عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.
لیست مسابقات
مسابقه روزانه - 29 اردیبهشت

شروع مسابقه: جمعه، 29 ارديبهشت 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 29 ارديبهشت 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقالات " دموکراسی و مردم سالاری "  راسخون مراجعه کنید .جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح  داده باشند. )

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 28 اردیبهشت

شروع مسابقه: پنجشنبه، 28 ارديبهشت 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 28 ارديبهشت 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقالات " انتخاب اصلح از نگاه اسلام "  راسخون مراجعه کنید .جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح  داده باشند. )

اسامی برندگان
مسابقه روزانه - 27 اردیبهشت

شروع مسابقه: چهارشنبه، 27 ارديبهشت 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 28 ارديبهشت 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به بخش " احادیث "  راسخون مراجعه کنید .جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح  داده باشند. )

اسامی برندگان
مسابقه روزانه - 26 اردیبهشت

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 26 ارديبهشت 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 28 ارديبهشت 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به تالار " دیدنی و شنیدنی " انجمن راسخون مراجعه کنید .جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح  داده باشند. )

اسامی برندگان
مسابقه روزانه - 25 اردیبهشت

شروع مسابقه: دوشنبه، 25 ارديبهشت 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 25 ارديبهشت 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقالات " دوران غیبت و انتظار " راسخون مراجعه کنید .جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح  داده باشند. )

اسامی برندگان