دانشكده شهيد شمسي پور ، كتابخانه شهيد شمسي پور


شابکا :IR-200880001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع :دانشكده شهيد شمسي پور ، كتابخانه شهيد شمسي پور
نام سازمان به انگلیسی:Shahid Shamsipour Technical College
نام کتابخانه به انگلیسی : Shahid Shamsipur Library
نوع کتابخانه :دانشگاهي
استان :تهران
شهر :تهران
نشاني:تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، شماره 21، دانشكده شهيد شمسي پور
کدپستی :1435761137
نشانيسایت وب سازمان:http://www.shamsipour.ac.ir
شماره نمابر:8771009
شماره تلفن :8-8771007-021
نشانی پست الکترونیکی :shamslib@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه :1355
ساعات کار :30/7 -17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه :همايون جمياري، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه :الكترونيك، كامپيوتر، حسابداري
تعداد کل کتابها :21539(جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی :14039
تعداد کتابهای چاپی لاتین :7500
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک :20( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع :200 حلقه لوح فشرده، 3895 عنوان پايان نامه
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی :دارد
فهرست نویسی تحلیلی :دارد
رده بندی : دهدهی دیوئی
نظام دسترسی به مجموعه :نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه:2 نفر
مساحت كل به متر مربع :500
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه :خوب