رویای دریا
رویای دریا


 

 

خواننده : رضا صادقی
 

آلبوم:یکی بود یکی نبود
یه لحظه هم نمی تونم باور کنم نباشی
من حاضرم بمیرم و فقط تو زنده باشی
وقتی که هستی ، هستی ام تموم خاک دنیاست
شاهد عشق پاک ما ، اشک کنار دریاست

روزگارم نمی تونه دیگه تو رو از من بگیره
آخه اونم می دونه که نفسم به نفس تو گیره
آره ، کار دل من و تو دیگه از عاشقی گذشته
بیا با هم نذاریم رویای دریا بمیره

روزگارم نمی تونه دیگه تو رو از من بگیره
آخه اونم می دونه که نفسم به نفس تو گیره
آره ، کار دل من و تو دیگه از عاشقی گذشته
بیا با هم نذاریم رویای دریا بمیره

یه لحظه هم سخته که بودنت رو حس نکردن
یه حسی شبیه حس سرد و تلخ مردن
نمی تونم ، نمی ذارم ، نمی خوام و نمی شه
تمومه لحظه هامونو به خاطره سپردن
یه ثانیه اش ، یه عمره فکر کنم که دیگه نیستی
آهای جدایی ، نمی ذارم پیشه روم بایستی
من از خدا می خوام که عشقمو واسم بذاره
تو هم بدون دیگه برام یه عشق ساده نیستی

روزگارم نمی تونه دیگه تو رو از من بگیره
آخه اونم می دونه که نفسم به نفس تو گیره
آره ، کار دل من و تو دیگه از عاشقی گذشته
بیا با هم نذاریم رویای دریا بمیره

روزگارم نمی تونه دیگه تو رو از من بگیره
آخه اونم می دونه که نفسم به نفس تو گیره
آره ، کار دل من و تو دیگه از عاشقی گذشته
بیا با هم نذاریم رویای دریا بمیره
منبع:www.semital.com