توضیح: سیگارهای الکترونیکی چه چیزی هستند؟

مترجم: حسین گودرزی
منبع:راسخون
 

سیگارهای الکترونیکی دستگاههای الکترونیکی دارای باتری برقی هستند. آنان به شکل جایگزینی برای محصولات توتون مانند سیگارها گسترش یافتند. در واقع، از آنجا که سیگارهای الکترونیکی فاقد توتون هستند (و هیچ دودی را منتشر نمی‌کنند)، شرکتهایی که آنان را تولید می‌کنند، مطرح کرده اند: محصولات آنان ایمن‌تر از سیگارها هستند. در واقع، آنان به شکل روشی جهت کمک به مصرف کنندگان برای ترک توتون گسترش یافتند. مقامات بهداشتی اشاره دارند: اما در عین ایمنی احتمالی بیشتر از استنشاق دود توتون، بخارهای سیگارهای الکترونیکی بی ضرر هستند.
سیگارهای الکترونیکی نیکوتین (ماده مخدر اعتیادآور و احتمالا خطرناک) منتشر می‌کنند. بنابراین، مصرف کنندگان به اندازه ای وابسته به سیگارهای الکترونیکی می‌شوند که مصرف کنندگان سیگارهای معمولی معتاد به توتون می‌شوند.
نور کمی در نوک سیگارهای الکترونیکی روشن می‌شود زمانی که فرد آن را پک می زند. این امر به معنای تشابه سوختن سیگار معمولی است. سیگارهای الکترونیکی احتمالا مشابه سیگارهای سنتی برای چشم هستند. اما به جای سوختن توتون، باتری کوچک در داخل دستگاه را به کار می‌اندازد که محلول مایع را جهت ایجاد قطرات ریز گرم می‌کند. این قطرات ریز مانند ابری نامرئی ایجاد می‌شوند. این قطرات ریز چیزی هستند که مصرف کننده آنان را استنشاق می‌کند.
شرکتهای تولید کننده سیگار الکترونیکی این ذرات ریز را بخار می‌نامند. در نتیجه، افراد بسیاری از پک زدن سیگارهای الکترونیکی به عنوان مصرف سیگار الکترونیکی یاد می‌کنند. محلول به کار رفته جهت ایجاد آن بخار دارای ترکیباتی است. این ترکیبات شامل طعمهایی می‌شوند که گاهی مشابه میوه ها، شیرینی، نعناع یا شکلات هستند.
در سال 2012، مراکز کنترل و پیشگیری بیماری برآورد کردند که 78ر1 میلیون دانش آموز حداقل سیگارهای الکترونیکی را امتحان کردند. اکنون، هیچ گونه مقرراتی در امریکا پیرامون تبلیغات و فروش سیگارهای الکترونیکی وجود ندارد.