فرهنگسراي صدف ( سازمان منطقه آزاد كيش ) ، كتابخانه صدف


شابکا :IR-512450004
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع :فرهنگسراي صدف ( سازمان منطقه آزاد كيش ) ، كتابخانه صدف
نام سازمان به انگلیسی:Sadaf Cultural Center ( Kish Free Zone Organization )
نام کتابخانه به انگلیسی : Sadaf Library
نوع کتابخانه :عمومي
استان :هرمزگان
شهر :كيش
نشاني:كيش، مسجد امام حسن مجتبي(ع)، فرهنگسراي صدف
نشانيسایت وب سازمان:http://www.kish.ir
شماره تلفن :4440966-0764
نشانی پست الکترونیکی :sanaeekish@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه :1380
ساعات کار :8-30/13، 30/17-30/20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه :فاطمه قائمي زاده، ليسانس روانشناسي
تعداد کل کتابها :7390(جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی :7240
تعداد کتابهای چاپی لاتین :150
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک :160( عنوان)
نوع مراجعان : عموم
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی :دارد
فهرست نویسی تحلیلی :دارد
رده بندی : دهدهی دیوئی
نظام دسترسی به مجموعه :باز
تعداد كارمندان كتابخانه:2 نفر
مساحت كل به متر مربع :112
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه :متوسط