;
عضویت العربیة English
امام جواد علیه السلام: کسى که عمه ام را در قم زیارت کند پاداش او بهشت است. کامل الزیارات ص 324
لیست مسابقات
مسابقه روزانه - 23 آذر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 23 آذر 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 24 آذر 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " فکر می‌کنی کی هستی؟ " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )به دلیل تاخیر در بارگذاری این سوال، زمان پاسخگویی تا ساعت 24 روز جمعه  24 آذرماه تمدید شد.قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 14آذر الی 23 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 22 آذر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 22 آذر 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 24 آذر 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " ستاره تابناک فضایل " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )به دلیل تاخیر در بارگذاری این سوال، زمان پاسخگویی تا ساعت 24 روز جمعه  24 آذرماه تمدید شد.قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 14آذر الی 23 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 21 آذر

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 21 آذر 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 21 آذر 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " ضرورت استاد اخلاق از نظر اساتید اخلاق " راسخون مراجعه کنید .

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 14آذر الی 23 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 20 آذر

شروع مسابقه: دوشنبه، 20 آذر 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 20 آذر 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " معلم اخلاق و مهذب نفوس " راسخون مراجعه کنید .

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 14آذر الی 23 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 19 آذر

شروع مسابقه: يکشنبه، 19 آذر 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 19 آذر 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " مفهوم و شرایط انقلاب فرهنگی " راسخون مراجعه کنید .

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 14آذر الی 23 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه