لیست مسابقات
مسابقه روزانه 13 مهرماه

شروع مسابقه: جمعه، 13 مهر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 18 مهر 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( ظهور امام زمان(عج) ) راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح (9 شهریور ماه تا 18مهرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 12 مهرماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 12 مهر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 18 مهر 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( ظهور امام زمان(عج) ) راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح (9 شهریور ماه تا 18مهرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 11 مهرماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 11 مهر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 18 مهر 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( ظهور امام زمان(عج) ) راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح (9 شهریور ماه تا 18مهرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 10مهرماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 10 مهر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 18 مهر 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( ظهور امام زمان(عج) ) راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح (9 شهریور ماه تا 18مهرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -9 مهرماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 9 مهر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 14 مهر 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (ظهور امام زمان(عج)،) راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح (9 شهریور ماه تا 18 مهرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه