شاعر: عبدالحسین رحمتی


او برای زخم‌ها، حس التیام بود
پیشتر ز هر چه نام، سیدی بنام بود

چیست در مرام او؟ هیچ! جز شکوه عشق
هر کسی که می‌رسید محو آن مرام بود

واژه‌های من به او بی گمان نمی‌رسند
عطر نام سبز او نقل خاص و عام بود

در زمانه‌ای که ما انتظار می‌کشیم
زیر سقف آسمان، نایب امام بود