هند: INDIA(.in)

 


 
نام رسمي: جمهوري هند
پايتخت: دهلي نو (302،363 نفر در سال 2001)
تاريخ استقلال: 1947/8/5، از انگلستان
مساحت: 3،165،596 کيلومتر مربع (هفتمين کشور جهان)
جمعيت: 1،173،108،000 نفر در سال 2010 (دومين کشور جهان)
نوع حکومت: جمهوري چند حزبي فدرال با دو مجلس قانونگذاري
رئيس حکومت: رئيس جمهور: خانم پراتيبها پاتيل، از سال 2007 به مدت 5 سال
رئيس دولت: نخست وزير: مانموهان سينگ، از سال 2004
گروههاي زباني (2001): هندي 41%، بنگالي 8/11%، تلوگو 7/19 %، ماراتي 7%، سيخ 2%، بقيه 7%
دين(2005): هندو 72%، مسلمان 12%، مسيحي 7%، سيخ 2%، بقيه 7 %
زبان: هندي (زبان رسمي)، انگليسي
واحدپول: روپيه هند = 100 پايسه؛ يک روپيه هند= 215 ريال
شهرهاي مهم(2009): بمبئي (13،920،000)، دهلي (12،260،000)، بنگلور (5،310،000)، کلکته (5،080،000) چناي (مدرس) (4،590،000 نفر)
منبع مقاله :
زیر نظر سعید بختیاری، (1390)، اطلس جامع گیتاشناسی 90-91: راهنمای کامل جهان امروز، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ اول