فقط كافيست كه اورا روي روي زمين بلغزانيد يا اينكه يك تخته با هر شي صاف و سخت را از بين پشت او و ملحفه قراردهيد
كنار مصدوم زانو بزنيد آخرين حد دنده هاي او را با دو انگشت دستي كه بالاي فرد نزديكتر است بيابيد انگشتان خود را بسمت بالا بلغزانيد تا به يك فرو رفتگي در محل اتصال دنده هاي دو طرف برسيد. يك انگشت را در محل فرورفتگي بگذاريد و انگشت ديگر را كنار آن قرار دهيد سپس ته دست ديگر را در كنار آن دو انگشت قرار دهيد .بعد موقعيت بدن خود را طوري تنظيم كنيد كه بازوها خم نشوند و شانه ها در امتداد نقطه اتكا دستها باشند . به اندازه اي بر جناغ فرد فشار وارد كنيد كه 4-5 سانتي متر پايين برودپس از انجام 15 عدد ماساژ پشت سر هم ( اين 15 ماساژ در مدت 15 ثانيه خواهد بود ) دو عدد تنفس مصنوعي به فرد بدهيد شما براي انجام اين دو تنفس 4 ثانيه فرصت داريد .اين سيكل بايد چهار بار در دقيقه تكرار شود براي اينكه بتوانيد نسبت 15:2 را در هر دوره رعايت كنيد بهتر است با هر ماساژ شماره آن را بلند بگوييد.
بعد از يك دقيقه وضعيت مصدوم را ازريابي كنيد اگرضربان رگ گردني باز نگشته باشد دوباره احياي قلبي ريوي را با دو تنفس و 15 ماساژ قلبي از سر بگيريد . شما براي انجام اين دو تنفس و 15 ماساژ , 15 ثانيه فرصت داريد اين كار را براي مدت 3 دقيقه ديگر ادامه دهيد.
اگر دراين مدت تنفس منظم فرد بازگشت نيازي به تكرار احياي قلبي ريوي نيست بلكه بايد مرتب تنفس و نبض فرد را چك كنيد
اگر تنفس منظم فرد برنگشت تنفس مصنوعي را با سرعت 12 عدد در دقيقه شروع كنيد و همزمان نبض فرد را چك كنيد.
توجه داشته باشيد كه وقفه در انجام مراحل احياي قلبي ريوي بيشتر از 5 ثانيه نشود.
توجه داشته باشيد كه در احياي قلبي ريوي دو نفره نسبت تنفس مصنوعي به ماساژ قلبي 1 به 5 مي باشد.
رفرنس هاي جديد احياي قلبي ريوي را اينگونه بيان مي كنند
كه احياي قلبي ريوي يكنفره و دو نفره تعداد تنفس به ماساژ قلبي 2 به 30 ماساژ مي باشد به گونه اي كه 3 ماساژ در 2ثانيه باشد ، اين سيكل 4 بار بايد تكرار شود
CPR در نو جوانان :
CPR در كودكان بين 12 تا 18 ساله بسيار شبيه به بالغين بوده ولي مراحل آن بايد كمي سريعتر و با فشار كمتري صورت بگيرد . در اين افراد وسط جناغ را مشخص كرده و يك دست خود را در اين نقطه قرار داده و به آرامي ماساژ دهيد . نسبت تنفس به ماساژ در احياي قلبي ريوي مثل بزرگسالان است .
CPR در كودكان و نوزادان :
براي تنفس مصنوعي: يك نفس عميق بكشيد و لبهاي خود را دور دهان و بيني مصدوم قرار دهيد و به آرامي به اندازه فضاي داخل دهان خود 20 نفس در دقيقه بدميد . سپس نبض بازويي مصدوم را چك كنيد.
براي ماساژ قلبي: تنها دو انگشت خود را در يك سوم تحتاني جناغ قرار دهيد . با ملايمت 100 بار در دقيقه به عمق 1/5 تا 2/5 سانتي متر فشار دهيد. دهان خود را از روي صورت برنداريد . هر 6/0 ثانيه يك ماساژ بدهيدCPR را به نسبت 1 تنفس به 5 ماساژ انجام دهيد .
نکاتی در سی پی آر پیشرفته
- BLS را با كيفيت بالا و مناسب انجام دهيد با سرعت (100/min)
- از هيپرونتيله كردن بيمار خودداري كنيد.
- نيازي به توقف ماساژ قلبي براي دادن تهويه مصنوعي در بيماراني كه لوله تراشه و يا ساير وسايل پيشرفته راه هوائي را دارند، نيست
- بيماران را با ماسك دهاني وBVM به ميزان 12-10 بار و بيماران با راه هوائي پيشرفته را با تعداد
۸ تا ۱۰ بار در دقيقه و نيتله كنيد.
- ساير وسايل جايگزين براي لوله گذاري داخل تراشه از قبيل LMA و Combitube را در صورت عدم موفقيت در گذراندن ETT در نظر داشته باشيد .
- استفاده از pace maker در درمان آسيستول ديگر توصيه نمي¬شود .
- براي تائيد وجود لوله تراشه در راه هوايي بيمار علاوه بر معاينه باليني از وسايلي مثل CO2 Detectors-و يا esophageal detector device استفاده كنيد .
- در حين احياء بيماران در صورت عدم برگشت جريان خون و نبض بيماران عمل احتمالي زير را در نظر داشته و در صورت وجود آنها را درمان كنيد .

سموم – قرص¬ها-تامپوناد قلبي-هيپوكسمي -كاهش حجم خون-پنموتراكس فشاري
افزايش و ياكاهش پتاسيم خون-اسيدوزبافتي-ترمبوزكرونري و ريوي-كاهش قند خون-تروماوآسيب -كاهش دماي بدن
- براي دادن كارديورژن در فيبريلاسيون دهليزي ((AF از 200-100 ژول انرژي براي دستگاههاي منوفازيك و 120-100 ژول انرژي براي دستگاههاي باي فازيك استفاده كنيد.
- براي درمان فلاتر دهليزي(Af) و ساير موارد SVT با شرايط هموديناميكي نامناسب از مقدار 100-50 ژول منوفازيك استفاده كنيد .
- در مورد دوز دستگاه با فازيك در اين گونه موارد اطلاعات كمي در دست مي باشد .
- براي درمان VT ابتدا 100 ژول و سپس در صورت عدم پاسخگويي 200 – 300 – 360 ژول شوك سينكرونايز داده مي شود .
- براي پلي مورفيك VT از همان دوزدفيبريلاسيون استفاده مي شود
- در صورت فقدان آميودارون از ليدوكائين استفاده مي¬شود .

منبع :
طب اورژانس در یک صفحه/ترجه شهروز یزدانی - سهیل ادیب نژاد - گلبهار هوشمند
بر اساس آخرين دستورالعملهاي احياء قلبي- ريوي منتشر شده توسط انجمن قلب آمريكا پایگاه اینترنتی امدادگران ایران
http://www.academist.ir
http://www.pezeshk.us/