نپال: NEPAL(.np)

 


 
نام رسمي: جمهوري دموکراتيک فدرال نپال
پايتخت: کاتماندو (671،846 نفر در سال 2001)
تاريخ استقلال: داراي قدمت تاريخي
مساحت: 147،181 کيلومتر مربع (نود و چهارمين کشور جهان)
جمعيت: 28،952،000نفر در سال 2010 (چهل و دومين کشور جهان)
نوع حکومت: جمهوري فدرال با مجلس مؤسسان
رئيس حکومت: رئيس جمهور: رام باران ياداو، از سال 2008
رئيس دولت: نخست وزير: بابورام بهاتاراي، از سال 2011
نژاد(2000): نپالي 56%، بيهاري 19%، تارو 4/4%، تامانگ 3/6%، نيوار 3%، بقيه 14%
دين(2001): هندو 80/6%، بودايي 10/7%، مسلمان 4/2%، بقيه 4/5 %
زبان: نپالي (زبان رسمي)، بيهاري، گورخائي
واحدپول: روپيه نپال = 100 پايسا؛ يک روپيه = 134 ريال
شهرهاي مهم(2001): بيرات نگر(166،674)، لاليت پور (162،991)، پوخارا (156،312)، بيرگنج (112،484 نفر)
منبع مقاله :
زیر نظر سعید بختیاری، (1390)، اطلس جامع گیتاشناسی 90-91: راهنمای کامل جهان امروز، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ اول