ورزش کودکان

نویسنده: حسین صبوری
 
از آن جا که اغلب کودکان، بخش عمده ای از عمر خود را در آغوش مادران یا در کنار آن ها و تحت نظارت ایشان سپری می کنند، دانستن مطالبی درباره ی ورزش کودکان، برای بانوان، ضروری به نظر می رسد. از این رو، پاره ای از مسایل را در این خصوص مطرح می نماییم.

اهمیت ورزش و بازی کودکان

ورزش برای کودکان فوق العاده ضروری و لازم است. کودکان به طور طبیعی و فطری به ورزش، بازی و تحرک، علاقه نشان می دهند و این بازی و تحرّک، برای رشد و نموّ نسوج بدنشان لازم است. البته ضرورت تحرّک و بازی - که چیزی جز ورزش نیست - اختصاصی به انسان ندارد، بلکه در سایر حیوانات نیز محسوس است. شهید دکتر پاک نژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر به همین نکته اشاره کرده و می نویسد:
بچه گربه، بازی می کند، بزغاله، جست و خیز دارد، بچه شیر به سروکول مادرش می پرد، کرّه الاغ به مادرش لگد می زند و ... اخیراً کشف شده، نشخوار کردن نشخوار کنندگان و خواب دیدن حیوانات مغزدار، مخصوصاً در گوشت خواران، از گربه گرفته تا جنین انسان، همه برای تکامل مغزشان بوده و لازم است. (1)
حال که ورزش، بازی و تحرّک برای کودکان لازم و ضروری است، والدین و مربیان موظف اند کودکان را به سوی ورزش ها و بازهایی هدایت کنند که فکر، روح، جسم و شخصیت آن ها را ساخته و آن ها را برای زندگی اجتماعی سالم و مفید آماده سازد. یکی از نویسندگان در این باره می نویسد:
ورزش هایی که به کودکان داده می شود، باید چنان باشند که به تربیت قوای فکری و نظم روحی آن ها منتهی گردد، بدین معنا که تکوین اخلاق کنند، ایجاد منش نمایند، عادت های مطلوب را (نظیر نظم وانضباط و اطاعت از قانون و جوان مردی و همکاری) مایه گذارند و یا حس ابتکار را بیدار کنند و بپرورند. این ها همه را ضمن بازی ها، بهتر از هر گونه درس می توان یاد داد، زیرا اثر چنین آموزشِ ضمن بازی ها، تا پایان عمر، باقی می ماند. (2)
از ورزش ها و بازی های کودکان، استفاده های دیگری نیز می توان نمود. مربّیان دل سوز و زیرک، با توجه به نوع بازی ها و ورزش های مورد علاقه ی کودکان می توانند شخصیت واقعی و حقیقی و نیز استعدادهای نهفته ی کودکان و حساسیت های روحی آنان را کشف نموده و در برنامه ریزی های تربیتی به آن ها توجه کنند. دکتر مظلومی در این باره می نویسد:
بازی های مورد علاقه ی کودک نیز می توانند تا حد زیادی معرّف جهت عاطفی و نظری او باشند و قابل توجه برای کار مربی قرار گیرند. آری بازی، واقعاً بازی نیست، درس زندگی کودک است، و نمایشی از سیر درونی و نفسانی او، پس باید که آن را نیکو ساخت و نیکو نظارت کرد. (3) آیة الله ابراهیم امینی نیز در کتاب بانوی نمونه ی اسلام چنین می نگارد:
بعضی مردم از کودکان انتظار دارند که مانند بزرگ سالان زندگی کنند و برخودشان لازم می دانند که اطفال را از بازی و حرکات بچه گانه باز دارند، و این عمل را تربیت می شمارند. اگر کودک بازی گر بود، می گویند: کودک بی ادبی است، ولی اگر خمود و سر به زیر بود و از بازی کناره گیری کرد و در گوشه ای نشست، می گویند: آفرین چه کودک با ادبی است! امّا دانشمندان روان شناس این عقیده را خطا و غلط می دانند و عقیده دارند که بچه باید بازی کند. اگر بچه، بازی نمی کند، علامت کسالت جسمانی و ضعف روحی اوست. البته پدر و مادر باید این جهت را مراعات کنند که بازی کردن کودک به حال خودش زیان بخش نباشد و اسباب مزاحمت دیگران را نیز فراهم نسازد.
پدر و مادر نه تنها باید کودک را در بازی کردن آزاد بگذارند، بلکه خودشان نیز باید در مواقع بی کاری با آنان بازی کنند، زیرا بازی کردن با پدر و مادر برای اطفال، بسی لذت بخش است و آن را از علایم محبّت می شمارند. (4)
هم چنین از طریق ورزش می توان کودک را تربیت نمود و بسیاری از یادگرفتنی ها را به او آموخت. در کتاب کودک و ورزش چنین آمده است:
قدرت آموختن در تمام کودکان وجود دارد. کودک می تواند از دیگران و با دیگران، بر اثر نگاه کردن، مقایسه کردن و تقلید کردن بیاموزد. مقایسه ی قدرت کودک با دیگران، نشانه ی اعتماد به قدرت خود می باشد و رقابت نیز می تواند در آموزش مؤثّر باشد. هم سالان کودک در آموزش تربیت و آموختن کودک مؤثرند. بزرگان نیز می توانند سرمشق آموزش برای خردسالان باشند ... (جهت آموزش نظم و تربیت در ضمن بازی) می توانند به کودک بیاموزند که:
1- به نوبت از اسباب بازی استفاده نمایند؛
2- ممانعت برای کودک دیگر فراهم نکنند؛
3- پس از استفاده از اسباب بازی، آن را به کودکان دیگر واگذار نمایند؛
4- اسباب بازی را خراب نکنند.
کودک می تواند قواعد اجتماعی و زندگی را فقط در جمع کودکان بیاموزد. برای این منظور، سعی کنید که فرزند شما با دیگران آمیزش و رفت و آمد باشد و تمرینات مثبت و منفی را بیاموزد. (5)

نظر دانشمندان متقدّم

نه تنها دانشمندان و اندیشمندان معاصر، ورزش، بازی و تحرّک را برای کودکان لازم می دانند، بلکه بسیاری از فلاسفه و صاحب نظران گذشته نیز این ضرورت را دریافته و بدان سفارش کرده اند. به عنوان نمونه، غزالی می گوید:
و هر روز یک ساعت وی را از بازی باز ندارند تا فرهیخته شود [یعنی تربیت گردد و ادب آموزد] و تنگ دلی نشود که از آن بد خوی گردد و کوردل. (6)
ارسطو نیز ورزش و بازی را برای کودکان لازم دانسته، ولی آن ها را از پرداختن به ورزش های سنگین منع نموده و اعتقاد داشته است:
کودکان باید به طور معتدل ورزش نمایند و نه تا آن حد که مهارت حرفه ای بدست آورند.
جوانانی که برای شرکت در مسابقه های المپیک ورزش می کنند، تندرستی شان آسیب می بیند، و این نکته، آشکار است که کسانی که در خردسالی قهرمان می شوند، در سال خوردگی به ندرت باز به چنین مقامی می رسند. (7)

ورزش کودکان در قرآن

اسلام نیز نه تنها بر بازی کودکان خرده نگرفته بلکه آن را لازم می داند. در سوره ی یوسف می خوانیم: وقتی برادران یوسف می خواهند اورا از پدر دور سازند، به اندیشه فرو می روند که چه موضوعی را برای این امر، بهانه قرار دهند تا پدرشان، حضرت یعقوب (ع)، که پیامبر خدا بود و بینش وسیع الهی داشت، بر آنان خرده نگرفته و از در مخالفت درنیاید، مسئله ی لزوم بازی و تحرک در فضای باز و سرسبز را مطرح می کنند، زیرا می دانند بازی، ورزش و تحرک برای کودک، یک ضرورت فطری است و هیچ گاه پیامبرخدا با یک خواسته ی فطری مخالفت نمی کند؛ از این رو می گویند:
اَرسِلهُ مَعَنا غداً یَرتَع وَ یَلعَب؛ (8) [ای پدر] فردا او را با ما به صحرا فرست تا در چمن و مراتع بگردد و بازی کند.
و از آن جا که باید، بازی و ورزش کودک، تحت مراقبت و کنترل بزرگ ترها باشد، اضافه می کنند:
وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ؛ (9) و البته ما مراقب او خواهیم بود.
حضرت یعقوب (ع) نیز، از این جهت به آنان ایرادی نگرفته و موافقت می کند یوسف با آن ها به صحرا برود.

ورزش کودکان در نظر رهبران اسلام

رهبران دینی ما نیز به گونه های مختلفی، ضرورت بازی و تحرّک برای کودکان را مورد اشاره قرار داده اند. حضرت علی (ع) می فرماید:
مَن کانَ لَهُ وَلَدٌ صَبا؛ (10) هر کس کودکی دارد، خود نیز باید کودک شود.
پیامبراکرم (ص) نیز در این مورد می فرماید:
مَن کانَ عِندَهُ صَبِیٌّ فَلیَتَصابّ لَهُ؛ (11) هر کسی کودکی دارد، خود نیز باید برای او تظاهر به کودکی نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود، رهبران دینی ما، نه تنها کودکان را به واسطه ی کارها و بازی های کودکانه سرزنش نمی کنند، بلکه به والدین آن ها نیز توصیه می نمایند که خود نیز کودک شده و با کودکانشان به بازی های کودکانه بپردازند. خود آن بزرگواران نیز با کودکان، این چنین رفتاری داشته اند.
در سیره ی پیامبر بزرگ اسلام (ص) می خوانیم: آن بزرگوار با نوه های خردسال خود بازی می کرد و حتی مرکب آنان می شد و آنان را به دوش می گرفت، چنان که اَسلَم می گوید: من حسن و حسین (ع) را دیدم که بر شانه های پیامبر (ص) سوار شده اند. به آن دو رو کرده گفتم: چه مرکب راهواری دارید! در این لحظه، پیامبر (ص) مرا مخاطب ساخته فرمود: «و چه سواران نیکویی!» (12)
هم چنین در سیره ی آن حضرت می خوانیم: گاه اتّفاق می افتاد که آن حضرت در حال نماز بود و همین که سر بر سجده می گذاشت، دو نوه ی بزرگوارش، حسن و حسین (ع) بر پشت او سوار می شدند و به بازی و شوخی می پرداختند و آن حضرت نه تنها آن ها را منع نمی فرمود، بلکه آن قدر سجده را طولانی می کرد تا خودشان به میل خود پایین بیایند. جالب تر این که، گاه خود آن حضرت دو نوه ی خردسال خویش را به کشتی گرفتن وا داشته و سپس به تشویق آنان می پرداخت. (13)

نکات عمومی برای فعالیت جسمانی کودکان و نوجوانان (14)

1- امکانات لازم برای فعالیت جسمانی کودکان فراهم شود؛
2- کودکان در حدّ خود فعالیت کنند و از بزرگ سالان تقلید نکنند؛
3- در شرایط نامناسب محیطی ورزش نکنند؛
4- باید مراقب رژیم غذایی کودکان بود؛
5- تغییرات هورمونی در کودکان مهم است؛
6- فعالیتی انجام شود که کودک احساس لذت و شادی کند؛
7- کودکان را نباید برای کسب مهارت در فعالیت های جسمانی که نیازمند آماده سازی در طول سال هاست، مجبور کرد؛
8- توانایی پیاده روی و دویدن در کودکان کمتر از بزرگ سالان است و از 8 تا 18 سالگی، تقریباً سالی یک درصد افزایش می یابد؛
9- سنّ شروع فعالیت های ورزشی کودکان با توجه به میزان بلوغ جسمانی و روانی متفاوت است؛
10- در برنامه های فعالیت جسمانی برای کودکان باید بر شرکت آنان در فعالیت تأکید شود و نه بر رقابت یا نتیجه. (15)

پی نوشت ها :

1- سیدرضا پاک نژاد، همان، ج 14، ص 64.
77- رجبعلی مظلومی، گامی در مسیر تربیت اسلامی، ص 62.
3- همان، ص 29.
4- ابراهیم امینی، بانوی نمونه ی اسلام، ص 130-131.
5- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، کودک و ورزش، ص 74-75.
6- عباس قنبر نیاکی، تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان غرب، ص 116.
7- عباس قنبر نیاکی، تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان غرب، ص 116.
8- یوسف (12)، آیه ی 12.
9- همان.
10- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 203.
11- همان.
12- امام حسن و امام حسین (ع)، ص 37 (ترجمه ی بخشی از جلد چهارم کتاب اعیان الشیعة، سید محسن امین عاملی).
13- محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 103، ص 189.
14- محمدرضا اسماعیلی، اصول عمومی فعالیت های جسمانی، ص 197.
15- ما در این جا از طرح جزئیات مربوط به نوع و نحوه ی اجرای تمرین های ورزشی مناسب برای کودکان خودداری نموده و تنها منابعی را برای مطالعه ی بیشتر عزیزان معرّفی می کنیم.

منبع: صبوری، حسین، (1340)، اصول عمومی تربیت بدنی بانوان، قم: مرکز نشر هاجر، چاپ ششم، بهار 88.