فرشته ي سبزپوش و نگهبان جان مادر و نوزاد
فرشته ي سبزپوش و نگهبان جان مادر و نوزاد

ماما ، فرشته سبزپوش و نگهبان جان مادري است که در حساس ترين لحظات ميان مرگ و زندگي او را ياري مي کند تا نوزادي را که ماهها انتظارش را مي کشد پا به عرصه ي هستي بگذارد .
اين نگهبان با عشق ، مهارت و دانش خود براي سلامتي زنان و مادران و در واقع سلامتي کل جامعه ، اقدام و همياري مي کند . آنان ، حامي حقوق زنان در دستيابي به سلامت همه جانبه مادران به شمار مي آيد اما هنوز نقش ماما در تولد نوزاد در ميان خانواده ها به خوبي مشخص نيست . بارداري و زايمان به عنوان يکي از خطيرترين پديده هاي طبيعي در زندگي زنان ، همواره با مخاطراتي براي سلامت مادران و فرزندان آنان همراه بوده است و در اين زمينه ماماها هستند که با حضور خود بر بالين زنان هنگام زايمان اين خطرات را کاهش مي دهند . تعيين يک روز خاص براي ماما ، آنها را قادر مي سازد تا از آن به عنوان وسيله اي در جهت رشد و گسترش حرفه خود ، ارائه خدمات مامايي مطلوب و دستيابي به نتايج بهتر براي مادران و نوزاد بهره گيرند . جمعي از ماماهاي زاهداني در آستانه روز جهاني ماما در گفتگو با ايرنا از سختي کار و نامشخص بودن جايگاه اين قشر سخن گفتند. يکي از ماماهاي با سابقه زاهداني گفت : کمي دستمزد و محدوديت هاي فراوان در شرح وظايف ، پايين بودن تعرفه هاي مامايي و نامناسب بودن محيط کاري را از مشکلات اصلي ماماها در جامعه است . " شهلا کاوه " افزود : هدف نهايي کار ماما تحويل نوزاد سالم به خانواده و حفظ سلامت مادر است به همين دليل بايد به آنان توجه بيشتري شود . او اظهار داشت : عدم تبيين جايگاه حرفه اي مامايي موجب شده تا اغلب دانشجويان اين رشته فاقد انگيزه ي لازم براي کسب مهارت و اطلاعات علمي و عشق ورزي به عنوان عنصر اصلي اين رشته باشند . " مرضيه شهرکي " ، يکي ديگر از ماماها با اشاره به مشکل کمبود نيرو گفت :
تشويق ، ترغيب و مشاوره خانواده يکي از وظايف ماما است که به علت کمبود نيرو در بعضي از مراکز بهداشتي به خوبي ، وظيفه مشاوره انجام نمي شود . او ادامه داد : کمبود کادر مامايي در مراکز درماني بر کيفيت خدمات تاثير گذاشته و توقع داريم با توجه به افزايش فارغ التحصيلان ، تعداد ماماها نيز در اين مراکز افزايش يابد . وي ، پرداخت حق زايمان ماما به پزشک را از ديگر مشکلات اين قشر دانست . او مي گويد : تعداد زيادي از ماماها دوره ي طرح مربوطه را گذرانيده اند اما به علت نبود رديف هاي استخدامي وارد عرصه کار نمي شوند . شهرکي افزود : در صورت استخدام اين افراد سنگيني بار مسئوليت از دوش ساير همکاران کمتر شده و خدمات با کيفيت مطلوب تري به بيماران ارائه مي شود . " زينت فرخ فال " نيز اظهار داشت : حجم کاري زياد در زايشگاهها و تعديل نيرو باعث وارد آمدن فشار روحي بالا بر ساير ماماها شده که مي تواند تاثيري منفي بر توان فيزيکي و جسماني آنان داشته باشد . او با بيان اينکه سابقه ي مامايي همزمان با سابقه خلقت بشر بوده و از تقدسي خاص برخوردار است گفت : در بسياري از کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه ، اين حرفه به علت عدم آگاهي زنان نسبت به اين رشته با معضلاتي رو به روست . وي ، نداشتن انجمن صنفي براي حمايت از حق و حقوق ماماهاي استان را از ديگر مشکلات اين قشر ذکر کرد .
يکي از فارغ التحصيلان رشته ي مامايي هم مي گويد : انتظار مي رود با استفاده بهينه از توانايي ها و آموخته هاي فارغ التحصيلان رشته ي مامايي در مراکز درماني و بهداشتي و خدمات تنظيم خانواده در جهت کاهش هزينه ها و بهبود کيفيت مراقبت هاي بهداشتي به نحو مطلوب تري استفاده شود . " عفت راهدار " افزود : با توجه به تعداد بالاي فارغ التحصيلان رشته ي مامايي مي توان با به کارگيري اين افراد جبران کمبود نيرو در بخش درمان را انجام داد . او ادامه داد : اکنون متاسفانه فارغ التحصيلان اين رشته براي گذراندن دوره ي طرح کارآموزي خود در مراکز بهداشتي درماني بايد در نوبت به سر ببرند . " نازنين حسيني " دانشجوي رشته ي مامايي نيز اظهار داشت : گاهي مشاهده مي شود برخي از فارغ التحصيلاني که طرح مذکور را گذرانده اند به علت جذب نشدن در بخشهاي دولتي به عنوان منشي در مطب هاي خصوصي فعاليت مي کنند . کارشناس مامايي حوزه ي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان هم ، با تاييد مشکلات ماماهاي استان گفت : در زمينه ي رفع اين مشکلات از سال گذشته تا کنون اقدامات بسياري صورت گرفته است . " فرحناز هرمزي " با اشاره به مشکل عدم دريافت حق الزحمه زايمان ماماها افزود : با مذاکرات انجام شده بخشنامه اي براي رفع مشکل اعلام شده اما اجراي آن نيازمند صرف زمان است . وي با اشاره به کمبود کادر مامايي اظهار داشت : به علت زاد و ولد بالا در استان تمام مراکز درماني استان با کمبود ماما مواجه هستند . او گفت : در زمينه ي رفع مشکل نيروي انساني نيز تلاش شده تا اين کمبود با استخدام نيروهاي جديد رفع شود . هرمزي اضافه کرد : برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه ماماها از برنامه هاي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان است تا ميزان مرگ و مير را در استان به حداقل برساند . وي ادامه داد : 92 نفر کارشناس و کاردان مامايي به صورت رسمي ، طرح و قراردادي در مراکز بهداشتي درماني شهري ، روستايي و پايگاه هاي بهداشت و تسهيلات زايمان فعال هستند . او گفت : همچنين اکنون 50 ماما رسمي ، 11 نفر ماما طرح و سه نفر ماما قراردادي در زايشگاه هاي استان مشغول به کار هستند . وي ، تعداد دفاتر مامايي در سيستان و بلوچستان را 33 دفتر ذکر کرد . اکنون دو دانشکده ي پرستاري مامايي در زاهدان و ايرانشهر مشغول تربيت کاردان و کارشناس مامايي است . سيستان و بلوچستان با 187 هزار کيلومتر مربع وسعت و بيش از دو ميليون نفر جمعيت در جنوب شرق کشور قرار دارد .
منبع: مجله ي گسترش صنعت