عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806
لیست مسابقات
مسابقه روزانه -23خرداد

شروع مسابقه: چهارشنبه، 23 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 23 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله "چه زمانی شیطان بر انسان مسلط می‌شود؟ " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 23 خرداد الی 1تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -22خرداد

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 22 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 22 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله "عیسی به دین خود،موسی به دین خود!" راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 13 خرداد الی 22خرداد 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -21خرداد

شروع مسابقه: دوشنبه، 21 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 21 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " من با زبان روزه به مجلس آمده ام " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 13 خرداد الی 22خرداد 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -20خرداد

شروع مسابقه: يکشنبه، 20 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 20 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " راهی که امام صادق(ع) برای گناه نکردن توصیه کرد " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 13 خرداد الی 22خرداد 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -19 خرداد

شروع مسابقه: شنبه، 19 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 19 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله "  از دارالسلام تا جنت فردوس   " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 13 خرداد الی 22خرداد 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه