راسخون چهارشنبه، 3 فروردين 1390 00:00:00

مسیر جاری :
 1. صفحه اصلی
 2. /
 3. مقالات
 4. /
 5. ورزش و سرگرمی
 6. /
 7. سرگرمی
 8. /
 9. دیوان اشعار
 10. /
 11. سعدی شیرازی
 12. /
 13. اگر دستم رسد روزي که انصاف از تو بستانم
 14. /

دفعات بازدید: 445 بار

چهارشنبه، 3 فروردين 1390

اگر دستم رسد روزي که انصاف از تو بستانم

چهارشنبه، 3 فروردين 1390

اگر دستم رسد روزي که انصاف از تو بستانم

اگر دستم رسد روزي که انصاف از تو بستانم
اگر دستم رسد روزي که انصاف از تو بستانم

شاعر : سعدي

قضاي عهد ماضي را شبي دستي برافشانماگر دستم رسد روزي که انصاف از تو بستانم
تو صبر از من تواني کرد و من صبر از تو نتوانمچنانت دوست مي‌دارم که گر روزي فراق افتد
دگر ره ديده مي‌افتد بر آن بالاي فتانمدلم صد بار مي‌گويد که چشم از فتنه بر هم نه
و گر نه باغبان گويد که ديگر سرو ننشانمتو را در بوستان بايد که پيش سرو بنشيني
خلاف من که بگرفته است دامن در مغيلانمرفيقانم سفر کردند هر ياري به اقصايي
کسي را پنجه افکندم که درمانش نمي‌دانمبه دريايي درافتادم که پايانش نمي‌بينم
که گر بگريزم از سختي رفيق سست پيمانمفراقم سخت مي‌آيد وليکن صبر مي‌بايد
شب هجرم چه مي‌پرسي که روز وصل حيرانممپرسم دوش چون بودي به تاريکي و تنهايي
به گوش هر که در عالم رسيد آواز پنهانمشبان آهسته مي‌نالم مگر دردم نهان ماند
من آزادي نمي‌خواهم که با يوسف به زندانمدمي با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت
هنوز آواز مي‌آيد به معني از گلستانممن آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت

http://rasekhoon.net/article/show/180212/اگر-دستم-رسد-روزي-که-انصاف-از-تو-بستانم/


تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی و هنری نور راسخون وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.