ربات‌های هوشمند با واکنش‌های عاطفی

 

مترجم: ن. ب.
منبع:راسخون 

همانند داستان‌های تخیلی به زودی ماشین‌های هوش مصنوعی قادر به تقلید و دست کاری عواطف انسانی با مهارت‌‌های بسیار بالا خواهند بود.
ما تا‌به‌حال در زندگی روزمره‌ با هوش مصنوعی ارتباط برقرار کرده‌ایم. اولین شکل آن ربات‌ها‌ی هوشمند Furby وClippy بودند. امروزه ماشین‌های بدون سر نشین و ربات‌های چت در فیس ‌بوک همچنان جز‌و پرچم‌ داران هوش مصنوعی هستند. اما اگر AI ‍(هوش مصنوعی) بخواهد سیر تکاملی خود را طی کند مجبور است تا افراد بیشتری را متقاعد سازد که دراین زمینه‌ برای عمق احساسی و واکنش‌ها‌ی عاطفی به طور کاملاً جدی کمبودهایی احساس می‌شود.
هفته‌ی گذشته در یک کنفرانس آشنایی با معماری در نیویورک ‌پروفسور الکسی سامسونویچ از دانشکده‌ی علوم ارتباطی در دانشگاه فیزیک مسکو، یک تست چند قسمتی پیشنهاد داد که ارتباط متقابل بین انسان و ماشین را تنها با ظاهری بهصورت تصویر الکترونیکی در دنیای مجازی انجام می‌دهد. هر دو طرف بازی‌هایی شامل کارگروهی، اعتماد، افشای راز و روشهای مختلف ارتباطات اجتماعی را امتحان میکنند.
اگر AI از نظر احساساتی ماهرانه عمل کند، می‌تواند با انسان پیوند عاطفی شکل دهد که ممکن است در نهایت کاربران رفاه AI را بر خودشان انتخاب کنند. این آزمون از ۱۹۵۰ تست تورینگ پیش رفته الهام گرفته است که مشخص می‌کند ماشین مورد نظر چگونه می‌تواند برای انسان قابل قبول باشد.
طبق گفتهی سامسونویچ در مطالب مطبوعاتِی: «عوامل مجازی و رباتها باید مشابه انسان (انسان نما)باشند، بهطوری‌که انسان بتواند به آنها اعتماد کند و به عنوان موجودی برابر با خود با این ربات ها تعامل داشته باشد. بنابراین هوش مصنوعی باید بتواند از نظراجتماعی و احساسی پاسخ گو بوده و قادر به فکر کردن و یاد گیری همانند انسان باشد، که این اشاره به برخی مکانیزمها از قبیل : تفکر داستانی، تنظیمات برای هدفی مستقل، تفسیر خلاقانه، یادگیری به صورت فعال و توانایی در ایجاد احساسات و حفظ روابط فردی دارد.»