هفته نامه پیک سنجش

دوره انتشار: هفته نامه

زبان: فارسی

موضوع: فرهنگی، مسائل ‌اجتماعی

صاحب امتیاز: سازمان سنجش آموزش کشور

مدیر مسئول: حسین رحیمی شعرباف مقدس

سردبیر: دکتر حسین رحیمی

محل انتشار: تهران

تلفن: 88923771-2 (021)

فاکس: 88923773 (021)

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای پل کریمخان زند، پلاک 218، سازمان سنجش آموزش کشور، طبقه پنجم

صندوق پستی: 5557-14155