عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
لیست مسابقات
مسابقه روزانه -31 تیرماه

شروع مسابقه: يکشنبه، 31 تير 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 31 تير 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله "  ظرفیت های «انتظار» در درمان افسردگی " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 22 تیر الی 31 تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -30 تیرماه

شروع مسابقه: شنبه، 30 تير 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 30 تير 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " بعد از ظهور امام زمان چه اتفاقاتی روی می دهد؟ " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 22 تیر الی 31 تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -29 تیرماه

شروع مسابقه: جمعه، 29 تير 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 29 تير 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " بعد از ظهور امام زمان چه اتفاقاتی روی می دهد؟ " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 22 تیر الی 31 تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -28 تیرماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 28 تير 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 28 تير 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " بعد از ظهور امام زمان چه اتفاقاتی روی می دهد؟ " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 22 تیر الی 31 تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -27 تیرماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 27 تير 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 27 تير 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " بعد از ظهور امام زمان چه اتفاقاتی روی می دهد؟ " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 22 تیر الی 31 تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه