در کدام تیپ شخصیتی جای دارید؟!

نویسنده: محمدعلی قاضی محسن
روان‌شناسان معمولاً سه تیپ شخصیتی را برای افراد مشخص می‌کنند. این سه تیپ شخصیتی در شرایط و حالتهای مختلف هم می‌توانند کارساز باشند. مثلاً در این آزمون که می‌خواهیم شخصیت شما را از نظر نامزد یا همسرتان بررسی کنیم، باز هم به همین سه تیپ شخصیتی برمی‌خوریم.
روش کار با این نوع آزمون، بدین صورت است که با خواندن اولین آزمون و انتخاب گزینه مناسب، باید به سراغ سؤالی که هر گزینه مشخص کرده، بروید و به آن سؤال مشخص شده جواب دهید. مثلاً اگر گزینه «ج» در سؤال اول را انتخاب کردید، دیگر لزومی ندارد به سؤال دو و سه پاسخ دهید، فقط کافی است به سؤال چهار (که در جلو گزینه «ج» مشخص شده: مراجعه کنید و تا آخر به همین شکل ادامه دهید تا در نهایت، نوع شخصیت شما شناسایی شود!

بیشتر بخوانید: تیپ‌های شخصیتی A، B، C، D

 

سؤالات

1- بیش از همه، دوست دارید به کجا سفر کنید؟
الف: پکن: رجوع شود به سؤال 2
ب: توکیو: رجوع شود به سؤال 3
ج: پاریس: رجوع شود به سؤال 4
2- آیا تا به حال با دیدن فیلم ترحم‌انگیزی به گریه افتاده‌اید؟
الف: بله: رجوع شود به سؤال 4
ب: خیر: رجوع شود به سؤال 3
3- اگر با نامزدتان قرار داشته باشید و او یک ساعت بعد هم سر قرار نیامد، چکار می‌کنید؟
الف: نیم ساعت دیگر صبر می‌کنید: رجوع شود به سؤال 4
ب: فوری از محل قرار می‌روید: رجوع شود به سؤال 5
ج: آنقدر صبر می‌کنید تا بیاید: رجوع شود به سؤال 6
4- آیا دوست دارید به تنهایی به سینما بروید؟
الف: بله: رجوع شود به سؤال 5
ب: خیر: رجوع شود به سؤال 6
5- اگر در ابتدای آشنایی با نامزدتان، او شما را به دیدن پدر و مادرش دعوت کند، چه واکنشی نشان می‌دهید؟
الف: از این کار امتناع می‌کنم: رجوع شود به سؤال 6
ب: برای یک دیدار بسیار کوتاه، می‌پذیرم: رجوع شود به سؤال 7
ج: پیشنهادش را می‌پذیرم و به این دعوت پاسخ مثبت می‌دهم: رجوع شود به سؤال 8
6- آیا شما فرد شوخ‌طبعی هستید؟
الف: بله: رجوع شود به سؤال 7
ب: خیر: رجوع شود به سؤال 8
7- به نظرتان مدیر توانایی هستید؟
الف: بله: رجوع شود به سؤال 9
ب: خیر: رجوع شود به سؤال 10
8- اگر امکان داشت دوباره به دنیا بیایید، دوست داشتید چه جنسیتی داشته باشید؟
الف: مرد: رجوع شود به سؤال 9
ب: زن: رجوع شود به سؤال 10
9- آیا در آن واحد، بیش از یک دوست صمیمی دارید؟
الف: بله: شخصیت تیپ 2
ب: خیر: شخصیت تیپ 1
10- آیا به نظر خودتان فرد باهوشی هستید؟!
الف: بله: شخصیت تیپ 2
ب: خیر: شخصیت تیپ 3

پاسخ‌ها و تفسیر آنها

شخصیت تیپ 1

به شما تبریک می‌گوییم! شما برای همسرتان فرد بسیار جذابی هستید. حتی از نظر او، شما زیبایی چشمگیری دارید. نه تنها ترکیب ظاهری زیبایی دارید، بلکه در نظر او، فرد فرهیخته‌ای هستید و می‌دانید که با همسرتان چگونه کنار بیایید و وقت خود را در اختیارش بگذارید.
به این ترتیب شما فرد دلخواه او به شمار می‌روید و در واقع، همسرتان همیشه قدردان شماست چرا که شما نیز همیشه به بهترین نحو از او پذیرایی می‌کنید.

شخصیت تیپ 2

کاملاً خوب؛ شما به راحتی همسرتان را جذب می‌کنید، اما خودتان را به این راحتی در دام عشق گرفتار نمی‌کنید! با این حال، او از بودن در کنار شما، احساس شادمانی بسیاری دارد. در واقع، او دوست دارد که شما با این خصوصیات، همیشه در کنارش باشید و لحظه‌ای نیز بدون او، وقت نگذرانید؛ ولی شما برنامه‌های خاص خود را دارید و سعی می‌کنید بین اینها تناسبی برقرار کنید!

شخصیت تیپ 3

بد نیست! شما قادر نیستید به خوبی همسرتان را به خود جذب کنید. اما خصوصیات جالب توجهی دارید که او می‌تواند با تکیه بر آنها با شما کنار بیاید. سعی کنید برای مشاهده امور مختلف دیدگاه یگانه‌ای داشته باشید. شما در چشم دوستانتان فردی کاملاً صمیمی هستید و آنها در کنار شما، احساس خوبی دارند. این حالت، زمانی که در کنار همسرتان هستید، کمتر دست می‌دهد، ولی به هر حال، فردی قابل اعتماد، هم برای دوستان و هم برای همسرتان، محسوب می‌شوید!
منبع مقاله :
قاضی محسن، محمدعلی؛ (1395)، آزمون‌های شخصیت‌شناسی، ساری: انتشارات پارسی‌سرا، چاپ اول.